De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INBURGERING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND PATRICK LOOBUYCK Een inleiding tot het debat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INBURGERING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND PATRICK LOOBUYCK Een inleiding tot het debat."— Transcript van de presentatie:

1 INBURGERING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND PATRICK LOOBUYCK Een inleiding tot het debat

2 Auteur  Patrick Loobuyck  Medewerker Stichting Gerrit Kreveld  Begon zijn studies als godsdienstwetenschapper  Verloor zijn geloof en studeerde moraal  Doceert sinds 2009 aan de Universiteit Antwerpen  Schreef verschillende politieke artikels en artikels die te maken hebben met de samenleving

3 Tijdschrift: samenleving en politiek  Maandblad  Werpt kritische blik op maatschappelijke en politieke problemen  Geëngageerd, maar niet- partijgebonden blad voor een sociale democratie  Ideeënblad

4 Synthese  Midden jaren negentig ontstaat er een kentering  Multicultureel emancipatiemodel  inburgeringsbeleid  Eerst in Nederland, dan naar vlaanderen overgewaaid  Accent: behoud eigen identiteit!

5 Synthese  Geen enkel land geslaagd de economische en maatschappelijke achterstand en achterstelling van allochtonen volledig weg te werken!  Migranten worden margininaliteit ingedreven  Aantrek illegale tewerkstelling, criminaliteit en fundamentalisme  Multiculturele vooropzetting oorzaak uitsluiting allochtonen

6 Synthese  Allochtonen hebben ook rechten en plichten!  Werden te weinig aangezet hun eigen bestaan op te bouwen en positie te verwerven  Nadruk: leren van de taal en snelle integratie in de maatschappij  Inburgeringscontracten  Experiment inburgeringstrajecten vermijd dat nieuwkomers louter passief genieten van verzorgingsstaat

7 Synthese  Inburgeringsprogramma: o Cursus nederlands volgen o Opname van burger in de samenleving o Integratie arbeidsmarkt  Maatschappelijke en trajectbegeleiding voor nieuwkomers  Sommige vrijgesteld (EU- onderdanen)  Verplicht aan een toets deel te nemen (nederlands en integratie)

8 Synthese  Verplichting inburgeringstraject overbodige luxe  gemotiveerd om vrijwillig het traject af te leggen  Sommigen pleiten inburgeringscontract voor politiek te scoren

9 Conclusie  Beleid in Vlaanderen en Nederland ernstig gefaald  Heldere visie ontbreekt op de toekomstige multiculturele samenleving  Geen doelgericht en planmatig pakket maatregelen voor handen  Er is nog veel werk aan de winkel!!!

10 Bronnen gebruikt bij powerpoint  Site van Patrick Loobuyck http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=patrick.loobuyck  Google  cartoons inburgering http://weblogs.nrc.nl/cartoons/2009/07/06/gescheide n-inburgeren/  Afbeeldingen google  Stichting Gerrit Kreveld http://users.telenet.be/samenleving-en- politiek/afbeeldingen/logokrveld.GIF  Afbeeldingen google  inburgeringstraject http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/images/ni euw-site/inbu6.jpg


Download ppt "INBURGERING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND PATRICK LOOBUYCK Een inleiding tot het debat."

Verwante presentaties


Ads door Google