De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slimgemeten.be Programma Slimme Meters Stand van zaken Infrax/Eandis VREG, 26 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slimgemeten.be Programma Slimme Meters Stand van zaken Infrax/Eandis VREG, 26 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Slimgemeten.be Programma Slimme Meters Stand van zaken Infrax/Eandis VREG, 26 januari 2015

2 Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen Privacy assessment Companion standaard Agenda Programma Slimme Meters 2 26/01/2015

3 Uitrol – realisatie - Infrax Programma Slimme Meters 3 26/01/2015 Meters Adressen 7267 slimme meters geplaatst

4 Uitrol – realisatie - Infrax Programma Slimme Meters 4 26/01/2015

5 Bereikbaarheid - Infrax Programma Slimme Meters 5 26/01/2015 Bereikbaarheid meters op dagbasis: 90%  Aantal onbereikbare G met bereikbare E –Bedrade verbinding E – G: +/- 25 G-meters –Draadloze verbinding E – G: +/-30 G-meters  Aantal onbereikbare GPRS-adressen: +/- 25 adressen  Aantal onbereikbare KTV-adressen neemt toe vanwege kwaliteit signaalversterker in meterkast: +/- 250 adressen Meterpark vraagt permanente opvolging van de bereikbaarheid

6 Uitrol – realisatie – Eandis Programma Slimme Meters 6 26/01/2015 DATA = GeïnstalleerdFilters Budget- meters Weigeraars open opdrachten Totaal AANTAL METERS Antwerpen2.50316316211042.807 Brugge- Middenkust 3.635362624334.168 Ijzer-Mandel3.6821741101483.961 Kempen3.4581018501003.717 Leie-Schelde3.4934322081893.935 Leuven3.50847436713.927 Mechelen3.7958788413.939 Schelde-Lieve3.706275121311374.261 Schelde-Waas4.051102232641854.625 Zenne-Dender3.126102252171633.633 Totaal 34.9578941031.5181.50138.973

7 Slimme meter ketting: wat werd geplaatst Programma Slimme Meters 7 26/01/2015 Groene stroommeters (technische proef OK) Watermeters (technische proef OK) Gasmeters Meerdere activiteiten Interoperabiliteit Gebruikers- poort Elektriciteits- meters 21.315 + 4.520 13.642 + 2.747 159 + 20 13.950 + 4.520 34.957 + 7.267 = 42.224 10 + 3

8 Bereikbaarheid - Eandis Programma Slimme Meters 8 26/01/2015 SCM: 95 % G: 93,5% E: 92,2% Slecht bereikbare cabines worden uitgerust met GPRS

9 SCM/ CoMo Proef watermeters Programma Slimme Meters 9 26/01/2015 Telco’s SAP/ISU MDM AMM SCM/ CoMo CH (S)FTP Watermeter Watermaatschappij  Watermaatschappij heeft toegang tot (S)FTP.  Loopt sinds vele maanden volledig automatisch.  Positief onthaald door De Watergroep. Verbruiks- feedback

10 Status FW-Upgrade Programma Slimme Meters 10 26/01/2015 Security Eandis PKI upgrade HSM (high security module in SCM): 95,7 % 13.350 certificaten op 13.930 SCM’s in totaal G-meter: 96 % E-meter: 89% CoMo/SCM: 96 % Security Infrax DLMS/HLS (high level security) Symmetrische keys (master, authentication, encryption)

11 Website via dewelke klanten hun verbruik in detail kunnen opvolgen Infrax: volledige uitrol Eandis: uitrol in Herenthout en bij friendly users Verbruiksoverzicht/feedbackloop Programma Slimme Meters 11 26/01/2015

12 SCM/ CoMo Slimme meter ketting: technologie en infrastructuur Programma Slimme Meters 12 26/01/2015 Telco’s SAP/ISU AMM SCM/ CoMo CH SCM/COMO = (slimme) communicatie module AMM = datacollectie MDM = dataverwerking Verbruiks- feedback Slimme meters = nieuwe technologie + nieuwe applicaties = niet feilloos MDM

