De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Antwerpen 18/06 2 sessies Vervolg na de zomer: collectief of reeds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Antwerpen 18/06 2 sessies Vervolg na de zomer: collectief of reeds."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Antwerpen 18/06 2 sessies Vervolg na de zomer: collectief of reeds deel individueel afhankelijk van beslissingen politiek Doel: Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Deelnemers: RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coord., -consulenten en – admin Programma : Verwelkoming door Luc Hostens, provinciale directeur AMD Situering staatshervorming Structuur en missie binnen VDAB Dienstverlening Werken binnen VDAB door Lieve Caers, provinciaal verantwoordelijke HRM

3 1.Situering staatshervorming 3

4 Staatshervorming SITUERING Beslist door vorige regering, maar moet nu uitgevoerd worden Nog veel onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden Beleid VDAB kan verder geoptimaliseerd worden. Inhoudelijke zaken kunnen opnieuw bekeken worden  expertise en mankracht vanuit RVA /PWA is meer dan welkom ! Doelstelling : klant moet er beter van worden via : transparantere maatregelen bevoegdheden op 1 plek (= efficiënter en effectiever) sanctionering en mensgerichte begeleiding verzoenen  voordeel binnen activering 4

5 De 6 de staatshervorming … SITUERING Binnen ons werkterrein ‘werk / activering’ omvat dit de overdracht van : activering en sanctionering Doelgroepenbeleid loopbaan- en competentiebeleid maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) economische migratie sociale economie

6 De 6 de staatshervorming… ENKELE DATA 1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli 2014-1 jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel

7 De 6 de staatshervorming…waar staan we? Wat staat vast? -Data zoals hiervoor vermeld -De over te dragen bevoegdheden -Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? -Integratie van zowel statutair als contractueel personeel -Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen -Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : -Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) -Invulling van de over te dragen maatregelen

8 Wat betekent dit voor jou ? PWA Gevolgen voor jou als PWA’er die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Jouw jobinhoud zal nog afhangen van wat men beslist over het PWA stelsel Je zal aangepaste werkvoorwaarden krijgen, maar met behoud van verworven rechten  Waarom ? sommige voordelen bestaan niet op Vlaams niveau !  Concrete cases worden ten gepaste tijde met jou persoonlijk besproken. 8

9 Wat betekent dit voor jou ? FACILITATOR Gevolgen voor jou als facilitator die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in het nieuw op te richten controleluik op provinciaal niveau ofwel in de operationele werking  De drie gesprekken die nu vanuit RVA worden gevoerd, worden vervangen door aanpassingen in het bemiddelingsproces (= sluitend maatpak +). Een groot deel van de facilitatoren zullen bijgevolg mee ingeschakeld worden in deze aangepaste reguliere werking ( actieve en passieve controle worden hierin geïntegreerd). 9

10 2. Structuur en missie VDAB 10

11 Arbeidsmarktstructuur STRUCTUUR EN MISSIE 11 RVA = ONEM = Werkloosheids- uitkeringen ADG VDAB FOREM ACTIRIS BXL-FORMATIONS

12 Wat is onze missie ? MISSION STATEMENT Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen. Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen. 12

13 Ruimere situering VDAB 13 STRUCTUUR EN MISSIE

14 Provinciale structuur ORGANOGRAM 14

15 Uitdagingen voor de toekomst 15

16 3. Dienstverlening 16

17 De beheersovereenkomst 5 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 17

18 Ik wil werk ALLES OVER JE LOOPBAAN OP VDAB.BE 18

19 Ik wil werk BASISDIENSTVERLENING VOOR WERKZOEKENDEN 1. Deze is gratis, kwaliteitsvol en toegankelijk en omvat : - Klantenonthaal - Geven van info - Inschrijven van de werkzoekende - Het dossierbeheer - Ondersteuning opmaak CV - Hulp bij afhandeling administratieve formaliteiten - Het ter beschikking stellen van tools voor het verspreiden van cv’s - Zoeken naar vacatures en opleidingen 2. Mogelijkheid tot gesprek met consulent en gebruik van pc en website 3. Ontvangen van passende vacatures via sms, e-mail, of post. 19 Dienstverlening

20 Ik wil werk RESULTATEN 2013 20 Dienstverlening

21 Ik wil een opleiding ALLES OVER OPLEIDING EN BIJSCHOLING OP VDAB.BE/OPLEIDINGEN 21 Dienstverlening

22 Competentieontwikkeling ARBEIDSMARKTGERICHT OPLEIDEN IN EEN KNELPUNTECONOMIE Duurzame tewerkstelling realiseren door opleidingsaanbod dat inspeelt op arbeidsmarkttekorten: - Maximaal inzetten op:- stages - IBO (Individuele Beroepsopleiding) - werkplekleren - Opleidingsaanbod kenmerkt zich als : - wendbaar - werkvloergericht - maatwerk en gespecialiseerde aanpak naar kansengroepen 22 Dienstverlening

