De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

2 Diensten 9:30voorganger: ds. G. Hutten 16:30 voorganger: ds. A. van Groos Met attestatie is vertrokken naar de kerk van Bunschoten- Spakenburg; zr. Marjolein de Ruiter. U word herinnerd aan de startavond van het kerkelijk seizoen, morgenavond in de Lidwinakerk. Vanaf 19.30 uur bent u welkom, het begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor een kindertehuis in het plaatsje Doboj in Bosnië, waar kinderen van slachtoffers van de daar gevoerde oorlog een thuis vinden. Diensten 9:30voorganger: ds. G. Hutten 16:30 voorganger: ds. A. van Groos Met attestatie is vertrokken naar de kerk van Bunschoten- Spakenburg; zr. Marjolein de Ruiter. U word herinnerd aan de startavond van het kerkelijk seizoen, morgenavond in de Lidwinakerk. Vanaf 19.30 uur bent u welkom, het begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor een kindertehuis in het plaatsje Doboj in Bosnië, waar kinderen van slachtoffers van de daar gevoerde oorlog een thuis vinden. Mededelingen kerkenraad

3 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

4 ● Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

5 Opwekking 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt,

6 Opwekking 520 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

7 Opwekking 520 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

8 Opwekking520: ● LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

9 LvdK 21: 2, 3 2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer; rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer. Machtigen wank'len in hun waan, roepen wij dan de Here aan. Halleluja!

10 LvdK 21: 2, 3 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja!

11 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

12 175 C

13 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

14 Opwekking520: LvdK21:2, 3 ● Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

15 Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

16 Opw. 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

17 Opw. 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

18 Opw. 689 Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

19 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: ● Jozua3: ● Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

20 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: ● Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

21 Psalm 121:1, 2, 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

22 Psalm 121:1, 2, 4 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

23 Psalm 121:1, 2, 4 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

24 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

25 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 ● Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

26 Gezang 107, Gz29: 1, 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

27 Gezang 107, Gz29: 1, 2 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

28 Gezang 107, Gz29: 1, 2 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

29 Gezang 107, Gz29: 4 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

30 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: ● Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

31 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

32 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

33 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

34 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

35 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

36 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

37 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: ● Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

38 Gezang 99 (NG56)U zij de glorie 2 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint". U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

39 Gezang 99 (NG56)U zij de glorie 3 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

40 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 ● Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

41 182 C

42 Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem Collecte:Kindertehuis in Doboj, Bosnië

43

44 Startavond verenigingsseizoen voor iedereen vanaf 12 jaar Maandag 17 september 2012 Aanvang 20:00 uur Vanaf 19:30 uur welkom, koffie & fris


Download ppt "Opwekking520: LvdK21:2, 3 Opwekking689: Jozua3: Jozua4: Psalm121:1, 2, 4 Gezang107: Opwekking710: Gezang99:2, 3 Gezang182C:Amen Liturgieds. G. Hutten Arnhem."

Verwante presentaties


Ads door Google