De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale JGZ, noodzaak of onzin EKD, Verwijsindex Risicojongeren en Centra voor Jeugd en Gezin en Centra voor Jeugd en Gezin 27 november 2007 Huub Hermkens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale JGZ, noodzaak of onzin EKD, Verwijsindex Risicojongeren en Centra voor Jeugd en Gezin en Centra voor Jeugd en Gezin 27 november 2007 Huub Hermkens."— Transcript van de presentatie:

1 Digitale JGZ, noodzaak of onzin EKD, Verwijsindex Risicojongeren en Centra voor Jeugd en Gezin en Centra voor Jeugd en Gezin 27 november 2007 Huub Hermkens

2 Agenda Het Elektronisch Kinddossier (EKD) Het Elektronisch Kinddossier (EKD) Waarom een EKD Waarom een EKD Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen EKD en Verwijsindex risicojongeren EKD en Verwijsindex risicojongeren Centra voor Jeugd en Gezin Centra voor Jeugd en Gezin Bestuursakkoord rijk en gemeenten d.d. 4 juni 2007 Bestuursakkoord rijk en gemeenten d.d. 4 juni 2007 Consequenties voor de JGZ Consequenties voor de JGZ Cultuurverandering voor de JGZ Cultuurverandering voor de JGZ

3 EKD; Waarom Geen kind buiten beeld Geen kind buiten beeld Het beter en sneller signaleren van (gezins)risico’s bij het opgroeien Het beter en sneller signaleren van (gezins)risico’s bij het opgroeien Beter volgen van kinderen in risico- omstandigheden Beter volgen van kinderen in risico- omstandigheden Beter en sneller ontsluiten van relevante informatie aan andere zorgverleners Beter en sneller ontsluiten van relevante informatie aan andere zorgverleners Sneller en meer informatie over ontwikkelingen bij de jeugd zowel lokaal als landelijk Sneller en meer informatie over ontwikkelingen bij de jeugd zowel lokaal als landelijk

4 EKD; Landelijke ontwikkelingen (1) 2006: Besluit VWS tot ontwikkeling van één landelijke systeem 2006: Besluit VWS tot ontwikkeling van één landelijke systeem Juli 2006: Stichting EKD.NL opgericht door: Juli 2006: Stichting EKD.NL opgericht door: Actiz Actiz GGD Nederland GGD Nederland Met instemming van VWS en VNG (voorzitter) Europese aanbesteding, selectie leverancier gereed 3 mei 2007 Europese aanbesteding, selectie leverancier gereed 3 mei 2007 Demo versie beschikbaar, juni 2007 Demo versie beschikbaar, juni 2007 Werkend EKD-systeem beschikbaar, november 2007, start implementatie Werkend EKD-systeem beschikbaar, november 2007, start implementatie Start gebruik door JGZ, januari 2008 Start gebruik door JGZ, januari 2008 Aansluiting entadministratie, verloskunde, landelijke Verwijsindex Risicojongeren en lokaal planningssystemen, medio 2008 Aansluiting entadministratie, verloskunde, landelijke Verwijsindex Risicojongeren en lokaal planningssystemen, medio 2008 EKD wettelijk verplicht vanaf 2009 EKD wettelijk verplicht vanaf 2009

5 EKD; Landelijke ontwikkelingen (2) 6 november 2007: Besluit Minister voor Jeugd en Gezin 6 november 2007: Besluit Minister voor Jeugd en Gezin Gefaseerde aanpak Gefaseerde aanpak Digitalisering van de JGZ (EKD JGZ); Digitalisering van de JGZ (EKD JGZ); Landelijke uitwisseling en analyse van gegevens via een landelijke “kop”; Landelijke uitwisseling en analyse van gegevens via een landelijke “kop”; Haalbaarheidsstudie ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector Haalbaarheidsstudie ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector Digitalisering van de JGZ; EKD JGZ Digitalisering van de JGZ; EKD JGZ Aanschaf van bestaande EKD-pakketten (eigen keuze voor de leverancier en de inrichting); Aanschaf van bestaande EKD-pakketten (eigen keuze voor de leverancier en de inrichting); Moeten voldoen aan landelijk vast te stellen standaarden en koppelingen (eind 2007 komt eerste voorstel). Moeten voldoen aan landelijk vast te stellen standaarden en koppelingen (eind 2007 komt eerste voorstel). Landelijke uitwisseling binnen de JGZ Landelijke uitwisseling binnen de JGZ Ontwikkeling van de landelijke “kop” (eerste helft van 2008 meer inzicht); Ontwikkeling van de landelijke “kop” (eerste helft van 2008 meer inzicht); Geen kind buiten beeld Geen kind buiten beeld Ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector Ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector Verbreding van de EKD-gegevens (van JGZ-dossier naar kindvolgsysteem) Verbreding van de EKD-gegevens (van JGZ-dossier naar kindvolgsysteem) Verbreding van de toegang tot het EKD Verbreding van de toegang tot het EKD

6 EKD en Verwijsindex risicojongeren Het EKD is één van de bronsystemen van waaruit de Landelijke Verwijsindex (via lokale signaleringssystemen) haar signalen ontvangt Het EKD is één van de bronsystemen van waaruit de Landelijke Verwijsindex (via lokale signaleringssystemen) haar signalen ontvangt De Verwijsindex registreert (risico)meldingen van jeugdigen tot 23 jaar De Verwijsindex registreert (risico)meldingen van jeugdigen tot 23 jaar Betrokken hulpverleners weten dan: Betrokken hulpverleners weten dan: DAT er een melding is gedaan (niet het WAT) DAT er een melding is gedaan (niet het WAT) Door wie (inclusief contactgegevens) Door wie (inclusief contactgegevens) En over welke jeugdige En over welke jeugdige De coördinator/casemanager De coördinator/casemanager