13 Designfout in RS485-verbinding Corrupte cellen in flashgeheugen Kwaliteit mechanische afwerking Defecte duwknoppen SCM/ CoMo Slimme meter ketting: hardware issues Programma Slimme Meters 13 26/01/2015 Telco’s MDM AMM SCM/ CoMo CH Voeding HW memory Wireless M-bus PLC chip Elektromigratie PCB Mechanica duwknoppen Klepwerking Levensduur batterij Klep van éen type gasmeter functioneerde niet correct vanwege incorrecte parameter (fout in 1 lot)

14 SCM/ CoMo Slimme meter ketting: hardware issues Programma Slimme Meters 14 26/01/2015 Telco’s MDM AMM SCM/ CoMo CH Nodige acties voor verdere uitrol: Maturiteit hardware  standaardisatie Geen bijkomende aanpassingen met onzekere kwaliteit Gebruik componenten met bewezen kwaliteit Testen mechanische kwaliteit met veldtest Volledige verantwoordelijkheid fabrikant: aan te passen contracten

15 SCM/ CoMo Slimme meter ketting: software kan falen Programma Slimme Meters 15 26/01/2015 Telco’s MDM AMM SCM/ CoMo CH Mode manager complexiteit Bug in PLC selectie mechanisme Te veel bugs noodzaken teveel FW-upgrades: te veel tijd nodig voor optimalisatie bereikbaarheid Verlies configuratie van CoMo onder specifieke omstandigheden (oa. bij stroomonderbreking) Deadlock in firmware Synchronisatie frame counters Klep van één type gasmeter functioneerde niet correct vanwege incorrecte parameter (fout in 1 lot) Time-outs te kort Security level Meter-resets na uitval spanning Verschillen per meter

16 SCM/ CoMo Slimme meter ketting: software kan falen Programma Slimme Meters 16 26/01/2015 Telco’s MDM AMM SCM/ CoMo CH Mitigaties risico’s: Companion Standaard: geen aanpassingen aan internationale meters door regionale richtlijnen (verhogen risico) Grondig en langdurig testen In eerste instantie in Labo Daarna ook een veldtest (vooraleer met echte uitrol te starten) Detailopvolging van uitgerolde meters moet vanaf dag 1 operationeel zijn Correctieve ingrepen moeten vanaf dag 1 operationeel zijn (vb firmware upgrade)

17 SCM/ CoMo Slimme meter ketting: behoeften verdere uitrol Programma Slimme Meters 17 26/01/2015 Telco’s SAP/ISU SCM/ CoMo CH Performantie bij hoge belasting: monitoring van de ketting Interoperabiliteit niet in de systemen maar vanaf de meters: companion standaard Kaifa E-meters DSMR E-meter Test naar interoperabiliteit van DSMR compliant meter Test in labo was succesvol  voldoende garantie dat DSMR- meters snel kunnen worden geïntegreerd Nood aan beheerssystemen voor remote processen Business processen zoals tariefwissel Technische processen zoals firmware upgrade Nood aan configuratiemanagement systemen Nood aan traceability van de verschillende componenten E2E privacy/security by design Verbruiks- feedback MDM AMM

18 Rechtstreekse methode Keuze communicatiemethode gesegmenteerde uitrol Programma Slimme Meters 18 26/01/2015 Meter 1 Meter 2 Meter n … Concentrator/ Gateway/ Node Centraal systeem Onrechtstreekse methode (Eandis) Meter 1 Meter 2 Meter n … Centraal systeem InfraxEandis GPRS26%< 5 % Modem kabel-TV74%/ GPRSOK Piloot WifiModem klant Modem kabel-TVModem klant Modem ADSLModem klant PLCOK Piloot Levensduur GPRS PLC niet voor gesegmenteerde uitrol Gebruik modem klant te duur voor opt-in Dedicated modem kabel-TV Infrax duur voor dagelijkse uitlezing  Geen pasklare oplossing voor gesegmenteerde uitrol  Mix van oplossingen