23 Competentieontwikkeling IN EIGEN CENTRA OF BIJ PARTNERS De VDAB heeft eigen opleidingscentra en werkt ook samen met sectoren, bedrijven, onderwijs en andere opleidingsverstrekkers. Uitstroom naar werk 67,1% van de uitgestroomde cursisten is in onze provincie binnen 6 maanden aan het werk. 23 Dienstverlening

24 Ik wil een werknemer ALLES OVER REKRUTERING EN SELECTIE OP VDAB.BE/WERKGEVERS 24 Dienstverlening

25 Vacaturebemiddeling MENSEN EN WERK SAMENBRENGEN VIA EEN OPTIMALE KANALENMIX - registratie en bekendmaking van vacatures - matching van vacatures - informatie over tewerkstellingsmaatregelen - werkgevers coachen om hun vacatures optimaal in te vullen 25 Dienstverlening

26 Vacatures ONTVANGEN IN 2013 26 Dienstverlening

27 Vacatures ONTVANGEN IN 2013 27 Dienstverlening

28 4. Werken bij VDAB 28

29 Wie werkt bij VDAB? PERSONEELSAANTALLEN 29

30 Wie werkt bij VDAB? STATUTEN 30 StatuutMannenVrouwenTotaal Statutair5401.7702.310 Contractueel2351.0151.250 Instructiepersoneel6265141.140 Totaal1.4013.2994.700

31 Wie werkt bij VDAB ? NIVEAUS 31

32 Waar werken we ? ADRESSEN Regio Antwerpen Somersstraat 22, 2018 Antwerpen Copernicuslaan 1- 3, 2018 Antwerpen Kempisch Dok- Westkaai 72, 2000 Antwerpen Provinciestraat 211, 2018 Antwerpen Blauwstraat 39-41, 2850 Boom Metropoolstraat 11C, 2900 Schoten Vondelstraat 15, 2060 Antwerpen Kipdorp 49-51, 2000 Antwerpen Noorderlaan 111, 2030 Antwerpen Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht Turnhoutsebaan 155-157, 2100 Deurne Sint-Bernardsesteenweg 562, 2660 Hoboken Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen Van Cleemputplein 3, 2850 Boom Stadsplein 2 bus 3, 2640 Mortsel Zullen op termijn verdwijnen Belpairestraat 20, 2600 Berchem Statiestraat 20 bus 1, 2920 Kalmthout Turnhoutsbaan 197A, 2110 Wijnegem 32

33 Waar werken we ? ADRESSEN Regio Mechelen Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen Brusselsesteenweg 288, 2800 Mechelen Mechelsesteenweg 1/38, 2220 Heist-op-den-Berg Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Paradeplein 2 bus 5, 2500 Lier Broekstraat 40, 2880 Bornem 33

34 Waar werken we ? ADRESSEN Regio Turnhout Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout H. Hartstraat 64, 2300 Turnhout Brigandsstraat 1, 2200 Herentals Hemeldonk 2, 2200 Herentals Rietbroek 4, 2200 Herentals, Molenvest 21, 2200 Herentals De Valken 8, 2370 Arendonk Heidebloemstraat 91, 2440 Geel H. Bloedlaan 246, 2320 Hoogstraten Jakob Smitslaan 24, 2400 Mol De Merodedreef 117, 2260 Westerlo 34

35 Personeelsaspecten WAT IS ZEKER ? Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden.  overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen. 35

36 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – HANDIG OM WETEN – Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer / fietsvergoeding – Hospitalisatieverzekering – Maaltijdcheques / eindejaarspremie en vakantiegeld – Personeelsfeest / attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas – 35 verlofdagen: + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november – Vormingsverlof – Werkdag van 7u36 min  flexibele uurregeling – Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand – Onbetaald verlof – … 36

37 Starten bij VDAB WAT MAG JE VERWACHTEN ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures 37

38 VRAGEN ? ZIE ONDERSTAANDE WEBSITE FAQ http://www.bestuurszaken.be/veelgestelde-vragen-overdracht-personeel 38

39 Hoe verder ? PRAKTISCH E-mailadres Concrete vragen kan u op papier noteren en in de bus achteraan deponeren. 39

40 IK WIL… Je welkom heten bij VDAB 40

41 Bedankt


Download ppt "Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID. Opzet infosessie SITUERING Per provincie, Antwerpen 18/06 2 sessies Vervolg na de zomer: collectief of reeds."

Verwante presentaties


Ads door Google