De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 13 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 13 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 13 juni 2007

2 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming2 agenda webEDISON nieuwigheden personeel nieuwigheden instellingen en lerenden “SOA, webservices en EDISON”, door de heer Nuyens architect van EDS/Telindus lunch 10u – 11u 11u – 12u aansluitend

3 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming3 webEDISON 1.huidige EDISON – webEDISON 2.stand van zaken / planning 3.prototype

4 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming4 webEDISON 1. huidige EDISON - webEDISON huidige EDISON –clientsoftware geïnstalleerd op PC van secretariaat van instelling –communicatie via “Route400” –toegangscontrole : instellingsgebaseerd, met sleuteldiskette

5 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming5 webEDISON 1. huidige EDISON - webEDISON probleemsituatie –leeftijd +10 jaar –Route400 communicatiesoftware niet meer ondersteund –EDISON-server : hardware en besturingssysteem zijn end-of- service/end-of-life project webEDISON –EDISON technisch terug up-to-date (client & server) –web toepassing, geen locaal geïnstalleerde software –toegangscontrole : persoonsgebonden, gebruik van elektronische identiteitskaart en/of federaal token –zelfde functionaliteit als huidige EDISON –zo eenvoudig en zo snel mogelijk in gebruik –structuur en inhoud van zendingen/terugzendingen wijzigt niet –oplossen van gekende problemen (o.a. grote zendingen) –opsplitsing personeel – INST&LL

6 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming6 webEDISON 1. huidige EDISON - webEDISON toegangscontrole webEDISON –persoonsgebaseerd (ipv instellingsgebaseerd) –toegang via elektronische identiteitskaart (kaartlezer nodig) of federaal token –op basis van standaard module van Vlaamse Overheid voor toegangscontrole en gebruikersbeheer : “ACM/IDM” –...

7 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming7 webEDISON 1. huidige EDISON - webEDISON toegangscontrole webEDISON –... –personen van Belgische nationaliteit : eID en/of fed.token –niet van Belgische nationaliteit : *personen officieel woonachtig in België : kunnen een fed.token aanvragen (via fysieke aanmelding bij het registratie-kantoor van fedict) *indien niet (officieel) woonachtig in België maar wel RSZ-plichtig (en indien men dus beschikt over een SIS-kaart) > fed.token (via evenwel fysieke aanmelding bij het registratie-kantoor van fedict) *indien niet (officieel) woonachtig in België en niet RSZ-plichtig > geen ondersteuning op dit moment

8 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming8 webEDISON 1. huidige EDISON - webEDISON rollen voor webEDISON –gebruiker heeft één of meerdere van volgende rollen : *beheerder personeelsadministratie *beheerder instellingen en lererenden administratie *EDISON-beheerder –EDISON-beheerder : *wordt aangeduid per instelling (bvb directeur) door EDISON-helpdesk *duidt de personen met de rol beh.pers.adm. en beh.inst&ll.adm. aan voor deze instelling *kan eigen rol delegeren *kan zichzelf de rol beh.pers.adm. en beh.inst&ll.adm. toekennen *gebruikt hiervoor een afzonderlijke webtoepassing (“webIDM voor webEDISON”) –...

9 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming9 webEDISON 1. huidige EDISON - webEDISON rollen webEDISON –... –beheerder personeelsadministratie : *wordt aangeduid per instelling *kan zendingen voor personeelsadministratie versturen *kan terugzendingen voor pers.adm. ophalen –beheerder instellingen en lerenden administratie : *wordt aangeduid per instelling *kan zendingen voor inst&ll administratie versturen *kan terugzendingen voor inst&ll ophalen –combinaties zijn mogelijk : *meerdere rollen voor één instelling *rol(len) voor meerdere instellingen –...

10 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming10 12345 E P, I&L 12345 E, P, I&L 12345 E 13579 E I&L P 12345 E 13579 E I&L P, I&L 12345 E P I&L E 1. 2. 3. 4. 5.

