De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID
Luc Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Opzet infosessie SITUERING
Per provincie, Antwerpen 18/06 2 sessies Vervolg na de zomer: collectief of reeds deel individueel afhankelijk van beslissingen politiek Doel: Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Deelnemers: RVA-personeelsleden die ambtshalve moeten overkomen Facilitatoren PWA-coord., -consulenten en – admin Programma : Verwelkoming door Luc Hostens, provinciale directeur AMD Situering staatshervorming Structuur en missie binnen VDAB Dienstverlening Werken binnen VDAB door Lieve Caers, provinciaal verantwoordelijke HRM Luc

3 Situering staatshervorming
Luc Situering staatshervorming

4 Staatshervorming situering Beslist door vorige regering, maar moet nu uitgevoerd worden Nog veel onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden Beleid VDAB kan verder geoptimaliseerd worden . Inhoudelijke zaken kunnen opnieuw bekeken worden  expertise en mankracht vanuit RVA /PWA is meer dan welkom ! Doelstelling : klant moet er beter van worden via : transparantere maatregelen bevoegdheden op 1 plek (= efficiënter en effectiever) sanctionering en mensgerichte begeleiding verzoenen  voordeel binnen activering Luc

5 De 6de staatshervorming …
SITUERING Binnen ons werkterrein ‘werk / activering’ omvat dit de overdracht van : activering en sanctionering Doelgroepenbeleid loopbaan- en competentiebeleid maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) economische migratie sociale economie Luc

6 De 6de staatshervorming… enkele data
1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel Luc Overgangsperiode: de federale wetgeving/regelgeving blijft van kracht, uitgevoerd door de federale overheid in opdracht van de gewesten, al dan niet door personeel dat al onder de bevoegdheid van de gewesten valt

7 De 6de staatshervorming…waar staan we?
Wat staat vast? Data zoals hiervoor vermeld De over te dragen bevoegdheden Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? Integratie van zowel statutair als contractueel personeel Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) Invulling van de over te dragen maatregelen Luc Keuze van Vlaanderen om geen beslissingen te nemen: geen voorafname op de nieuwe legislatuur Invulling van de over te dragen maatregelen : in eerste instantie worden de maatregelen behouden zoals ze zijn, maar VDAB streeft naar integratie in een omvattend activeringsbeleid

8 Wat betekent dit voor jou ?
PWA Gevolgen voor jou als PWA’er die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Jouw jobinhoud zal nog afhangen van wat men beslist over het PWA stelsel Je zal aangepaste werkvoorwaarden krijgen, maar met behoud van verworven rechten Waarom ? sommige voordelen bestaan niet op Vlaams niveau !  Concrete cases worden ten gepaste tijde met jou persoonlijk besproken. Luc

9 Wat betekent dit voor jou ?
facilitator Gevolgen voor jou als facilitator die ambsthalve overkomt Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in het nieuw op te richten controleluik op provinciaal niveau ofwel in de operationele werking  De drie gesprekken die nu vanuit RVA worden gevoerd, worden vervangen door aanpassingen in het bemiddelingsproces (= sluitend maatpak +). Een groot deel van de facilitatoren zullen bijgevolg mee ingeschakeld worden in deze aangepaste reguliere werking ( actieve en passieve controle worden hierin geïntegreerd). Luc

10 2. Structuur en missie VDAB
Luc 2. Structuur en missie VDAB

11 Arbeidsmarktstructuur structuur en missie
VDAB FOREM ACTIRIS BXL-FORMATIONS RVA = ONEM Werkloosheids- uitkeringen Luc ADG

12 Wat is onze missie ? Mission statement Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen. Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen. Luc

13 Ruimere situering VDAB
structuur en missie Luc

14 Provinciale structuur organogram
Luc

15 Uitdagingen voor de toekomst
Luc

16 Luc 3. Dienstverlening

17 De beheersovereenkomst
5 strategische doelstellingen Luc

18 Ik wil werk Alles over je loopbaan op vdab.be Luc

19 Ik wil werk Deze is gratis, kwaliteitsvol en toegankelijk en omvat :
Dienstverlening Ik wil werk Basisdienstverlening voor werkzoekenden Deze is gratis, kwaliteitsvol en toegankelijk en omvat : Klantenonthaal Geven van info Inschrijven van de werkzoekende Het dossierbeheer Ondersteuning opmaak CV Hulp bij afhandeling administratieve formaliteiten Het ter beschikking stellen van tools voor het verspreiden van cv’s Zoeken naar vacatures en opleidingen 2. Mogelijkheid tot gesprek met consulent en gebruik van pc en website 3. Ontvangen van passende vacatures via sms, , of post. Luc

20 Dienstverlening Ik wil werk resultaten 2013 Luc

21 Ik wil een opleiding Dienstverlening
Alles over opleiding en bijscholing op vdab.be/opleidingen Luc

22 Competentieontwikkeling
Dienstverlening Competentieontwikkeling Arbeidsmarktgericht opleiden in een knelpunteconomie Duurzame tewerkstelling realiseren door opleidingsaanbod dat inspeelt op arbeidsmarkttekorten: - Maximaal inzetten op: - stages - IBO (Individuele Beroepsopleiding) - werkplekleren - Opleidingsaanbod kenmerkt zich als : - wendbaar - werkvloergericht - maatwerk en gespecialiseerde aanpak naar kansengroepen Luc

