De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie  Wat is VoorZorg  Doelen van het programma  De doelgroep  De selectie  Inhoud programma  Resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie  Wat is VoorZorg  Doelen van het programma  De doelgroep  De selectie  Inhoud programma  Resultaten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud presentatie  Wat is VoorZorg  Doelen van het programma  De doelgroep  De selectie  Inhoud programma  Resultaten

3 Wat is VoorZorg?  Huisbezoekprogramma voor moeders in risicovolle omstandigheden  Preventieve invalshoek  Huisbezoeken door speciaal getrainde verpleegkundigen JGZ  Langlopend begeleidingstraject: van prille zwangerschap tot kind 2 jaar is  Geprotocolleerde huisbezoeken dmv handleiding met richtlijnen handleiding met richtlijnen  Flexibele afstemming op situatie cliënten

4 Baltimore, 1970 David Olds, PhD Professor of Pediatrics, Psychiatry, and Preventive Medicine, University of Colorado

5 Resultaten onderzoek   Minder vroeggeboortes   Hoger geboortegewicht   Verbetering gezondheid moeders   Minder ongevallen eerste hulp, afname kindermishandeling   Minder opeenvolgende zwangerschappen   Grotere interval bij geboorten   Toename betrokkenheid vaders   Economische zelfstandigheid   Betere aanpassing school, hoger intellectueel functioneren   Minder anti-sociaal gedrag op 15 jarige leeftijd

6 DRIE DOELEN Betere zwangerschaps- uitkomsten Gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling kind Economische zelfredzaamheid van de moeders

7 Doelen VoorZorg programma 1. Betere zwangerschapsuitkomst vermindering vroeggeboortes vermindering vroeggeboortes verbetering geboortegewicht verbetering geboortegewicht 2. Betere gezondheid/ontwikkeling kind voorkomen kindermishandeling/ongevallen voorkomen kindermishandeling/ongevallen voorkomen ontwikkelingsachterstanden voorkomen ontwikkelingsachterstanden vermindering emotionele-, gedragsproblemen vermindering emotionele-, gedragsproblemen 3. Betere levensloop voor de moeders bewuste gezinsplanning bewuste gezinsplanning economische zelfstandigheid economische zelfstandigheid relatievorming relatievorming

8 Doelgroep A.s. moeders in risico volle omstandigheden

9 Eerste selectie  intake bij verloskundige (en anderen) Criteria:  niet eerder levend geboren kind  maximaal 28 weken zwanger  leeftijd maximaal 25 jaar  opleidingsniveau maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs, VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg of maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voorgezet onderwijs  enige beheersing van de Nederlandse taal Doelgroep VoorZorg

10 Tweede selectie  VoorZorgverpleegkundige op huisbezoek Criteria: inhoudelijk  geen (steunend) sociaal netwerk / partner  alcohol- en/of drugsgebruik  actueel gezinsgeweld of partnergeweld  zelf mishandeld in haar jeugd  psychische problematiek: angst, depressie  irreële opvattingen over a.s. moederschap  ‘niet-pluis’ gevoel bij verpleegkundige  onafgemaakte vooropleiding, werkloos  financiële en/of huisvestingsproblemen

11 Intensief bezoekschema (duur huisbezoek: 1 à 1½ uur)  Intensieve huisbezoeken  begin zwangerschap tot 2 jaar - regelmaat en continuïteit - beperkte caseload

12 Bezoekschema (bezoekduur 1 à 1.5 uur)  Tijdens de zwangerschap - elke week (eerste maand) - elke 14 dagen (tot bevalling)  Als de baby is geboren - elke week (eerste 6 weken) - elke 14 dagen (tot 21 mnd) - elke maand (van 21 - 24 mnd) - elke maand (van 21 - 24 mnd)

13 Veelomvattend: 6 domeinen

14 Knelpunten uit de praktijk   Geen voorzorg, wat dan?   Geen geschikte hulpverlening voor doelgroep   huisvesting   Verwijzing niet altijd optimaal

15 Ontwikkeling en onderzoek  Gestart met pilots in 2004/2005  Uitvoering nu bij 11 JGZ-organisaties (20 gemeenten), 27 verpleegkundigen, 220 moeders  Scholing en ondersteuning verpleegkundigen  Effectonderzoek door VUmc (RCT; N=450). Eind 2008 eerste resultaten verwacht (o.a vroeggeboortes, bevallingscomplicaties, voeding, depressie)

16 Cijfers gemeente Venlo  Aantal geboortes: ± 1000 per jaar  Verwacht aantal deelnemers per jaar: 2% (20 moeders) 2% (20 moeders)

17 Cijfers praktijk 2007/ 2008  27 aanmeldingen:  10 Voorzorgmoeders waarvan: 5 in zorg, 2 controlegroep, 3 gestopt i.v.m miskraam en uithuisplaatsing 5 in zorg, 2 controlegroep, 3 gestopt i.v.m miskraam en uithuisplaatsing  16 overige waarvan: 6 geen zorg, 1 aanmelding waar nog intake moet plaatsvinden, 9 prenatale zorg 6 geen zorg, 1 aanmelding waar nog intake moet plaatsvinden, 9 prenatale zorg

18 Bedankt voor U aandacht www.voorzorg.info www.voorzorg.info


Download ppt "Inhoud presentatie  Wat is VoorZorg  Doelen van het programma  De doelgroep  De selectie  Inhoud programma  Resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google