De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs in Nederland

2 Leerplichtwet Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli).

3 De Kwalificatieplicht
Houdt in dat jongeren tot hun 18e jaar tenminste een diploma moeten halen. HAVO-, VWO- MBO nivo 2 De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht.

4 Voortijdig schoolverlater
Jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie meldt de school bij de gemeente als voortijdig schoolverlater.

5 Onderwijsstructuur Primair onderwijs Basisschool Secundair onderwijs
Tertiair onderwijs Basisschool Voortgezet onderwijs VMBO Havo/VWO HBO en Universiteit

6 Basis onderwijs / B.O. 8 jaar basisonderwijs, groep 1 t/m 8
3 soorten basisonderwijs: openbaar bijzonder Particulier Cito-toets is richtlijn voor voortgezet onderwijs

7 Voortgezet onderwijs/ V.O.
Algemeen vormend onderwijs 2 jaar basisvorming VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs HAVO Hoger algemeen vormend onderwijs VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

8 Beroepsonderwijs leidt studenten op voor diverse beroepen.
Ze verschillen wat niveau en aard betreft. Combineert altijd leren op school met leren in de praktijk

9 VMBO Basisberoepsgerichte leerweg instroom MBO op nivo 2
Kaderberoepsgerichte leerweg instroom MBO op nivo 3 en 4

10 MBO middelbaar beroeps onderwijs
Bol Beroeps Ondersteunende Leerweg voltijds, geen baan dagonderwijs, 5 dagen per week duur 3 of 4 jaar nivo 1 t/m 4 BBL Beroeps Begeleidende Leerweg deeltijd, wel een baan 1 dag per week onderwijs duur 2 of 3 jaar Het mbo-onderwijs wordt vooral gegeven op roc’s.

11 Duaal leren is werken en leren tegelijkertijd, het leren gebeurt zoveel mogelijk op de werkvloer Het zijn vooral trajecten voor het halen van een mbo-diploma (merendeel mbo 2) en branchecertificaten.

12 Hbo onderwijs Voltijds Deeltijd Duaal overdag studeren
studiepunten verdien je op school stageverplichting Deeltijd 's avonds studeren eventueel overdag werken werk maakt geen deel uit van de opleiding eventueel stagevrijstelling Duaal 1e jaar overdag en/of 's avonds studeren vanaf tweede jaar wekelijks 3 dagen werken en 2 dagen naar school werk maakt deel uit van de opleiding studiepunten verdien je op school en tijdens je werk stagevrijstelling

13 Scholing en kwalificatie
Gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden. Onmisbaar om mensen aan het werk te krijgen of te houden. Werkervaringstraject trainings-/scholingstraject/ cursus Arbeidstraining (werkervaring en werkritme opdoen) Sollicitatietraining Leerwerktraject

14 Functieniveau en opleiding
beroep 1e basisschool Eenvoudig handwerk Ongeschoold uitvoerend Fabrieksarbeider, caissière, oproepkracht, werkster, vrachtwagenchauffeur 2e 1e trap VMBO, MBO 1-2 Timmerman, typiste, telefoniste,beveiliging, kapper,loodgieter, brandweerman, 2e trap HAVO VWO MBO 3-4 Laag leidinggevend Laag kaderpersoneel Elektricien, intercedent, politieagent, afdelingschef supermarkt,bedrijfsleider, aannemer 3e HBO WO Leidinggevende functies Middenkader Architect, programmeur,leraar, verpleegkundige, makelaar, journalist HBO master Topfuncties, directeur, Piloot,econoom,chirurg, advocaat,arts, dirigent

15 Einde


Download ppt "Onderwijs in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google