23 Competentieontwikkeling
Dienstverlening Competentieontwikkeling In eigen centra of bij partners De VDAB heeft eigen opleidingscentra en werkt ook samen met sectoren, bedrijven, onderwijs en andere opleidingsverstrekkers. Uitstroom naar werk 67,1% van de uitgestroomde cursisten is in onze provincie binnen 6 maanden aan het werk. Luc

24 Ik wil een werknemer Dienstverlening
Alles over rekrutering en selectie op vdab.be/werkgevers Luc

25 Vacaturebemiddeling - matching van vacatures
Dienstverlening Vacaturebemiddeling Mensen en werk samenbrengen via een optimale kanalenmix - registratie en bekendmaking van vacatures - matching van vacatures - informatie over tewerkstellingsmaatregelen - werkgevers coachen om hun vacatures optimaal in te vullen Luc

26 Dienstverlening Vacatures Ontvangen in 2013 Luc

27 Dienstverlening Vacatures Ontvangen in 2013 Luc

28 Lieve 4. Werken bij VDAB

29 Wie werkt bij VDAB? Personeelsaantallen Lieve

30 Wie werkt bij VDAB? statuten Lieve Statuut Mannen Vrouwen Totaal
Statutair 540 1.770 2.310 Contractueel 235 1.015 1.250 Instructiepersoneel 626 514 1.140 1.401 3.299 4.700 Lieve

31 Wie werkt bij VDAB ? niveaus Lieve

32 Waar werken we ? Regio Antwerpen adressen
Somersstraat 22, 2018 Antwerpen Copernicuslaan 1- 3, 2018 Antwerpen Kempisch Dok- Westkaai 72, 2000 Antwerpen Provinciestraat 211, 2018 Antwerpen Blauwstraat 39-41, 2850 Boom Metropoolstraat 11C, 2900 Schoten Vondelstraat 15, 2060 Antwerpen Kipdorp 49-51, 2000 Antwerpen Noorderlaan 111, 2030 Antwerpen Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht Turnhoutsebaan , 2100 Deurne Sint-Bernardsesteenweg 562, 2660 Hoboken Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen Van Cleemputplein 3, 2850 Boom Stadsplein 2 bus 3, 2640 Mortsel Zullen op termijn verdwijnen Belpairestraat 20, 2600 Berchem Statiestraat 20 bus 1, 2920 Kalmthout Turnhoutsbaan 197A, 2110 Wijnegem Lieve

33 Waar werken we ? Regio Mechelen
adressen Regio Mechelen Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen Brusselsesteenweg 288, 2800 Mechelen Mechelsesteenweg 1/38, 2220 Heist-op-den-Berg Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek Paradeplein 2 bus 5, 2500 Lier Broekstraat 40, 2880 Bornem Lieve

34 Waar werken we ? Regio Turnhout Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout
adressen Regio Turnhout Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout H. Hartstraat 64, 2300 Turnhout Brigandsstraat 1, 2200 Herentals Hemeldonk 2, 2200 Herentals Rietbroek 4, 2200 Herentals, Molenvest 21, 2200 Herentals De Valken 8, 2370 Arendonk Heidebloemstraat 91, 2440 Geel H. Bloedlaan 246, 2320 Hoogstraten Jakob Smitslaan 24, 2400 Mol De Merodedreef 117, 2260 Westerlo Lieve

35 Personeelsaspecten Wat is zeker ? Wedde blijft dezelfde als op datum van overheveling (art. 88 van Bijzondere Wet 8/8/1980) Vakantiedagen van voorgaande jaren moeten opgenomen worden.  overdracht tijdens het jaar: het niet opgenomen van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen. Lieve

36 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Woon- werkverkeer = gratis openbaar vervoer / fietsvergoeding Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques / eindejaarspremie en vakantiegeld Personeelsfeest / attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas 35 verlofdagen: + collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november Vormingsverlof Werkdag van 7u36 min  flexibele uurregeling Mogelijkheid van opname 2x anderhalf uur /maand Onbetaald verlof Lieve

37 Starten bij VDAB Wat mag je verwachten ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures Lieve + bespreken persoonlijke coaching / LBB /DM /…  kortom, we zijn een warme organisatie

38 VRAGEN ? Zie onderstaande website FAQ Lieve

39 Hoe verder ? E-mailadres
Praktisch adres Concrete vragen kan u op papier noteren en in de bus achteraan deponeren. Luc sluit de sessie af. Kaartje geven waar ze hun 3 belangrijkste vragen kunnen op noteren. Aanwezigheidslijst met contact adres laten invullen

40 IK WIL… Je welkom heten bij VDAB

41 Bedankt


Download ppt "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google