19 Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen Privacy assessment Companion standaard Agenda Programma Slimme Meters 19 26/01/2015

20 Piloot – voorbereidend marktonderzoek Programma Slimme Meters 20 26/01/2015 Context: Keuzes rond slimme meters Ondersteunende devices Real time displaysCommunicatiekanalenCampagneaanpakAard van de ‘content’ Bijhorende allocatie van middelen Doelstelling Bepalen op basis van de vraag en wensen van de klanten hoe het optimaal aanbod voor energiebesparing naar residentiële gebruikers van slimme meters er dient uit te zien … in het licht van de kosten die de implementatie met zich meebrengt voor Eandis en Infrax Methodologie Kwalitatief 12 diepte-interviews 2 focusgroepen Kwantitatief Online interviews Face to face interviews Vragenlijst

21 Synthese van attitude en gedrag Programma Slimme Meters 21 26/01/2015 Zo goed als iedereen vindt energiebesparing (heel) belangrijk. Ongeveer 3 op 4 ziet bij zichzelf nog ruimte om te besparen. Het financieel voordeel primeert op het voordeel voor het milieu. Behoud van het comfort blijkt ook een belangrijke voorwaarde voor energiebesparingen. De motivators: meer dan de helft van de mensen wil weten hoeveel geld ze concreet zouden besparen en bijna 1/3 wil nog meer informatie. De productie van zonnepanelen wordt meestal opgevolgd via de groenestroomteller, pc of in-home device. Het handige hieraan is de goede opvolging en vergelijking, eenvoud en real-time informatie.

22 Diensten die aansluiten bij energienoden van SM-gebruikers en concrete en relevante informatie geven, die scoren Programma Slimme Meters 22 26/01/2015 Diensten Prioritei t Gericht en praktisch energie-advies waar klanten snel mee aan de slag kunnen Overzicht van energieverbruik met duiding van relevante zaken Nice to have Automatiseren meterhandelingen Sturing van toestellen/energieverbruik Voordelen voor de klant Beter inschatten trade-off tussen het financiële en comfort, direct aan de slag kunnen Kant-en-klare informatie, motiveren om energiebesparende maatregelen vol te houden Verhogen van comfort Op een comfortabele en vrij eenvoudige manier meer energiebesparing De Slimme Meter moet dit mogelijk maken

23 Conclusies en aanbevelingen Programma Slimme Meters 23 26/01/2015 “What’s in it for me ?” (financieel gewin vs. behoud comfort  efficiëntie) Tips en advies : Concreet, toepasselijk, contextgebonden, persoonlijk: waar, hoe, hoeveel ? Positieve ‘tone of voice’, geen schuldgevoel creëren Maandelijkse thema’s, rekenmodel ok Energiebezuinigingen: de Slimme Meter kan helpen Geen benul wat te verwachten  Onrealistische verwachtingen Bekendmaken, enthousiasme creëren + overtuigen, verwachtingen managen Trial van gebruik genereren, onderhoud van gebruiksfrequentie Slimme meter: geen enthousiasme, velen zien geen ‘echte’ toegevoegde waarde ‘beste’ concept (68% voorkeur) : tabel in EUR per e-mail, met referentiegezin, t/m vorige week, ‘alarm’boodschap bij opvallende afwijkingen ‘beste’ conceptcombinatie (75% voorkeur) : via mail, display en mobile app Goede spreiding over bevolking (blijvende aandacht voor 65+) Dienstverlening: voorkeuren essentieel gedragen door communicatiekanaal

24  Aanbod naar gebruikers: –Positieve feedback; prikkelend, stimulerend, goed evenwicht zoeken –Kanaal afgestemd op segment –Aantrekkelijk (cf. marktonderzoek) –Gericht advies Piloot-onderzoek: concrete aanbevelingen Programma Slimme Meters 24 26/01/2015

