De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Jesaja 11:1 Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Jesaja 11:1 Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht."— Transcript van de presentatie:

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Jesaja 11:1 Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij het Licht. Psalm 36:10 De bloembolletjes zijn tot bloei gekomen. De dode kale takken beginnen uit te botten! Er zijn nog meer witte bloemen in het bloemstuk verwerkt. Alles wijst er op dat we groeien naar het Licht van kerst.

2

3

4 Maandag 23 december 2013 SOOSBIOS
Groep 3 t/m 8 (18-20:30 uur) 12-16 jaar (21-22:30 uur) Entree € 1,- (incl. 1x drinken en chips) Extra consumpties €0,50 per consumptie Er is keuze uit twee kerstfilms, de meeste stemmen gelden!!! SOOSBIOS Maandag 23 december 2013 Groep 3 t/m 8 v.a :30 uur 12 t/m 16 jaar 21-22:30 uur

5

6 dinsdag 24 december i.p.v. 2e kerstdag
KERSTVIERING KERSTAVOND dinsdag 24 december i.p.v. 2e kerstdag 18.30 uur Het Morgenlicht na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

7 VANAVOND Focus Jongeren sing-in

8 Thema: Hoera… een Zoon. Wanneer: VANAVOND. Aanvang: 19
Thema: Hoera… een Zoon! Wanneer: VANAVOND! Aanvang: uur Locatie: Kandelaarkerk Heemse (Weidebuurt 9) Meer info: focusnu.nl facebook.com/focus.heemse

9 Maar kinder moment in de preek.
Vanmiddag Geen Bijbelclub Maar kinder moment in de preek.

10 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 84: 1, 2 Schriftlezing: Matteüs 22: Tekst: Zondag 32 Welkom in deze eredienst

11 Mededelingen Mededelingen Stil moment Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2 Lezen van de Wet Psalm 143: 8, 9 Gebed Matteüs 22: Zondag 32 Gezang 42 Preek Lb 252 Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

12 Moment van stilte

13 Votum en zegengroet Votum en zegengroet Psalm 84: 1, 2
Lezen van de Wet Psalm 143: 8, 9 Gebed Matteüs 22: Zondag 32 Gezang 42 Preek Liedboek 252 Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

14 Psalm 84: 1, 2 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

15 Psalm 84: 1, 2 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning! Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

16 Lezen van de Wet Mededelingen Stil moment Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2 Lezen van de Wet Psalm 143: 8, 9 Gebed Matteüs 22: Zondag 32 Gezang 42 Preek Lb 252 Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

17 Psalm 143: 8, 9 8. Laat 's morgens uw genade dagen, voor ogen die het donker zagen. Ik bouw op U en anders geen. Wijs mij de weg van uw behagen, mijn ziel wacht het van U alleen. 9. Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

18 Gebed Mededelingen Stil moment Votum en zegengroet Psalm 84: 1, 2
Lezen van de Wet Psalm 143: 8, 9 Gebed Matteüs 22: Zondag 32 Gezang 42 Preek Lb 252 Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

19 Lezen Matteüs 22: 1 - 14 Mededelingen Stil moment Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2 Lezen van de Wet Psalm 143: 8, 9 Gebed Matteüs 22: Zondag 32 Gezang 42 Preek Lb 252 Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

20 Lezen Zondag 32 Mededelingen Stil moment Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2 Lezen van de Wet Psalm 143: 8, 9 Gebed Matteüs 22: Zondag 32 Gezang 42 Preek Lb 252 Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

21 Gezang 42: 1 - 4 1. De koning zond zijn knechten naar goeden en naar slechten: kom naar de bruiloftszaal; wees welkom allemaal, de tafel staat gereed. Hier is je bruiloftskleed. refrein: Velen zijn geroepen Weinigen verstaan Dat je op de bruiloft komt Met een feestkleed aan.

