De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation Docent: Dhr. A. Havermans Student: Sebastiaan (Bas) Meier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation Docent: Dhr. A. Havermans Student: Sebastiaan (Bas) Meier."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation Docent: Dhr. A. Havermans Student: Sebastiaan (Bas) Meier

2 Les 1: kick-off Business of the Next Generation Duurzaamheid Overheid, bedrijven, individueel Crises (mondiaal) Krediet, biodiversiteit, rol overheid Oplossingen Innovaties Techniek, samenleving Marketing Communicatie 2.0 Nieuwe Economie Green (ecologisch), Social & Fair ICT Web2.0, interactie, netwerken, digitaal ontmoeten, mobiele ICT

3 Les 4: People, Planet, Profit PLANET PEOPLE PROFIT Resources, Peakoil Microkrediet Prosperity, Performance, Greenwashing, MVO, ecokeurmerk Kenmerken: -Interrelaties -Complexiteit, complexe samenhang, onbekend, lastig in te schatten -Dynamiek -Mee- en terugkoppelingen (positieve en negatieve feedbacks) -Risico van op hol slaan => overschrijden van drempelvoorwaarden (tippingpoints)

4 Les 5: People, Planet, Profit Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling & onder-ontwikkeling Wat zijn arme landen? -Nationaal inkomen Op basis van Bruto Nationaal Product? => Onvoldoende: - interne verdeling inkomsten - inkomsten in natura (zuivere lucht/water) - alle formele economische activiteiten tellen mee zonder onderscheid Absolute armoede: geen toegang tot basisvoorzieningen, weinig /geen inkomen Relatieve armoede: afhankelijk van zelfperceptie +/- 3.000.000.000 mensen zijn ‘arm’

5 Les 6: Presentatie Overheidscampagne Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zijn mensen die zich actief, intensief en gedurende een langere tijd onbetaald inzetten voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naasten. People - Babyboomers met pensioen => vergrijzing - Kosten voor ouderenzorg zullen stijgen, mantelzorg is duurzaam alternatief Overeenkomsten met andere duurzaamheids thema’s - Brede doelgroep - Vraagt gedragsverandering - Geen direct voordeel voor mantelzorger zelf

6 Les 7: “Zomergasten” Lotte?

7 Les 8: Cultuur en consumentisme Cultuur consumentisme Wereldbeeld Houding Gedrag Modellen Terra Reversa Rational Choice Persuation Informatie en Kennis Pro-milieu attitude Pro-milieu gedrag DEFRA4 Enable Encourage Engage Exemplify

8 Les 9: Problemen bij Duurzame Ontwikkeling Problemen duurzame ontwikkeling Oplossingen Duurzame ontwikkeling Creativiteit & Innovatie Gedrag Politiek Economie D.O. problemenPolitieke problemen holistischmonodisiplinair ComplexSubsystemen Lange termijnKorte termijn Structureel Ingrijpende veranderingen Incrementeel Stapsgewijze veranderingen Transitie Management

9 Les 10: Ecologische Economie & Creativiteit Geleid kapitalisme Kapitalisme Economie Ecologische economie Herman Daly Economie van het genoeg Décroissance Fair & Green economy Herman Daly Economische groei vs oneconomische groei -Externaliseren => ecologische kosten buiten de kostprijs houden -BNP => zou lager uitvallen als de ecologische kosten meegerekend zouden zijn Groei & ontwikkeling - Groei => kwantitatief & fysiek - Ontwikkeling => kwalitatief & niet-fysiek Steady State Economy Limiet op groei, niet op ontwikkeling

10 Les 11: Innovaties Innovaties LerenCreativiteit Markt Technologie Autonoom Systemen Radicaal Incrementeel Wat ga je innoveren? -Product -Proces -Markt -Bedrijfsmodel Sociale innovatie CultuurWereldbeeldHoudingGedrag CollectiefIndividueel

11 Samenvatting Artikel Fair & Green Vredesbeleid en conflictbeheersing Door de oorzaken van veel gewapende conflicten weg te nemen kan er meer aandacht gegeven worden aan beleid gericht op ontwikkeling, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Welvaart en welzijn eerlijk meten Het BBP (Bruto binnenlands product) is een misleidende graatmeter als het gaat om de situatie waar wij in leven. Binnen het BBP worden alleen economische kosten en verdiensten gerekend maar kosten die worden gemaakt op het gebied van het milieu en gezondheid staan buiten deze berekening. Deze kosten schuiven door naar volgende generaties. Het DNI (Duurzaam Nationaal Inkomen) is een berekening die welvaart berekend in een veel bredere zin van het woord.

12 Duurzaamheid begrippen - presentatie Loskoppeling Het loskoppelen van economische groei en milieu Ruilvoet: Winst export / kosten import Verslechterende ruilvoet: Kosten import > Winst export => Een grote oorzaak van onderontwikkeling in Derde Wereld landen

13 Duurzaam merk - presentatie Van Koe tot Eindproduct: zuinig met water en energie Streven naar een gezonde sociale onderneming, die ook goed zorgt voor het milieu Dialoog met maatschappelijke organisaties en andere belangenbehartigers, zoals Solidaridad, Wereld Natuur Fonds en Stichting Natuur en Milieu hechten er vooral belang aan om water, energie en lucht zo min mogelijk te belasten


Download ppt "Duurzame Ontwikkeling Les module - Business of the Next Generation Docent: Dhr. A. Havermans Student: Sebastiaan (Bas) Meier."

Verwante presentaties


Ads door Google