25 Samenwerking DNB/Leveranciers Welke rol voert welke taken uit? Opzet studie energie efficiëntie Piloot Programma Slimme Meters 25 26/01/2015 Taken Contracteren kandidaten voor deelname studie (opt-in: mandaat doorgeven kwartierwaarden) Capteren en valideren meetgegevens klant Meetgegevens ter beschikking stellen Klant sensibiliseren om minder energie te verbruiken Energie-advies naar de klanten Statistische verwerking meetgegevens Aanbieden Home Energy Management System Indien noodzakelijk openen HAN-poort op vraag van de klant (of de gemandateerde leverancier)

26 20132014201520162017 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Studie EE - Piloot – planning? Programma Slimme Meters 26 26/01/2015 Naïeve periode Testperiode jaar 1 Testperiode jaar 2 jaar 1 Verwerking resultaten Rapport Verwerking resultaten Rapport Nu Design van het onderzoek Marktonderzoek Next Steps: Afspraken met de leveranciers voor start testperiode jaar 1 Voor- berei- ding jaar 2 jaar 1 jaar 2

27 Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen Privacy assessment Companion standaard Agenda Programma Slimme Meters 27 26/01/2015

28 3 bouwblokken 1.Betaalkanalen 2.a.Berekeningsmodule b.Aansturen van de meter 3.Communicatie naar de klant Scope slimme budgetmeter Programma Slimme Meters 28 26/01/2015 Scope friendly-users b.Aansturen van de meter

29 Doel  Het concept van een dunne slimme meter als budgetmeter aftoetsen i.h.k.v. aansturen van de meter Wat  Uitvoeren van schakelingen en Load Limitation (LL) vanuit AMM → registreren tijden  Rondvraag bij alle deelnemers Test friendly-users Programma Slimme Meters 29 26/01/2015

30 SCM/ CoMo Test budgetmeter: processen vanop afstand Programma Slimme Meters 30 26/01/2015 Telco’s SAP/ISU MDM AMM SCM/ CoMo CH Verbruiks- feedback Remote processen zijn sinds opstart in productie en zijn beschikbaar voor alle klanten Connect (ID of herID): zowel E als G Disconnect (UD): zowel E als G Connect (ID of herID): zowel E als G Disconnect (UD): zowel E als G Aanpassen vermogen

31 Schakelingen/Vermogen aanpassen (LL) 42 acties  30 schakelingen (disconnect/verlenen toegang)  12 vermogen aanpassingen Gemiddelde doorlooptijden tussen Test friendly-users Programma Slimme Meters 31 26/01/2015 Disconnect/ verlenen toegang +/- 0:03:27 LL 2300 beperkt vermogen 0:00:21 LL Volle vermogen + verlenen toegang +/- 0:03:32 MeterAMM Process start Process completed

32 Communicatie met de deelnemers tijdens de uitvoering via SMS Mail Telefonisch Test friendly-users Programma Slimme Meters 32 26/01/2015

33 Test friendly-users Programma Slimme Meters 33 26/01/2015 Geen incidenten op de meters Goed contact met back- offices Goede ondersteuning deelnemers Schakelingen verliepen vlot Plaatsing van de meters verliep vlot

34 Plaatsing slimme meters Comm. Technische werking Test friendly-users Programma Slimme Meters 34 26/01/2015 Er is nood aan een duidelijke brochure voor klanten van de sociale leverancier in prepayment ivm de werking van de meter. Opleiding van de techniekers voor deze specifieke materie is noodzakelijk om de klant goed te informeren. De inhoud van de communicatieberichten optimaliseren zodat de boodschappen duidelijk zijn voor alle klanten. Evenwicht zoeken tussen volgorde en aantal berichten bij uitvoeren van schakelingen/LL. Klant waarschuwen wanneer het krediet bijna op is. Duidelijke standaard iconen nodig op de meter die voldoende groot zijn en correct uitgelegd zijn in de brochure. Dichtheidsproef voor gas eenvoudig houden en de werking duidelijk uitleggen aan de klant. Andere aandachtspunten Perceptie van de oplossing zo eenvoudig en goedkoop mogelijk houden AMM* éénmalig niet beschikbaar gedurende ongeveer 1u: SLA-management (*maakt mogelijk dat de meter met AMM kan communiceren)

