De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ouderinformatieavond De Sparrenhoek & De Tuinen 22 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ouderinformatieavond De Sparrenhoek & De Tuinen 22 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ouderinformatieavond De Sparrenhoek & De Tuinen 22 februari 2012

2 2 Opbouw Terugblik Bekendmaking van de nieuwe naam Stand van zaken BSO Groepsverdeling (kinderen en leerkrachten) Het continurooster en de schooltijden De voortgang van het proces

3 Terugblik Goed en gedegen onderwijs Samengestelde groepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) Wereldoriëntatie in de vorm van projecten Engels door de hele school Een kunstzinnige basisschool met Creatieve workshops / handvaardigheidsleerkracht Presentaties met de hele school Een school met een continurooster

4 Kortom een vertrouwde school met een eigentijds concept.

5 De nieuwe naam: O B SVUU R V O G E L... Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen

6 www.vuurvogel.nl www.vuurvogel.nl binnenkort in de lucht

7 Maak een vogel! Omdat de nieuwe school ook een nieuwe naam krijgt, willen we natuurlijk ook een nieuw logo. Wij willen jullie (de kinderen)vragen hier aan mee te werken.

8 8 Stand van zaken BSO: Bso Zus&zo sluit naadloos aan op onze nieuwe schooltijden. Bso Zus&zo heeft voldoende ruimte om meer kinderen in het gebouw op te vangen. Bso Catalpa wil graag mee naar het nieuwe gebouw. Donderdag 23 februari overleg met alle betrokken partijen op het gemeentehuis.

9 9 Groepsverdeling (kinderen) groepleerlingenaantalAantal groepen bijzonderheden 1/2161 3/4281 Extra ondersteuning 5/6452 7/8482 totaal 1376

10 Groepen nader uitgewerkt groep jongensmeisjes 5 Sparrenhoek71 23 6 Sparrenhoek78 5 Tuinen57 22 6 Tuinen46 7 Sparrenhoek14 18 8 Sparrenhoek49 7 Tuinen136 30 8 Tuinen74

11 Groepen nader uitgewerkt groep jongensmeisjes 5 Sparrenhoek71 5 Tuinen57 6 Sparrenhoek78 6 Tuinen46 7 Sparrenhoek14 7 Tuinen136 8 Sparrenhoek49 8 Tuinen74

12 voortgang De grootte van de groepen 7/8. De verhouding jongens/meisjes in de groepen 5/6. Vanuit de directie worden ouders benaderd.

13 13 Groepsverdeling leerkrachten (onder voorbehoud)

14 14 groepjufwanneer 1/2Nicolette Dronkersma t/m vrij 3/4Yvonne Peschier Anneke Albers ma / di / woe do / vrij 5/6Kim Haringma t/m vrij

15 15 groepjufwanneer 1/2Nicolette Dronkersma t/m vrij 3/4Yvonne Peschier Anneke Albers ma / di / woe do / vrij 5/6Kim Haringma t/m vrij Marjan Sijbrandij (3 dagen) Janneke Verkerk (1 ½ dag) Anneke Voogt (2 dagen) Jacomine Braun (2 ½ dag) 5/6 7/8

16 16 Het continurooster en de schooltijden School start om 08:30 uur (deur open om 08:15 uur). School stopt om 14:45 uur (op woensdag om 12:00 uur). Onderbouw is niet meer vrij op de vrijdagmiddag.

17 17 Continurooster We gaan op obs Vuurvogel met een continurooster werken. Alle kinderen zijn gelijktijdig op school (rust en regelmaat). Eén keer brengen en één keer halen. Kinderen eten met de leerkracht. Onder begeleiding van de overblijf een half uur pauze (in twee groepen). Kosten zijn €35,- op jaarbasis (*) * (naast de ouderbijdrage) Alle kinderen hebben een aantal vrije dagen.

18 18 De voortgang van het proces Voor de kinderen: Gezamenlijk project wereldoriëntatie. Met samenwerking tussen de kinderen van de beide scholen. Gezamenlijke presentatie voor de hele school door de hele school. Ouders zijn welkom. Verdere kennismaking van de groepen. Organiseren van een ludieke verrassing.

19 19 De voortgang van het proces Voor de schoolteams: –Scholing opbrengstgericht werken –Scholing op wereldoriëntatie in de vorm van projecten –Onderzoek Methodes Onderbouwd (groep 1/2) Veilig leren lezen (groep 3) Taal op maat (taalmethode nu al in gebruik op de Tuinen) Nieuwsbegrip XL Rekenen (momenteel is een onderzoek gestart naar welke methode het beste is voor de school) Engels volgens de aanpak van de Sparrenhoek

20 20 De voortgang van het proces Algemeen PR-commissie * Website * Zaken rond de verhuizing van de Tuinen * Logo Schoolgids Schoolplan Ouders informeren over het proces

21 Vragen / opmerkingen

22 Informeel samenzijn Gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan…. 22

23 23 Bedankt voor jullie aanwezigheid. Graag tot ziens! (wie helpt even mee opruimen?)


Download ppt "1 Ouderinformatieavond De Sparrenhoek & De Tuinen 22 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google