De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LeerlijnenWiki 13 augustus 2010 Wie kan uitleggen wat de LeerlijnenWiki is? Introductie LeerlijnenWiki.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LeerlijnenWiki 13 augustus 2010 Wie kan uitleggen wat de LeerlijnenWiki is? Introductie LeerlijnenWiki."— Transcript van de presentatie:

1

2 LeerlijnenWiki 13 augustus 2010

3 Wie kan uitleggen wat de LeerlijnenWiki is? Introductie LeerlijnenWiki

4 De LeerlijnenWiki is een website waarop de leerlijnen voor alle vakgebieden zijn uitgewerkt voor PI-school De Strandwacht, waarbij de medewerkers met elkaar de geformuleerde tussendoelen voorzien van alle relevante informatie. Wat? LeerlijnenWiki

5 Adaptief, gestructureerd onderwijs Verantwoording van je handelen Delen van kennis en informatie Niet steeds opnieuw het wiel uitvinden Waarom? LeerlijnenWiki

6 Rekenen, Taal, Mens&Wereld, Vakoverstijgend, Kunstzinnige oriëntatie: Leerlijnen CED-groep als basis, waar nodig aangepast voor De Strandwacht – Verantwoording naar kerndoelen – Uitleg van de subdoelen – Aanpassingen voor cluster 4 – Tussendoelen voor alle groepen Bewegingsonderwijs: Nog niet mee aangevangen Stand van zaken LeerlijnenWiki

7 Rekenen: “Routeplanner Speciaal Rekenen” bij Alles telt Taal: Oriëntatie op mogelijk nieuwe taalmethode Mens&Wereld en Kunstzinnige oriëntatie: Koppeling naar Werken met thema’s Daghulp: Omzetten van “doelenboek” naar LeerlijnenWiki En nu? LeerlijnenWiki

8 Bij alle geformuleerde tussendoelen (per vak, per groep): Materialen in de orthotheek Materialen in de klas Koppeling naar leerstof in ELO Verwijzingen naar methodes Educatieve software Achtergrondinformatie voor medewerkers En verder? LeerlijnenWiki

9 Bij alle geformuleerde tussendoelen (per vak, per groep): Testen en toetsen Standaard POP-teksten Interessante websites Tips&Trucks Lessuggesties En verder? LeerlijnenWiki

10 Alle activiteiten die je nu doet sluiten aan bij één of meer tussendoelen. M.a.w.: niet verzinnen, maar documenteren. Investeren in LeerlijnenWiki vraagt tijd en energie, maar: zoeken wordt vinden. Dat levert veel tijd en energie op! Vele handen maken licht werk. Dat is de kracht van een Wiki. Help?! LeerlijnenWiki

11 Zelfregistratie: www.destrandwacht.nl/leerlijnenwww.destrandwacht.nl/leerlijnen Handleidingen en achtergrondinformatie (i.o.!) (plenaire) Teamvergaderingen Studie(mid)dagen Trial&Error Hoe? LeerlijnenWiki

12 De LeerlijnenWiki is geen doel op zich! Het is een hulpmiddel om het onderwijs te optimaliseren. Tenslotte LeerlijnenWiki

13


Download ppt "LeerlijnenWiki 13 augustus 2010 Wie kan uitleggen wat de LeerlijnenWiki is? Introductie LeerlijnenWiki."

Verwante presentaties


Ads door Google