35 Uitwerken 3 bouwblokken 1.Betaalkanalen 2.a.Berekeningsmodule b.Aansturen van de meter 3.Communicatie naar de klant Volledige End-to-End test op Piloot niveau  Test friendly-users  Test klanten slimme budgetmeters Scope slimme budgetmeter – next steps Programma Slimme Meters 35 26/01/2015

36 Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen Privacy assessment Companion standaard Agenda Programma Slimme Meters 36 26/01/2015

37 Uitgevoerd overleg:  Eneco  Elindus  ECS  Essent  ENI  WATZ  ECOPOWER  EDF LUMINUS  WASE WIND Doel vergadering:  Inzicht krijgen in noden marktwerking van de leveranciers (KT en LT)  Deze meetings zijn confidentieel Bilaterale overleg DNB - Leveranciers Programma Slimme Meters 37 26/01/2015

38 Focus leveranciers  Werken op bewustwording van de klant  Ontwikkelen en aanbieden energie diensten (rol ESCO)  Vraag naar data uit gebruikerspoort voor onmiddellijke acties om klantenverbruik te optimaliseren –Real time verbruiksdata (minuutwaarden) met timestamp –Gebruik internationale standaard : HAN-poort (met voeding?)  = SPOC voor het geven van verbruiksfeedback (rol DNB is beperkt tot ondersteuning) Geen focus op KT  Wijzigingen TOU  Commercieel prepayment Vaststelling  De Slimme Meter wordt gezien als een fundamenteel onderdeel van de nieuwe marktwerking  Leveranciers zijn vragende partij om Slimme Meter op aanvraag mogelijk te maken (extra diensten door meetdata HAN-poort) Bilaterale overleg DNB - Leveranciers 38 26/01/2015 Programma Slimme Meters

39 Scope – Vraag Leveranciers - VREG  Aanleveren van 15’ verbruiksdata  SFTP server in CSV formaat volgens pull principe  Duurtijd = duurtijd piloot (tot MIG 6)  Max 100 EAN per leverancier Voorwaarden  Gebruiksovereenkomst met DNB  Beschikken over het mandaat van de klant Stand van zaken  SFTP server opgezet  Ondertekende gebruikersovereenkomst: 7 leveranciers  Aanleveren mandaten: 1 leverancier  Andere leveranciers: projecten nog in opstart Piloot SM – Data piloot aan leveranciers 39 26/01/2015 Programma Slimme Meters

40 Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen Privacy assessment Companion standaard Agenda Programma Slimme Meters 40 26/01/2015

41 Nood tot opstellen van een DPIA (data privacy impact assessment) Aanbeveling van de Europese Commissie van 10 oktober 2014 over het model voor privacyeffectbeoordeling van slimme netten en slimme metersystemen Ruimer opgevat dan eerdere PIA Hele end-2-end aanpak, waarbij alle stakeholders (en marktprocessen) in beeld komen Nood aan wettelijk kader rond slimme meter en smart marktprocessen Indicatieve timing Q2 2015 terugkoppeling naar Privacycommissie / VREG Privacy Programma Slimme Meters 41 26/01/2015