22 Gezang 42: 1 - 4 2. Het kleed van alle dagen dat kun je daar niet dragen. Toch ging een gast brutaal zo naar de bruiloftszaal. De kleren die hij droeg - die vond hij goed genoeg. refrein: Velen zijn geroepen Weinigen verstaan Dat je op de bruiloft komt Met een feestkleed aan.

23 Gezang 42: 1 - 4 3. De Koning zei: Hoe kun je hier komen in die plunje! Jouw blijdschap is niet echt; je bent hier onoprecht. Kom knechten, grijp hem aan en breng hem hier vandaan. refrein: Velen zijn geroepen Weinigen verstaan Dat je op de bruiloft komt Met een feestkleed aan.

24 Gezang 42: 1 - 4 4. Nu God ons wil ontvangen. Zien wij in groot verlangen, als uitverkoren bruid, naar onze Bruigom uit. Met blijdschap komen wij in onze feestkledij. refrein: Velen zijn geroepen Weinigen verstaan Dat je op de bruiloft komt Met een feestkleed aan.

25 Preek Zondag 32 Na de preek: Liedboek 252

26 Goede werken, moeten die?
Gelijkenis: uitnodiging en acceptatie De gasten die verwacht worden De botte weigering: hun eigen leven is belangrijker Onverwachte gasten Alles ontvangen, en toch…. Gelijkenis van Gods genade Jij bent uitgenodigd Verwacht je er te zijn? Is jouw leven helemaal voor Christus? Alleen uit genade Maar dan ook alles uit genade? Leef in alles uit Gods hand

27 Zingen Preek Liedboek 252 Gebed Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

28 Liedboek 252: 1 - 4 1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

29 Liedboek 252: 1 - 4 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in,
wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

30 Liedboek 252: 1 - 4 3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.

31 Liedboek 252: 1 - 4 4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

32 Gebed Preek Liedboek 252 Gebed Collecte Psalm 84: 5, 6 Zegen

33 Collecte Vandaag 1e Catechisatie 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Art 11. Hulpbeh. kerken Psalm 84: 5, 6

34 Psalm 84: 5, 6 5 O God, ons schild, wil met ons gaan,
Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

35 Psalm 84: 5, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild
en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

36 Zegen

37

38 Heidelberg Duitsland

39 Duitsland 82.000.000 inwoners (2012) 63 % van de bevolking christen
EKD: 25 miljoen leden RK: 25 miljoen leden. Kerkgang: (meting 2007) EKD : (1,2 % bevolking) RK: (4,2 % bevolking) Landeskirche: vrijzinnig op preekstoel en opleiding

40 RTS: enige gereformeerde theologieopleiding op academisch niveau in Duitsland.
Klein, kwetsbaar, maar noodzakelijk

41 Steun uit Nederland Al jaren (vrienden van…) Vanuit CGK en GKV
In bestuur : J.W. Maris en A.H. Verbree (voorheen ook J. Douma) In de ondersteuning De Vrienden: bestuur: B. Kamphuis, J. Westerink Theologisch: E.A. de Boer

42 Huidige situatie en perspectief
Team Studenten Offerbereidheid bij beiden Huisvesting

43 Financiële situatie en perspectief
Uiterst krap Te krappe begroting Te weinig inkomsten Verhuizing, opbouw bibliotheek en inrichting (vanuit fonds) Iets uit Duitsland, beetje Amerika, veel uit Nederland, Zijden draadje, dus uw hulp bitterhard nodig

44 Acties van het Hardenberg RTS comité
Donateurs werven Bijdragen uit fondsen Kerkelijke inbedding Classis? Bijdrage uit zendingsgelden? Voor nu concreet: vele kleine bijdragen maken een grote Bedragen via Vrienden van de RTS. (ANBI) zie folder

45

46 Tot vanmiddag om 16:30 met Ds. A.P. Feijen in het Morgenlicht


Download ppt "Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Jesaja 11:1 Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht."

Verwante presentaties


Ads door Google