De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bindend Studieadvies binnen TNW Hype of Hulp? Marieke Hofman, Studieadviseur Technische Geneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bindend Studieadvies binnen TNW Hype of Hulp? Marieke Hofman, Studieadviseur Technische Geneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Bindend Studieadvies binnen TNW Hype of Hulp? Marieke Hofman, Studieadviseur Technische Geneeskunde

2 Waarom wil de Universiteit Twente een Bindend Studieadvies? Waarom zou de faculteit TNW een BSA willen introduceren?

3 Mogelijke redenen invoeren BSA 1Bezuiniging Openstaande vragen: -Wat kosten vertraagde studenten met/zonder diploma? -Wat kost invoeren en uitvoeren van BSA? -Is Bsa het juiste instrument?

4 Mogelijke redenen invoeren BSA 2Studietempo verhogen Openstaande vragen: Wat zijn de prestaties van de studenten op dit moment? Zijn die te laag? Hoe komt het dat deze prestaties te laag zijn? (onderzoek van onderwijs ) Om hoeveel studenten gaat het? Is BSA het juiste middel (kosten-baten)?

5 Mogelijke redenen invoeren BSA 3Toename selectieve functie eerste jaar Openstaande vragen Is het onderwijs/B1 zelf niet selecterend genoeg? Worden de mogelijkheden van het OER optimaal benut? Is BSA het juiste antwoord? Selecteer je met BSA de juiste studenten?

6 Onderzoek BSA Bedrijfskunde EUR Aanleiding: Massale instroom eerste jaar, grote studievertraging vergeleken bij andere opleidingen Erasmus  behoefte aan selectie; Onderzoek naar vertraging  propedeuse bleek een goede voorspeller van studietempo en slagingskans Doctoraal; Onderzoek naar voorspellende norm B1  45 ECTS  veiligheidshalve gekozen voor 40 ECTS

7 Randvoorwaarden BSA Bedrijfskunde Goede studiebegeleiding (Studieadviseurs, studentdecanen, psychologen, mentoren, examencommissie, docenten); Gedegen & toegankelijk studie-voortgangs-en administratie-systeem; Relevante studiebegeleidingsinformatie weegt mee bij uitbrengen BSA; Evaluatie effecten BSA.

8 Opbrengst BSA zorgt niet voor meer of minder uitval. BSA zorgt ervoor dat de uitvallers eerder stoppen; Studietempo in het B1 ligt met BSA hoger. Aantal studenten dat uiteindelijk zijn B1 afrond is gelijk, met BSA wordt dit sneller gehaald; In de eerste 3 jaren ligt het gemiddelde studietempo hoger met BSA, daarna komt dit op gelijk niveau met niet-BSA-cohorten; 90 % Van de uitvallers achteraf tevreden met negatief BSA/nieuwe studiekeus.

9 Kosten Verbeteren studie-voortgangs-en administratie- systeem; Optimaliseren studiebegeleidingsysteem; Zomerrooster herkansingen + uitslagen vervroegen in de zomer ivm tijdig informeren van studenten; Ontwikkelen van heldere klachtenprocedure Na het invoeren van BSA kost BSA de opleiding ongeveer 4 uur p/j/p/s  toename personele kosten.

10 Leren van Rotterdam Is de massale instroom bij bedrijfskunde vergelijkbaar met de instroom van de lotingstudie TG (100)en een instroom van ongeveer 50 studenten bij TN. Is de soort studenten en hun aanvangsmotivatie vergelijkbaar? Is de oorzaak van de studievertraging vergelijkbaar?  Loting zorgt ervoor dat studenten zeer tijdig voor TG moeten kiezen. Dit is doorgaans een zeer doordachte keus.  TN en TG zijn geen studies die worden gekozen bij “gebrek aan beter”.

11 Leren van Rotterdam Bij het invoeren van het BSA heeft men gelijktijdig het studentinformatiesysteem verbeterd en het systeem van studiebegeleiding geïntensiveerd en verbeterd. Het feit dat alles in een keer is ingevoerd, maakt het onmogelijk het effect van de verschillende activiteiten te onderzoeken.  Doorlopend mentoraat (TN) laat zien dat intensieve begeleiding een zelfde effect scoort;  Propedeusediploma in de bachelor (TG) stimuleert studenten in B1;

12 Leren van Rotterdam BSA als selectiemiddel in de bachelor.  Zowel bij TG als TN is het onderwijs zelf selecterend (moeilijk) genoeg. Studenten die het niet kunnen, halen de studie ook niet door er iets langer over te doen en haken dus tijdig af.  Het OER biedt de mogelijkheid om eindeloos studeren in te perken door aanvullende regelgeving (Doorstoomregels en beperkte geldigheid tentamens).

13 First things first Onderzoek de openstaande vragen per opleiding en ontwikkel inzicht in de verschillende vertragingsfactoren; Afweging kosten baten BSA (mug-olifant) Investeer in onderzoek van onderwijs, studiebegeleiding en een adequaat studentinformatiesysteem ;


Download ppt "Bindend Studieadvies binnen TNW Hype of Hulp? Marieke Hofman, Studieadviseur Technische Geneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google