42 Step 1 - Pre-assessment and criteria determining the need to conduct a DPIA 3.1.1. Criterion 1 – Personal data involved 3.1.2. Criterion 2 – Data controller/data processor 3.1.3. Criterion 3 - Impact on rights and freedom 3.1.4. Criterion 4 – Timing and motivation DPIA 3.1.5. Criterion 5 – The nature of the system/application exercise 3.1.6. Criterion 6 – Legal basis and public concern 3.1.7. Other criterion Step 2 - Initiation Step 3 - Identification, characterization and description of Smart Grid systems/applications processing personal data. 3.3.1. What is the detailed description of Smart program/change according to M/490 Smart Grid Coordination Group use case template? 3.3.2. What are the main scenarios of the Smart use case? 3.3.3. Who are the main actors of the system? 3.3.4. How can the use case be mapped to a Smart Business and ICT architecture (e.g. M/490 SGAM)? 3.3.5. To which Smart objective does the use case refer? 3.3.6. What are the primary and supporting assets? Step 4 - Identification of relevant risks3.4.1 Data Protection Threat identification 3.4.1. Data Protection Threat identification - Outcome of the questionnaire Step 5 - Data Protection Risk Assessment Step 6 – Identification and Recommendation of controls and residual risks DPIA template Programma Slimme Meters 42 26/01/2015

43 Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen Privacy assessment Companion standaard Agenda Programma Slimme Meters 43 26/01/2015

44 Probleemstelling Programma Slimme Meters 44 26/01/2015 DATACOMMUNICATIE Head End Systemen E1 E2 E3 G1 G2 W1 W2 PV H1 Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Interoperabiliteit in de systemen Nood aan c ompanion standaard (CS)

45 DATACOMMUNICATIE Doel companion standaard Programma Slimme Meters 45 26/01/2015 Head End Systemen E1 E2 E3 G1 G2 W1 W2 PV H1 Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursig nalen Indexen PQ … Generieke interfaces! Generieke interfaces! Interoperabiliteit in de componenten

46 Doel companion standaard Programma Slimme Meters 46 26/01/2015 DATACOMMUNICATIE Head End System E1 E2 E3 G1 G2 W1 W2 PV H1 Alarmen Load profiles Event logs Tarieven Stuursign alen Indexen PQ … Generieke interfaces! Generieke interfaces!

47  MEEWERKEN BESTAANDE COMPANION STANDAARD  VOORIJLEN OP DE MARKT  HOGE KOSTPRIJS  VOORIJLEN OP DE MARKT  HOGE KOSTPRIJS Oorzaak en gevolgen eigen standaarden Programma Slimme Meters 47 26/01/2015 Nieuwe lastenboeken door technische evoluties Nieuwe Companion Standaard (verschillende van piloot) Evolutie datacommuni- catiemethoden Strengere security eisen Nieuwe funtionali- teiten Toekomstige markt- processen Specifieke dienst voor updaten lastenboeken companion standaard Specifieke testtool voor -Compliancy -Interoperability -Hardware -E2E Specifieke testtool voor -Compliancy -Interoperability -Hardware -E2E Validatie-instituut: - Uitbreiding labo Validatie-instituut: - Uitbreiding labo Ontwikkeltrajecten vereisen: -Kennis -Competenties Ontwikkeltrajecten vereisen: -Kennis -Competenties EIGEN VLAAMSE METER Evolutie TRDE/ TRDG

48 NL:DSMR (E+G) FR:E:Linky (ERDF) G:Gazpar (GRDF: 169 Mhz) Italië:E:Enel G:inbreng Italiaanse regulator (169 Mhz) Spanje:Iberdrola: Prime Endessa: Enel Duitsland:OMS (Mbus) UK:Smets IDIS* (E): Ontstaan uit Linky en DSMR E voor kleinere markten Een verzameling van deelelementen van verschillende CS is een nieuwe CS : rigoureus bij de standaard blijven Huidige companion standaarden Programma Slimme Meters 48 26/01/2015 (*) IDIS: Interoperable Device Interface Specifications

