De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij
Voor de dienst zingen we Gezang 166: 1 en 2 en Gezang 167.

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. E. Venema uit Tilburg De collecte is bestemd voor Dorcas, een hulporganisatie die werkt in Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika, met plaatselijke kerken of via christelijke hulpverleningskanalen

4 Mededelingen kerkenraad
In overeenstemming met de onlangs gehouden verkiezing is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot diaken br Sander Vonk. Indien daartegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging DV plaatsvinden op zondag 24 augustus in de morgendienst. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Deze week zijn jarig: 13 juli: zr Janny Hellinga 14 juli: Lotte Pielman Sven Pielman Joost van Zandwijk 15 juli: Marit Branderhorst br H. Janson zr Tineke Wols-Noorda 16 juli: br D. Gosker zr Sandra van der Weijden-Tromer 17 juli: br Albert van der Velden 18 juli: br Koen Slob zr Ingrid van Wolfswinkel

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

7 Gezang 166, NG86: 1, 2 1 Op bergen en in dalen en overal is God! Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God! Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

8 Gezang 166, NG86: 1, 2 2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal, heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor ’t gans heelal!

9 Welkom in deze dienst Voorganger: br. K. Harmannij
Voor de dienst zingen we Gezang 166: 1 en 2 en Gezang 167.

10 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

11 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

12 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

13 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

14 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

15 Gezang 175C

16 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

17 Psalm 150: 1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

18 Psalm 150: 1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

19 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

20 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

21 Psalm 101: 1, 2 1 Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen. Aan U, HEER, wijd ik nu en levenslang mijn psalmgezang.

22 Psalm 101: 1, 2 2 Ik let op reine harten, rechte daden, HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade? Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid.

23 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

24 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

25 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

26 Gezang 25: 1, 3 1 Vol tranen zien wij hoe de tijd verglijdt op Babels stromen. Ons hart is in Jeruzalem, ons thuis, waarvan wij dromen. Geen hand, die nog een snaar beroert, geen lied, dat ooit nog ons vervoert. Doelloos vergaan de dagen. De heersers in dit vreemde land drukken op ons met harde hand, meer dan wij kunnen dragen.

27 Gezang 25: 1, 3 3 Bewaar, God, in herinnering hoe Sion is gevallen! Hoe steen voor steen zij onderging, beroofd werd van haar wallen. Breek Babels trotse hoogmoed stuk. Vernietig het, om ons geluk; Gij kunt haar stralen doven. Niet langer zal zij voortbestaan! Gezegend wie haar kan weerstaan en U alleen wil loven.

28 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

29

30 Goud

31 Zilver

32 Brons

33 IJzer

34 Leem

35 De steen

36 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

37 Alles is in ontwikkeling
Daniël 2: 44 Alles is in ontwikkeling - wordt het beter? - wordt het slechter? God gaat stug door met zijn wereldomvattend werk

38 Traditionele uitleg Gouden hoofd Babel Zilveren borst Meden en Perzen
Daniël 2: 44 Traditionele uitleg Gouden hoofd Babel Zilveren borst Meden en Perzen Bronzen buik Grieken IJzeren benen Romeinen Lemen voeten Onze tijd

39 Uitleg vanuit het boek Daniël
Gouden hoofd Zilveren borst Bronzen buik IJzeren benen Lemen voeten Nebukadnessar (hoofdstuk 4) Belsassar (hoofdstuk 5) Meden en Perzen (hoofdstuk 5/6) Griekenland (hoofdstuk 7/8) Het Griekse rijk (hoofdstuk 11/12) gedeeld

40 Het gaat van goud naar zilver en brons tot ijzer en leem
Daniël 2: 44 Beter of slechter? Het gaat van goud naar zilver en brons tot ijzer en leem Het wordt groter (brons) en sterker (ijzer) Maar juist het harde verbrokkelt

41 Het wereldbeeld kantelt
Daniël 2: 44 Het wereldbeeld kantelt Het gouden hoofd is even kwetsbaar als de lemen voeten Het koninkrijk van Christus gaat steeds verrassend verder

42 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

43 LvdK 294: 1,6,7,8 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag!

44 LvdK 294: 1,6,7,8 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

45 LvdK 294: 1,6,7,8 7 Uw schapen zijn in nood, uw naam wordt niets geacht... men breekt uw volk als brood, men heeft ons opgejaagd.

46 LvdK 294: 1,6,7,8 8 De nacht is als een graf, ontij heerst in het rond. Kom van de hemel af, o Ster van Gods verbond!

47 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

48 Een kijkje op de Algemene Vergadering van Kerken in het Zuiden op zaterdag 28 juni 2014

49 Joost Sytsma, de nieuwe voorzitter van de Commissie van Uitvoering van Kerken in het Zuiden

50 Jacolien Meas vertaalt de toespraak van ds. Lawr (Lungawiruol Khawbung).
Ds. Lawr en ds. Edwin zijn in Nederland voor een conferentie en bezoeken kerken in de classes Dordrecht –Gorinchem (22 juni) en Axel (29 juni)

51 Ria Nederveen vertelt over de het werk van Woman Missionary Society (WMS).
De vrouwengroepen worden de ruggengraat van de kerk in India genoemd om de grote inzet voor het werk in de kerk. Wil KihZ de contacten overnemen?

52 Ds. Edwin pleit voor meer onderlinge betrokkenheid met gemeentes en jeugd- of vrouwengroepen in India en Nederland. We kunnen van elkaar leren. In de huidige contacten wordt de verbondenheid sterk gevoeld.

53 Dries en Joost ontvangen een tas van de Indiase gemeentes, bedoeld om hun kerkboeken mee te nemen.

54 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

55 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

56 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

57 Psalm 47: 3, 4 3 God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Blij bazuingeluid roept zijn grootheid uit, heel het wereldrond zingt met hart en mond. Psalmzingt Gode, zingt! Hoort zijn lof weerklinkt. Volken, geeft de Heer, onze Koning, eer, looft zijn majesteit, weest in Hem verblijd.

58 Psalm 47: 3, 4 4 God voert zijn bewind waar men volken vindt. Aller eerbetoon stijgt tot voor zijn troon. Vorsten komen saam, vrezen ’s Heren naam. Zie, zij zijn geacht Abrahams geslacht; schilden van het land zijn zij in Gods hand. God alleen is Heer, geeft Hem eeuwig eer.

59 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika

60 Gezang 182E 4-stemmig

61 Liturgie ds. K. Harmannij
Psalm 150: 1, 2 Psalm 101: 1, 2 Daniël 2: Gezang 25: 1, 3 Daniël 2: 44 LvdK 294: 1, 6, 7, 8 Psalm 47: 3, 4 Gezang 182E: Amen Collecte: Dorcas Hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google