11 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming11 webEDISON 2. stand van zaken - planning dec 2006 : project start stand van zaken / planning : –webapplicatie voor gebruikersbeheer : analyse afgewerkt, bouw start binnenkort, klaar eind oktober 2007 –webapplicatie webEDISON : bouw bezig, klaar eind juni 2007 –webEDISON-server : klaar eind oktober 2007 –acceptatietesten : november 2007 – half januari 2008 –piloot (10 instellingen) : half januari – half maart 2008 –uitrol : vanaf half maart 2008

12 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming12 webEDISON 3. prototype “webIDM voor webEDISON” –beheer van toegangsrechten –analyse pas gestart webEDISON –versturen zendingen / ophalen terugzendingen –klikmodel

13 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming13

14 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming14

15 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming15

16 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming16

17 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming17

18 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming18

19 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming19

20 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming20

21 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming21

22 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming22

23 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming23

24 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming24

25 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming25

26 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming26

27 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming27

28 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming28

29 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming29

30 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming30

31 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming31

32 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming32

33 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming33

34 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming34

35 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming35

36 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming36

37 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming37

38 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming38

39 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming39

40 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming40 nieuwigheden personeel 1.maatregelen nieuw schooljaar 2.SEPA 3.uitbreiding scope EPD (OSP, CLB, internaten, hogescholen)

41 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming41 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) niveau overstijgend –VKA (vervanging korte afwezigheden) –loopbaanonderbreking –mentor –LIO (leerkracht in opleiding) basisonderwijs –zorg+ (kleuterparticipatie) secundair onderwijs –taak- en functiedifferentiatie DKO –tijdelijke projecten

42 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming42 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) niveau overstijgend VKA (vervanging korte afwezigheden) –was een proeftuinproject tot en met 31.08.2007, wordt verlengd –uren omkadering worden toegekend om de vervanging mogelijk te maken van personeelsleden die minder dan 10 werkdagen afwezig zijn –opdrachten worden gemeld met OOM “08” –evaluatie *scholen tevreden (+) *vooral vervangingen van 1 of 2 dagen (+) *probleem met bezoldiging (-) *vervangers moeilijk te vinden (-) –...

43 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming43 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) niveau overstijgend VKA (vervanging korte afwezigheden) –... –basisonderwijs *VKA wordt definitief *titularis en vervanger worden losgekoppeld (bvb: titularis opdracht 8/20, vervanger voor 1 dag 20/20) *mogelijk om iemand voor langere periode aan te stellen op basis van vervangingseenheden (bvb 6 maand) –“mini” vervangingspool –nu : controle op 10 werkdagen, kan nadelig zijn voor de scholen indien dit wegvalt (reguliere vervanging) –secundair onderwijs *VKA wordt 1 jaar verlengd *zelfde voorwaarden als basisonderwijs

44 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming44 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) niveau overstijgend loopbaanonderbreking –dienstonderbrekingen *volledige LBO voor bijstand zware ziekte (code 104) *gedeeltelijke LBO voor zware ziekte (code 105) *ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke LBO (code 122) –vanaf 01.09.2007 : ook in basis, secundair, OSP, CLB –niet noodzakelijk voor het gehele schooljaar –moet niet noodz. starten op 01.09, –eindigt als de 72 maanden opgebruikt zijn –combinatie voltijds/deeltijds mogelijk

45 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming45 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) niveau overstijgend mentoren –was tijdelijk project tot 31.08.2007, loopt verder door –aanstellen van mentoren voor stagiairs en beginnende leraren in gewoon en buitengewoon basis en secundair, DKO en SOSP –opdrachten met vakcode 858 –vanaf 01.09.2007 worden middelen toegekend onder de vorm van lestijden/uren-leraar/lesuren/leraarsuren –naast begeleiden van stagiair en beginnende leraar, ook ondersteuning van leraar in opleiding (LIO) –kan niet bij de ambten directeur, adjunct directeur en coördinator –personeelslid kan maximaal 50% van zijn opdracht mentor zijn