49 Voorstel:  E: IDIS  G: DSMR (evolutie naar IDIS gas?)  Meterleveranciergedreven:  Landis & Gyr  Itron  Iskra Emeco  Elster  Sagemcom (aanvraag)  2 meterleveranciers uit Servië  Oligopolie  marktwerking  prijszetting  Garantie voor evolutie standaarden  Technisch  Marktwerking – processen  Netbeheerprocessen  Duurzaamheid medewerking contractueel vastleggen Meewerken bestaande companion standaard Programma Slimme Meters 49 26/01/2015

50 Huidige beperkingen van standaard IDIS  Mbus: geen wireless en geen FW upgrade  HAN-poort (nog geen implementatie)  Niveau security minder dan Piloot  (Geen ondersteuning voor wireless pulse convertor)  Belgische problematiek –3x 230V netten –UNT en boilercontact is niet standaard aanstuurbaar Huidige beperkingen van standaard DSMR (  IDIS gas)  Mbus: geen wireless en geen FW upgrade  Enkel temperatuurgecorrigeerde waarden beschikbaar  Geen klep beschikbaar –ook geen Belgische opening procedure  Geen Battery life counter  (Support voor andere metertypes is beperkt) Noodzakelijke toepassingen Standaardisatie Programma Slimme Meters 50 26/01/2015

51 Functionaliteiten SM E en IDIS Programma Slimme Meters 51 26/01/2015 Art.ActieWeergevenUit te wisselen metIDISKosten 1.ahet actueel actief en reactief vermogenop displaygebruikerspoort 1.b actuele meterstanden in kWh en kVArh afgenomen en geïnjecteerd voor de verschillende tariefperioden op displayGebruikerspoort 1.c de kwartierwaarden van de gegevens van 1.b op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) tenminste dagelijks met netbeheerder vanop afstand 1.d het geldend leveringstarief voor de verschillende tariefperioden (= TOU, bv. dag/nacht, geen euro's) Gebruikerspoort 1.efirmware upgrade vanop afstand 1.f de levering van elektriciteit onderbreken en verlenen vanop afstand op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) 1.g Instellen aansluitvermogen vanop afstand (load limitation) op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) 1.h de kwaliteit van de levering van elektriciteit (spanning, piek en dal, wegvallen spanning, …) gebruikerspoort en netbeheerder (= art. 1.j) H 1.i status van de meetinrichting (vb. in- en uitbeperking) gebruikerspoort en netbeheerder (= art. 1.j) 1.k fraude, misbruik, inbreuken op de meetinrichting of pogingen daartoe netbeheerder 1.lbetaalkrediet voor de budgetmetermodus op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) gebruikerspoort en netbeheerder L/H  ~ ~ Max. 4

52 Functionaliteiten SM E en IDIS Programma Slimme Meters 52 26/01/2015 ~ ~ IDISKosten Artikel 3. Een meetinrichting voor elektriciteit registreert bij elke uitwisseling op afstand van gegevens met de netbeheerder het tijdstip van de gegevensuitwisseling en hoeveel meterstanden daarbij zijn uitgewisseld. De laatste 10 registraties worden bewaard in de meetinrichting voor elektriciteit en zijn lokaal uitleesbaar.  H Artikel 4. Een meetinrichting voor elektriciteit is voorzien van een gebruikerspoort die geschikt is om daarop applicaties aan te sluiten bij de netgebruiker en aan de applicaties informatie op zodanige wijze door te sturen, dat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die gerechtigd is tot het verwerken van die informatie. Artikel 5. Een meetinrichting voor elektriciteit is in staat om informatie van een andere meetinrichting als separate gegevensstroom te ontvangen, te registreren en door te sturen op zodanige wijze dat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die gerechtigd is tot het verwerken van die informatie. Enkel be- draad L Artikel 6. De registratie van de informatie, de uitwisseling van gegevens en de fysieke aansluitingen geschieden volgens internationale open standaarden. De standaard voor de communicatie met de gebruikerspoort wordt door de netbeheerders gemeenschappelijk vastgelegd.