7 Centrum voor Jeugd en Gezin Het kabinet noemt als taken: Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 5 gemeentelijke functies Wmo 5 gemeentelijke functies Wmo Informatie en advies Informatie en advies Signalering Signalering Toeleiding naar hulp Toeleiding naar hulp (lichte) pedagogische hulp (lichte) pedagogische hulp Coördinatie van zorg Coördinatie van zorg Zo mogelijke basis verloskundige zorg Zo mogelijke basis verloskundige zorg Informatievoorziening Informatievoorziening Elektronisch Kinddossier en Verwijsindex Elektronisch Kinddossier en Verwijsindex

8 gemeenteprovincie verwijsindex Jeugdgezond- heidszorg 0 – 19 Thuiszorg GGD onderwijs --------------- kinderdagv, peuterspeelz. basisond. voortgez. ond. hulpverlening GGZ MEE welzijnswerk maatsch. werk veiligheid Halt OM politie zorgadviesteamveiligheidshuis Centrum jeugd en gezin bureau jeugdzorg EKD instroom zorgverzekeraars financiers Ingangen (‘deuren’) informatie ouders kinderen jongere n landelijk schakelpunt voorpost

9 Centraal registreren, lokaal reageren Verwijsindex: focus op urgentie Verwijsindex: focus op urgentie Centrum voor Jeugd en Gezin: samenwerking en coördinatie Centrum voor Jeugd en Gezin: samenwerking en coördinatie Elektronisch Kinddossier: volgen, meten, overdragen Elektronisch Kinddossier: volgen, meten, overdragen Elk op zich te beperkt, samen sluitend

10 EKD en Verwijsindex risicojongeren Bestuursakkoord rijk en gemeenten Gemeenten krijgen structureel meer geld (totaal € 441 mln) voor: Gemeenten krijgen structureel meer geld (totaal € 441 mln) voor: Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (oplopend tot structureel € 100 mln in 2011) Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (oplopend tot structureel € 100 mln in 2011) Implementatie van het EKD en de Verwijsindex (oplopend tot structureel € 20 mln in 2011) Implementatie van het EKD en de Verwijsindex (oplopend tot structureel € 20 mln in 2011) Het rijk stelde al eerder € 6,5 mln beschikbaar om de eerste financiële nood te lenigen rond de invoering van het EKD. Het rijk stelde al eerder € 6,5 mln beschikbaar om de eerste financiële nood te lenigen rond de invoering van het EKD. De structurele jaarlijkse vergoeding in het bestuursakkoord geeft gemeenten een belangrijke financiële impuls voor de verdere implementatie van het gebruik van het elektronisch kinddossier De structurele jaarlijkse vergoeding in het bestuursakkoord geeft gemeenten een belangrijke financiële impuls voor de verdere implementatie van het gebruik van het elektronisch kinddossier

11 Consequenties voor de JGZ EKD EKD Standaardisatie (zorginhoudelijk als uitvoerend) Standaardisatie (zorginhoudelijk als uitvoerend) Effectiviteit en efficiëntie Effectiviteit en efficiëntie Gedurende de implementatiefase 15 % productieverlies Gedurende de implementatiefase 15 % productieverlies Na de implementatie fase structureel 5-10 % extra consulttijd noodzakelijk Na de implementatie fase structureel 5-10 % extra consulttijd noodzakelijk Verwijsindex risicojongeren Verwijsindex risicojongeren Signalering (inclusief deelname Zorg Advies Teams) Signalering (inclusief deelname Zorg Advies Teams) Zorgcoördinatie Zorgcoördinatie Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Positie van de JGZ (EKD en Verwijsindex) Positie van de JGZ (EKD en Verwijsindex) Participatie vanuit het CJG in de ZAT’s Participatie vanuit het CJG in de ZAT’s

12 Cultuurverandering voor de JGZ Bewustwording professionals Herdefiniëren competenties Herdefiniëren competenties Signaleringsvaardigheden Signaleringsvaardigheden Beoordelen en toeleiden naar passende hulpverlening Beoordelen en toeleiden naar passende hulpverlening Zorgcoördinatie Zorgcoördinatie Positionering en deelname binnen ketenoverleggen Positionering en deelname binnen ketenoverleggen Geven van heldere adviezen Geven van heldere adviezenConcreet: Het omzetten van spreekkamervaardigheden in netwerk vaardigheden (participatie in netwerken) Het omzetten van spreekkamervaardigheden in netwerk vaardigheden (participatie in netwerken) Van school-jeugdgezondheidszorg naar jeugdgezondheidszorg Van school-jeugdgezondheidszorg naar jeugdgezondheidszorg

13 Conclusie Een digitale JGZ is een absolute noodzaak om aan de wens van overheid, provincie en gemeenten te kunnen voldoen NU starten

14 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Digitale JGZ, noodzaak of onzin EKD, Verwijsindex Risicojongeren en Centra voor Jeugd en Gezin en Centra voor Jeugd en Gezin 27 november 2007 Huub Hermkens."

Verwante presentaties


Ads door Google