De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel presentatie Vragen subsets OM2 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel presentatie Vragen subsets OM2 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Titel presentatie Vragen subsets OM2 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

2 Vragen subsets (1) Wat is het verschil tussen strategische risico’s en onzekerheden? Risico’s zijn bekend en vaak kwantificeerbare; bij de term ‘onzekerheden’ speelt veel meer een gebrek aan informatie Wat zijn harde en softe benaderingen (Hardjono)? De termen worden bedoeld als de instrumentele procedurele (hardware) benaderingen versus de culturele gedragsgerichte (software) benaderingen Bedenk vooral dat ze naast elkaar bestaan en de een niet intrinsiek ‘coulanter’ is dan de ander De voorwaarden inzake sturing en zelforganisatie? Beantwoord met de stationsvuilnisbakken? Quality Function Deployment: een toelichting en kan dit in productgerichte en dienstgerichte organisaties? In de kern gaat het om het organiseren van samenwerking over functies in organisaties (in het model: verkoop, R&D, productie). Zie ook de toelichting rondom het multiperspectief denken in OM1.

3 Vragen subsets (2) Wat is de impact van het verdelen van TBV’s?
Zie VASRI (OM2): de impact kan enorm zijn! De essentie is dat specialisatie wordt gerealiseerd door taakverkleining en leidt tot kwaliteitsverhoging in de taak, maar eveneens tot meer coördinatie- en faalkosten over de taken heen (in het totaalproces) en een lagere zelfredzaamheid Hoe kun je een stappenplan ontwikkelen als vervolg op een procesanalyse? Dit is altijd afhankelijk van het resultaat van analyse (uitleg vraag?). Zijn er tips om doelstellingen helder te formuleren? SMART toepassen! Worden bepaalde typen modellen meer gebruikt voor bepaalde typen bedrijven? Ja; dit is grotendeels een afgeleidde van de bedrijfscultuur, de bedrijfsstructuur en de gekozen ontwikkelingsrichting. In OM3 volgen voorbeelden van de wegingscriteria voor stuurinstrumenten. Aansluiten op het type bedrijf is overigens niet altijd de beste keuze.

4 Vragen subsets (3) Hoe vul je binnen Kaizen continue kwaliteitszorg praktisch in? Dit is het onderwerp in OM3 ‘sturing en kwaliteitszorg’ In het kort gaat het om toepassing van het regelkringen-principe Hoe kun je een goede verhouding vinden tussen kwaliteitszorg en het behalen van resultaten? Een goed kwaliteitsmanagementsysteem faciliteerd resultaatsbereik en kent niet meer papier en procedures dan strikt noodzakelijk om resultaat te bereiken. Het geheel moet het bereiken van resultaat faciliteren. Vaak zie je in bedrijven dat kwaliteitszorg gericht is op het bereiken van een certificaat; maar dat kan nooit het doel zijn!! Hoe maak je medewerkers bewust van het nut van van kwaliteitszorg (niet alleen gericht zijn op erkenningen)? Helemaal opnieuw starten en vanuit de bedrijfsdoelstelling met alle medewerkers terug redeneren naar het procesdoel en de taakdoelstelling (zijn/haar bijdrage). Het ‘teveel’ uit het kwaliteitshandboek filteren en niets buiten het gedwongen werkproces opnemen m.u.v. het afwijkingsformulier.

5 Vragen subsets (4) Hoe kan een bedrijf dat volledig beheerst, niet flexibel en efficiënt is in een innovatieve markt overleven? Moeizaam! Zijn er instrumenten die bewustwording van de marktwerking oproepen? Ja vele: denk aan procesdenken, marktgericht innoveren, consultative selling, concurrentieanalyses, SWOT-analyse, KTO, etc. Hoe kunnen processen worden beheerst zonder dat creativiteit verloren gaat? Professionalisering /kennis toevoegen / minimale procedurering / procesdenken /evalueren en leren /etc. (zoek het optimum!) Is er een verband tussen aanwezigheid van werkwijzen en opleidingsniveaus? Ja; zelfs een causaal verband (hoe meer professioneel, hoe minder behoefte aan geprotocoliseerde en/of geprocedureerde werkwijzen)

6 Vragen subsets (5) Kun je de besproken instrumenten ook bottom-up inzetten i.p.v. top-down? Ja, mits je draagvlak op het hoger gelegen niveau weet te bereiken (vraagt meer van het proces dan van de inhoud van de instrumenten) Alles is uiteindelijk een bottom-up en top-down vraagstuk Presentatie OM1 doorsturen Staat op de site


Download ppt "Titel presentatie Vragen subsets OM2 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google