46 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming46 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) niveau overstijgend LIO : leerkracht in opleiding –een student/cursist van een specifieke lerarenopleiding kan de praktijkcomponent van de lerarenopleiding als werkende vervullen –wordt begeleid door een mentor –wordt aangesteld als tijdelijk personeelslid –wordt betaald op het niveau van een leraar zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs –melden LIO-opdracht *met nieuwe code “04” in veld 30 “aanstelling-code” *alleen tijdelijke opdrachten *vanaf 01.09.2007 *enkel wervingsambten van het onderwijzend personeel *enkel in basis, secundair, DKO, SOSP

47 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming47 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) basisonderwijs zorg+ (kleuterparticipatie) –maatregelen om zoveel mogelijk kleuters zo vroeg mogelijk naar school te laten gaan –extra enveloppe met uren zorg voor alle scholengemeenschappen om een actief en geïntegreerd beleid rond verhoogde kleuterparticipatie uit te tekenen en uit te voeren –nieuwe vakcode –enkel in HS 111 en 121 –enkel met OOM “07” (stimulus – samenleggen binnen de scholengemeenschap) –geen vast benoeming mogelijk –enkel met de ambten zorgcoördinator, ev. ook directeur

48 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming48 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) secundair onderwijs taak- en functiedifferentiatie –puntenenveloppe voor scholengemeenschap –doel : ontlasten van de leerkrachten –alleen voor wervingsambten (BOP, paramedisch) –nieuwe vakcode of nieuwe OOM-code

49 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming49 personeel 1. maatregelen schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud) DKO tijdelijke projecten –Vlaamse regering heeft besluit op de tijdelijke projecten in het DKO definitief goedgekeurd. –vanaf 1 september 2007 zullen de experimenten in het DKO onder de noemer 'tijdelijk project' zullen doorgaan. –melden van opdrachten *vakcode 698 blijft behouden *vanaf 1 september 2007 : benaming wordt 'DKO-tijdelijk project‘ (i.p.v. 'DKO-experiment‘) *gelijk te stellen met één van de vakken –890 KLANKLEER EN KLANKOPNAME - THEORIE –891 KLANKLEER EN KLANKOPNAME - PRAKTIJK –892 REGIE - THEORIE –893 REGIE - PRAKTIJK –894 REPERTOIRESTUDIE - VOORSTELLINGSANALYSE –895 SPECIFIEK ARTISTIEK ATELIER : SOUNDDESIGN –896 AUDIOVISUELE CULTUURGESCHIEDENIS

50 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming50 personeel aandachtspunt datum overlijden –melden stopzetten opdrachtenpakket (RL-4) met code “05” –geldigheidsdatum : dag na overlijden (bvb : overleden op 1 juni, geldigheidsdatum 2 juni)

51 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming51 personeel 2. SEPA Single European Payments Area (http://www.sepabelgium.be/nl)http://www.sepabelgium.be/nl het Belgische rekeningnummer verdwijnt, het IBAN komt in de plaats : –539-0075470-34 wordt BE68 5390 0754 7034 –BE = landcode, 68 = controlegetal start vanaf 1 januari 2008, invoering voor Vlaamse Gemeenschap waarschijnlijk uitgesteld tot 2009 RL-9 –veld 13 –16 alfanumerieke karakters ipv 12 cijfers –versienummer 05

52 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming52 personeel 3. uitbreiding scope EPD (OSP, CLB, internaten, hogescholen) ter herinnering : planning juni 2006 OSPCLBINTERNATENHOGESCHOLEN Aantal scholen6102 Piloot start1 SEPT 2006 NAJAAR 2006 Testen registratieAUG 2006 DEC 2006 Productie1 SEPT 2007

53 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming53 personeel 3. uitbreiding scope EPD (OSP, CLB, internaten, hogescholen) stand van zaken –piloot vlot verlopen –verschillende softwarepakketten gecertificeerd –nu : testzendingen tot en met 31.07.2007 –eerste productiezendingen mogen opgestuurd worden vanaf 16.08.2007

54 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming54 nieuwigheden lerenden

55 13 juni 2007 infosessie softwareleveranciers Beleidsdomein Onderwijs en Vorming55 presentatie “SOA, Webservices en EDISON” door de heer R.Nuyens, archtitect van EDS/telindus

56 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44


Download ppt "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 13 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google