De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation
Docent: Dhr. A. Havermans Student: Sebastiaan (Bas) Meier

2 Les 1: kick-off

3 Les 4: People, Planet, Profit
PEOPLE PROFIT Resources, Peakoil Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia. Prosperity, Performance, Greenwashing, MVO, ecokeurmerk Microkrediet Kenmerken: Interrelaties Complexiteit, complexe samenhang, onbekend, lastig in te schatten Dynamiek Mee- en terugkoppelingen (positieve en negatieve feedbacks) Risico van op hol slaan => overschrijden van drempelvoorwaarden (tippingpoints)

4 Les 5: People, Planet, Profit
Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling & onder-ontwikkeling Wat zijn arme landen? Nationaal inkomen Op basis van Bruto Nationaal Product? => Onvoldoende: - interne verdeling inkomsten - inkomsten in natura (zuivere lucht/water) - alle formele economische activiteiten tellen mee zonder onderscheid Absolute armoede: geen toegang tot basisvoorzieningen, weinig /geen inkomen Relatieve armoede: afhankelijk van zelfperceptie +/ mensen zijn ‘arm’ Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia.

5 Les 6: Presentatie Overheidscampagne
Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zijn mensen die zich actief, intensief en gedurende een langere tijd onbetaald inzetten voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naasten. People - Babyboomers met pensioen => vergrijzing Kosten voor ouderenzorg zullen stijgen, mantelzorg is duurzaam alternatief Overeenkomsten met andere duurzaamheids thema’s - Brede doelgroep - Vraagt gedragsverandering - Geen direct voordeel voor mantelzorger zelf Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia.

6 Les 7: “Zomergasten” Lotte?
Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia.

7 Les 8: Cultuur en consumentisme
Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia.

8 Les 9: Problemen bij Duurzame Ontwikkeling
D.O. problemen Politieke problemen holistisch monodisiplinair Complex Subsystemen Lange termijn Korte termijn Structureel Ingrijpende veranderingen Incrementeel Stapsgewijze veranderingen Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia. Transitie Management

9 Les 10: Ecologische Economie & Creativiteit
Geleid kapitalisme Kapitalisme Herman Daly Economische groei vs oneconomische groei Externaliseren => ecologische kosten buiten de kostprijs houden BNP => zou lager uitvallen als de ecologische kosten meegerekend zouden zijn Groei & ontwikkeling Groei => kwantitatief & fysiek Ontwikkeling => kwalitatief & niet-fysiek Steady State Economy Limiet op groei, niet op ontwikkeling Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia.

10 Radicaal Incrementeel
Les 11: Innovaties Markt Technologie Autonoom Systemen Radicaal Incrementeel Wat ga je innoveren? Product Proces Markt Bedrijfsmodel Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia. Collectief Individueel

11 Samenvatting Artikel Fair & Green
Vredesbeleid en conflictbeheersing Door de oorzaken van veel gewapende conflicten weg te nemen kan er meer aandacht gegeven worden aan beleid gericht op ontwikkeling, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Welvaart en welzijn eerlijk meten Het BBP (Bruto binnenlands product) is een misleidende graatmeter als het gaat om de situatie waar wij in leven. Binnen het BBP worden alleen economische kosten en verdiensten gerekend maar kosten die worden gemaakt op het gebied van het milieu en gezondheid staan buiten deze berekening. Deze kosten schuiven door naar volgende generaties. Het DNI (Duurzaam Nationaal Inkomen) is een berekening die welvaart berekend in een veel bredere zin van het woord. Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia.

12 Duurzaamheid begrippen - presentatie
Loskoppeling Het loskoppelen van economische groei en milieu Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia. Ruilvoet: Winst export / kosten import Verslechterende ruilvoet: Kosten import > Winst export => Een grote oorzaak van onderontwikkeling in Derde Wereld landen

13 Duurzaam merk - presentatie
Van Koe tot Eindproduct: zuinig met water en energie Streven naar een gezonde sociale onderneming, die ook goed zorgt voor het milieu Dialoog met maatschappelijke organisaties en andere belangenbehartigers, zoals Solidaridad, Wereld Natuur Fonds en Stichting Natuur en Milieu Les 2 en 3 bestonden uit colleges over de kredietcrisis. Deze hoefden niet terug te komen in deze powerpoint, vandaar de skip naar les 4 in deze dia. hechten er vooral belang aan om water, energie en lucht zo min mogelijk te belasten


Download ppt "Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation"

Verwante presentaties


Ads door Google