De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale JGZ, noodzaak of onzin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale JGZ, noodzaak of onzin"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale JGZ, noodzaak of onzin
EKD, Verwijsindex Risicojongeren en Centra voor Jeugd en Gezin 27 november 2007 Huub Hermkens

2 Agenda Het Elektronisch Kinddossier (EKD)
Waarom een EKD Landelijke ontwikkelingen EKD en Verwijsindex risicojongeren Centra voor Jeugd en Gezin Bestuursakkoord rijk en gemeenten d.d. 4 juni 2007 Consequenties voor de JGZ Cultuurverandering voor de JGZ

3 EKD; Waarom Geen kind buiten beeld
Het beter en sneller signaleren van (gezins)risico’s bij het opgroeien Beter volgen van kinderen in risico-omstandigheden Beter en sneller ontsluiten van relevante informatie aan andere zorgverleners Sneller en meer informatie over ontwikkelingen bij de jeugd zowel lokaal als landelijk

4 EKD; Landelijke ontwikkelingen (1)
2006: Besluit VWS tot ontwikkeling van één landelijke systeem Juli 2006: Stichting EKD.NL opgericht door: Actiz GGD Nederland Met instemming van VWS en VNG (voorzitter) Europese aanbesteding, selectie leverancier gereed 3 mei 2007 Demo versie beschikbaar, juni 2007 Werkend EKD-systeem beschikbaar, november 2007, start implementatie Start gebruik door JGZ, januari 2008 Aansluiting entadministratie, verloskunde, landelijke Verwijsindex Risicojongeren en lokaal planningssystemen, medio 2008 EKD wettelijk verplicht vanaf 2009

5 EKD; Landelijke ontwikkelingen (2)
6 november 2007: Besluit Minister voor Jeugd en Gezin Gefaseerde aanpak Digitalisering van de JGZ (EKD JGZ); Landelijke uitwisseling en analyse van gegevens via een landelijke “kop”; Haalbaarheidsstudie ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector Digitalisering van de JGZ; EKD JGZ Aanschaf van bestaande EKD-pakketten (eigen keuze voor de leverancier en de inrichting); Moeten voldoen aan landelijk vast te stellen standaarden en koppelingen (eind 2007 komt eerste voorstel). Landelijke uitwisseling binnen de JGZ Ontwikkeling van de landelijke “kop” (eerste helft van 2008 meer inzicht); Geen kind buiten beeld Ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector Verbreding van de EKD-gegevens (van JGZ-dossier naar kindvolgsysteem) Verbreding van de toegang tot het EKD

6 EKD en Verwijsindex risicojongeren
Het EKD is één van de bronsystemen van waaruit de Landelijke Verwijsindex (via lokale signaleringssystemen) haar signalen ontvangt De Verwijsindex registreert (risico)meldingen van jeugdigen tot 23 jaar Betrokken hulpverleners weten dan: DAT er een melding is gedaan (niet het WAT) Door wie (inclusief contactgegevens) En over welke jeugdige De coördinator/casemanager

7 Centrum voor Jeugd en Gezin
Het kabinet noemt als taken: Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 5 gemeentelijke functies Wmo Informatie en advies Signalering Toeleiding naar hulp (lichte) pedagogische hulp Coördinatie van zorg Zo mogelijke basis verloskundige zorg Informatievoorziening Elektronisch Kinddossier en Verwijsindex

8 Jeugdgezond-heidszorg
gemeente provincie ouders kinderen jongeren bureau jeugdzorg Centrum jeugd en gezin instroom voorpost EKD verwijsindex Jeugdgezond-heidszorg 0 – 19 Thuiszorg GGD onderwijs kinderdagv, peuterspeelz. basisond. voortgez. ond. hulpverlening GGZ MEE welzijnswerk maatsch. werk veiligheid Halt OM politie zorgadviesteam veiligheidshuis landelijk schakelpunt zorgverzekeraars financiers Ingangen (‘deuren’) informatie

9 Centraal registreren, lokaal reageren
Verwijsindex: focus op urgentie Centrum voor Jeugd en Gezin: samenwerking en coördinatie Elektronisch Kinddossier: volgen, meten, overdragen Elk op zich te beperkt, samen sluitend

10 EKD en Verwijsindex risicojongeren Bestuursakkoord rijk en gemeenten
Gemeenten krijgen structureel meer geld (totaal € 441 mln) voor: Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (oplopend tot structureel € 100 mln in 2011) Implementatie van het EKD en de Verwijsindex (oplopend tot structureel € 20 mln in 2011) Het rijk stelde al eerder € 6,5 mln beschikbaar om de eerste financiële nood te lenigen rond de invoering van het EKD. De structurele jaarlijkse vergoeding in het bestuursakkoord geeft gemeenten een belangrijke financiële impuls voor de verdere implementatie van het gebruik van het elektronisch kinddossier

11 Consequenties voor de JGZ
EKD Standaardisatie (zorginhoudelijk als uitvoerend) Effectiviteit en efficiëntie Gedurende de implementatiefase 15 % productieverlies Na de implementatie fase structureel 5-10 % extra consulttijd noodzakelijk Verwijsindex risicojongeren Signalering (inclusief deelname Zorg Advies Teams) Zorgcoördinatie Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Positie van de JGZ (EKD en Verwijsindex) Participatie vanuit het CJG in de ZAT’s

12 Cultuurverandering voor de JGZ
Bewustwording professionals Herdefiniëren competenties Signaleringsvaardigheden Beoordelen en toeleiden naar passende hulpverlening Zorgcoördinatie Positionering en deelname binnen ketenoverleggen Geven van heldere adviezen Concreet: Het omzetten van spreekkamervaardigheden in netwerk vaardigheden (participatie in netwerken) Van school-jeugdgezondheidszorg naar jeugdgezondheidszorg

13 Conclusie Een digitale JGZ is een absolute noodzaak om aan de wens van overheid, provincie en gemeenten te kunnen voldoen NU starten

14 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Digitale JGZ, noodzaak of onzin"

Verwante presentaties


Ads door Google