De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke veranderbaarheids requirements kan je distilleren uit de Literatuur voor veranderbaarheid van Elearning systemen? Peter van Vorstenbosch 29 januari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke veranderbaarheids requirements kan je distilleren uit de Literatuur voor veranderbaarheid van Elearning systemen? Peter van Vorstenbosch 29 januari."— Transcript van de presentatie:

1 Welke veranderbaarheids requirements kan je distilleren uit de Literatuur voor veranderbaarheid van Elearning systemen? Peter van Vorstenbosch 29 januari 2005 Opdracht in het kader van Capita Selecta Specialisatie, onderwerp: E-Learning

2 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 Aanpak! n Gekozen is om de opdracht in de vorm van een (uiterst kleine) literatuurstudie te verrichten. n Hiervoor zijn de documenten welke Johan aangereikt heeft bij het toesturen van de opdracht geselecteerd (efficiency). n Verslag geeft een samenvatting van de bestudeerde documenten met daarna de conclusie

3 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 1) Claus Pahl, Managing evolution and change in web-based teaching and learning environments n Content: het onderwerp georiënteerde perspectief. u Subject evoution (externe factor), content improvement. n Formaat: het organisatorische perspectief. u Staff, studenten, timetabling, syllabus, curriculum, environment veranderen. n Infrastructuur: het technische perspectief. u Hardware, systems en languague technologie, learning devices ontwikkelen zich snel. n Pedagogie: het educatieve perspectief. u Knowledge modeling, active learning, collaboration, autonoom leren, evolving instructional design zijn sterk in opkomst.

4 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 n Curriculum sequencing. n Problem solving support. n Adaptive presentation. n Adaptive navigation support. Het is duidelijk dat personalisatie van educatieve software een veelbelovende eigenschap is welke nog volop in onderzoek is. Een prototype is geïmplementeerd door middel van.NET technologie zoals Active Server Pages (ASP) en gebruik makend van Microsofts Internet Information Services (IIS) webserver. 2) Kyparisia A. et al, Towards new forms of knowledge communication: the adaptive dimension of a web-based learning environment.

5 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 3) Peter van Rosmalen et al, Towards an open framework for adaptive, agent-supported e-learning. n Agents: Een software-based computer systeem met de volgende eigenschappen: Autonoom, Sociaal vaardig., Reactief, Pro-actief gedrag. n Standaards:SCORM, IMS, Content Packaging en IMS Simple Sequencing, IMS LD gebaseerd op EML n User data: achtergrond, ervaring en persoonlijke voorkeur, interactie met het systeem. Een open-framework (aLFanet) is ontwikkeld waarmee het mogelijk is de adaptieve educatieve software te implementeren. Vermeld wordt dat de ontwikkelkosten voor adaptieve software erg hoog zijn! Openheid wordt onder andere bereikt door gebruik te maken van Java en J2EE waardoor de applicatie platform onafhankelijk geworden is.

6 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 4) P. Lopez, A. Comez Skarmeta, ANTS Framework for Co- operative Work Environments Computer supported co-operative working environments (CSCW). n Tekortkomingen: u.geen krachtige monitoring en awareness diensten u.Op architectonisch niveau ontbreekt het aan een consistent componenten model. u.Op technisch niveau ontbreekt het aan horizontale middleware integratie. Om deze tekortkomingen weg te nemen worden generieke multiuser collaborative frameworks ontwikkeld zoals ANTS-CSCW. n JavaBeans! n Generieke interfaces (XML) !

7 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 5) Markus Won et al, Three Pillars for Congenial Web Searching De ontwikkeling van zoek methodieken welke geoptimaliseerd zijn voor iemands persoonlijke voorkeur en de voorkeur van bepaalde groepen. n Het individuele aspect kan ingevuld worden door een gebruiker van een zoekmachine aan te laten geven wat voor hem de meest en minst relevante resultaten van een bepaalde zoekopdracht zijn. n Het gemeenschappelijke element wordt ingevuld om naast de individuele databank ook de databanken van een groep gebruikers van de zoekmachine mee te laten wegen. n Socialisatie vindt plaatst door afhankelijk van interesses, manier van werken etc, gebruikers van zoek machines groepen (communities) te laten vormen

8 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 6) Markus Won, Sharing Knowledge on Knowledge – The eXact Peripheral Expertise Awareness system De ontwikkeling van methodieken voor het zichtbare maken van competenties binnen een virtuele organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat in de meeste virtuele organisaties, gebruik gemaakt wordt van groupware systemen voor het verzenden van e-mails, het houden van video conferenties etc. Door middel van een Expertise Awareness Managers is het mogelijk om een privacy filter te onderhouden en de informatie te optimaliseren voor een specifieke organisatie en de interesses van bepaalde gebruikers van het systeem. Door dit systeem is het tot in zekere mate mogelijk om competenties in een organisatie zichtbaar te maken.

9 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 Conclusies 1/4 Voornaamste conclusie is dat e-learning systemen nog volop in ontwikkeling zijn en waarschijnlijk nog wel een lange tijd (> 10 jaar) zullen blijven. n Een belangrijk probleem vormt het feit dat het nog in grote mate onduidelijk is op wat voor wijze mensen leren en hoe dit proces geoptimaliseerd kan worden. n Ook de manier waarop interactie plaatsvindt tussen een computergebruiker en een educatieve applicatie is nog niet volledig begrepen

10 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 Conclusies 2/4 Afgezien van de bij “a” genoemde fundamentele problemen zijn er op een aantal terreinen binnen de Informatie technologie ontwikkelingen gaande welke hun effect zullen hebben op educatieve applicaties. Denk hierbij onder meer aan: n de ontwikkeling van adaptieve software n gepersonaliseerde zoekmachines n de ontwikkeling van collaboratieve systemen n Nieuwe applicaties zullen zich steeds bewuster worden van hun omgeving n applicaties zullen steeds meer actief gaan zoeken naar domein specifieke informatie (ontologie).

11 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 Conclusies 3/4 Het zal het duidelijk zijn dat educatieve systemen de komende jaren nog behoorlijk zullen veranderen. Applicaties zullen waarschijnlijk binnen een aantal jaren ingrijpend aangepast moeten worden om up-to-date te blijven. Bij investeringen in e-learning applicaties moet rekening gehouden worden met een relatief korte levensduur.

12 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005 Conclusies 4/4 Voor het verlengen van de levensduur van een architectuur is het advies om gebruik te maken van: n Geaccepteerde standaarden zoals XML en EML n Web technologie / open source code n Platform onafhankelijke architecturen zoals IEEE ITSA n Components / agents

13 Peter van Vorstenbosch, Utrecht, 29 Januari 2005


Download ppt "Welke veranderbaarheids requirements kan je distilleren uit de Literatuur voor veranderbaarheid van Elearning systemen? Peter van Vorstenbosch 29 januari."

Verwante presentaties


Ads door Google