53 Functionaliteiten SM G en DSMR Programma Slimme Meters 53 26/01/2015 Art.ActieWeergevenUit te wisselen met DSMR Kosten 1.ade actuele meterstand in m³ per telwerkop displaygebruikerspoort 1.bde uurwaarden van de gegevens van 1.a op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) tenminste dagelijks met netbeheerder vanop afstand 1.cfirmware upgrade vanop afstandH 1.d de levering van gas onderbreken en verlenen vanop afstand L 1.ede status van de meetinrichting op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) netbeheerder (= art. 1.f) 1.g inbreuken op de meetinrichting of pogingen daartoe netbeheerder 1.hbetaalkrediet voor de budgetmetermodus op display functionaliteit in- of uitgeschakeld (= art. 2) gebruikerspoort en netbeheerderL/H    ?? 

54 Functionaliteiten SM G en DSMR Programma Slimme Meters 54 26/01/2015 DSMRKosten Artikel 3. Een meetinrichting voor gas registreert bij elke uitwisseling op afstand van gegevens met de netbeheerder het tijdstip van de gegevensuitwisseling en of en hoeveel meterstanden daarbij zijn uitgewisseld. De laatste 10 registraties worden bewaard in de meetinrichting en zijn lokaal uitleesbaar.  H Artikel 4. Het Artikel 1 d, is niet van toepassing bij een meetinrichting voor gas die wordt gebruikt bij een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van meer dan 10 m³(n) per uur. Artikel 5. De registratie van de informatie, de uitwisseling van gegevens en de fysieke aansluitingen geschieden volgens internationale open standaarden. Artikel 6. Een meetinrichting voor gas die is aangesloten op een meetinrichting voor elektriciteit kan voor de informatieverplichtingen gebruik maken van de meetinrichting voor elektriciteit.

55 Evolutie van de SM oplossing Programma Slimme Meters 55 26/01/2015 Oplossing communicatiemethode gesegmenteerde uitrol Beperkingen huidige IDIS: Security niet state of the art Mbus: geen wireless en geen FW upgrade Geen standaard HAN UNT en boilercontact niet aanstuurbaar Timing ?? Overleg opgestart 1.Federale companion standaard (Forbeg) 2.Roadmap huidige IDIS  IDIS+ 3.Telecomoperatoren Gewenste companion standaard

56 1. Resultaten Piloot zijn goed na vele inspanningen op niveau van componenten, firmware en software. Nood aan mature componenten en applicaties. 2. Geen volwaardige kostenefficiënte oplossing voor communicatiemethode gesegmenteerde uitrol. 3. Noodzaak keuze internationale ‘Companion Standaard‘ met alle noodzakelijke toepassingen.  Nog geen keuze HAN-poort gemaakt. 4. Niveau security (met risicoanalyse) nog niet gekend. 5. Bouwblokken slimme budgetmeter nog te ontwikkelen. 6. Toekomstige marktprocessen nog niet gedefinieerd. Besluit Programma Slimme Meters 56 26/01/2015

57 Keuze van communicatiemethode voor gesegmenteerde uitrol. Keuze internationale ‘Companion Standaard‘ met alle noodzakelijke toepassingen.  Keuze functionaliteiten standaardmeter: functionaliteiten TRDE/G te standaardiseren.  Keuze HAN-poort samen met smarthome markt. Niveau security (met risicoanalyse) te bepalen.  Data Privacy Impact Assessment ( DPIA ) in 2015  Cybersecurity assessment framework in 2015. Bouwblokken slimme budgetmeters te ontwikkelen met de noodzakelijke testperiode.  Testen friendly-users  Veldtest Definiëren toekomstige marktprocessen. Next steps Programma Slimme Meters 57 26/01/2015

58 Slimgemeten.be Dank u


Download ppt "Slimgemeten.be Programma Slimme Meters Stand van zaken Infrax/Eandis VREG, 26 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google