De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 9 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 9 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 9 september 2014

2 EVEN VOORSTELLEN Afdelingsleiding: Mevr. Van der Meulen Decaan:
Dhr. van Straten Mentoren: 4E – Dhr. Meulenberg 4Z – Mevr. Van Hattum – Dhr. Timisela – Mevr. Folkertsma 4T – Dhr. Van Oudshoorn

3 PARIJS ?????

4 Gedragsregels: Casparus-waarden
Respect Veiligheid Overlast Afspraken Schoon Regels over verzuim Te laat komen is niet nodig… Bij ziekte…’s morgens de school bellen Verlof tijdig aanvragen Ongeoorloofd verzuim Leerplichtambtenaar

5 Donderdag 25 juni 2015: diploma-uitreiking!!
SSSST….EINDEXAMEN! Het examen bestaat uit twee delen: Schoolexamen 3e en 4e leerjaar, verantwoordelijkheid van de school Centraal Examen 4e leerjaar, landelijk geregeld Donderdag 25 juni 2015: diploma-uitreiking!!

6 BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG
DIPLOMA? WELK DIPLOMA? BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG BBL KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG KBL SECTOR ECONOMIE [alle vakken op kader!] SECTOR ZORG & WELZIJN SECTOR TECHNIEK

7 SLAAG/ZAK-REGELING Alle vakken 6 of hoger  geslaagd
1x5 en de rest 6 of hoger  geslaagd 2x5, de rest 6 of hoger, minimaal 1x7  geslaagd 1x4, de rest 6 of hoger, minimaal 1x7  geslaagd LET OP: praktijkvak telt dubbel! Aanvullende bepalingen: - CKV, L.O. en stage minimaal voldoende - Alle vakken tellen mee, ook vakken zonder c.e. CE gemiddeld minimaal een 5,5 Nederlands: minimaal een 5 gehaald De rekentoets moet afgelegd zijn En verder: Alleen een KBL-diploma als alle vakken SE + CE op KBL-niveau gedaan zijn.

8 ALLE VAKKEN? WELKE VAKKEN?
Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Maatschappijleer-1 (klas 3), CKV, L.O., rekenen Sector-deel ECONOMIE Economie Wiskunde ZORG&WELZIJN Wiskunde of Maatschappijleer-2 Biologie TECHNIEK NASK-1 BEROEPSGERICHTE DEEL Handel & administratie Zorg&welzijn-breed Techniek-Breed

9 HET PTA P.T.A. = Programma van Toetsing en Afsluiting
Reglement (GSF en Casparus) Per vak is vastgelegd: Hoeveel toetsen er worden afgenomen Waar die toetsen over gaan Wat voor vorm die toetsen hebben In welke periode ze worden afgenomen. Er zijn 3 periodes. Of ze eventueel herkansbaar zijn Hoe zwaar ze in het schoolexamen meetellen LET OP: start eerste schoolexamen op 24 oktober

10 EXAMENREGLEMENT Bij het P.T.A. wordt het examenreglement uitgedeeld.
Twee delen: Reglement Gooise Scholen Federatie Reglement Casparus College Enkele belangrijke regels/afspraken…

11 ENKELE BELANGRIJKE REGELS voor het SE en CE
Absentie Bij ziekte telefonisch contact met school, bij beterschap brief mee en inhaalverzoek bij afdelingsleider indienen. LET OP: gepland tandarts- of doktersbezoek is geen geoorloofd verzuim. Herkansingen SE’s: één herkansing per periode; CE: één herkansing Een gemiste herkansing kan niet worden ingehaald. Te laat bij herkansing: niet toegelaten. Slechte voorbereiding…geen herkansing Bezwaar/beroep Beroepsprocedure. Zie het Examenreglement van de GSF

12 Alsnog Kaderdiploma halen?
Na de vierde klas? Doorleren of werken? Leerplicht! Alsnog Kaderdiploma halen? Voorwaarden!

13 En dan nu de decaan .. Nvdmeulen@gsf.nl
VRAGEN? En dan nu de decaan ..

14 Diploma Casparus en dan ?
Je hebt je diploma gehaald. Welke mogelijkheden zijn er daarna? Op welk niveau stroom je in op het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Hoe is het om van een kleine naar een hele grote school over te stappen? dinsdag 9 september 2014 Van harte welkom

15 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
3e leerjaar september - Invullen formulier voorlichtingsdagen - Beroepen gids november Regionaal voorlichtingsproject VMBO- scholen bij ROC ( info. 95 opleidingen nov 2014) Leerling mag drie keuzes maken per sector Zorg en welzijn, voeding, horeca, uniform Economie, handel, logistiek Techniek, media, landbouw. mei Stage - Projecten tijdens mentoruren

16 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
4e leerjaar oktober projecten op plaza met de mentor over beroepskeuze. ( Het hele jaar door). v.a. november - gesprekken met de decaan. - beroepenkrant november mogelijkheid nogmaals voorlichtingsdagen. v.a. januari mogelijkheid om een meeloopdag te volgen op het ROC ( zie site ) maart gesprekken met de decaan. April uiterlijk inschrijven voor vervolg opleiding

17 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Maatregelen van focus op vakmanschap wijz. ROC Gewijzigde urennorm - Bol: van 850 naar 1000 uur 2 Niveau 2, 3, 4 - korter en intensiever 3 Einde van drempelloze instroom voor niveau 2 - VMBO diploma - toelating: mbo-niveau 1 Entreeopleiding - drempelloos ( geen diploma ) ( oude niveau 1 opleiding ) - één studiejaar tot max twee ( vanaf 15 jaar ) - opleiding tot toegang niveau 2 - na 4 maanden studieadvies school of passend werk (23jaar)

18 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Doorstroming vervolgonderwijs Vmbo basis Niveau 2 ( Basisberoeps ) ( startkwalificatie ) Vmbo kader Niveau 3 ( Vakopleiding ) ( Vmbo t ) Niveau 4 ( Middenkader/specialist ) Opleidingsmogelijkheden BOL Beroepsopleidende leerweg dagopleiding met stage BBL Beroepsbegeleidende leerweg 4 dagen leerbedrijf, 1 dag naar school

19 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Toelatingsbeleid vervolgopleiding Intake - Studieprofiel gemaakt voldoet aan eisen van opleiding - Bindend studie advies Ongediplomeerde instroom - Toelatingsonderzoek - Taal- en rekentoets - Beroepskenmerken - Motivatie Geen inschrijving voor BBL zonder praktijkovereenkomst Arbeidsmarktperspectief - beperkte toelating met een onzekere- of onvoldoende arbeidspmarktperspectief

20

21

22

23

24 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Loopbaancompetenties : Wat moet ik kunnen ? En weten ? Waar ben ik goed in ? Wat vind ik leuk ? Wat vinden anderen ? Welke eisen worden gesteld ? Welk beeld heb ik van het beroep ? Wat is mijn planning ? Hoe verzamel ik gegevens ? Welke voor- en nadelen zijn er ?

25 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Kiezen met de hulp van : Ouders, familieleden ( Praktijk ) docent Mentor Decaan Internet Oud leerlingen Open dagen

26 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Open dagen ROC.nl ikkiesmbo.nl Posters in de gang 2e verdieping Info bij de decaan. Er zijn veel open dagen in de maand feb., maart en april. Bezoek deze dagen zoveel mogelijk om een goede indruk te krijgen. Zorg dat je je op tijd inschrijft voor je vervolgopleiding.

27 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding
Vragen ? Decaan: D. van Straten


Download ppt "OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 9 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google