De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie met kanbanlevering naar productie (233)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie met kanbanlevering naar productie (233)"— Transcript van de presentatie:

1 Productie met kanbanlevering naar productie (233)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario spitst zich toe op verschillende methoden voor productieverzorging met behulp van door kanban beheerde bedrijfsprocessen. Uitgebreide presentatie van verschillende kanbanprocessen Voordelen Het aanvullingsproces bestuurt zichzelf en handmatig boeken wordt tot een minimum beperkt. Kortere doorlooptijden en minder voorraad. Componenten worden pas verworven wanneer ze nodig zijn (just-in-time). Overproductie wordt voorkomen. Benodigde opslagruimte wordt teruggebracht. Eenvoudige en transparante methode van organiseren. Eventbesturing en alerts zorgen ervoor dat u snel kunt inspelen op wijzigingen en problemen in het productieproces. Belangrijkste Processtappen Aanmaak en verzorging van kanbanregelkringen Aanmaak van vraagprognosen en materiaalbehoefteplanning (vestiging) Klassiek KANBAN: Externe verwerving met leveringsplannen Klassiek KANBAN met JIT-afroepen, berekening en alerts Klassiek KANBAN: Interne productie (serieproductie) met hoeveelheidsimpuls en triggerpoint Klassiek KANBAN: Magazijntransport van magazijn met alerts Eventgestuurde KANBAN met verpakkingsvoorschriften en alerts Backflushing voor serieproductie

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productieplanner Productiespecialist Magazijnmedewerker Inkoper

4 Gedetailleerde procedureomschrijving
Productie met kanbanlevering naar productie Het scenario Productie met kanbanlevering naar productie is gericht op een lean productiebesturingsmethode binnen een serieproductieomgeving: het gebruik van kanbanverwerking voor aanvulling op leanprincipe. Serieproductie wordt vaak gebruikt wanneer een productieproces aan de volgende criteria voldoet: dezelfde of soortgelijke producten worden gedurende een langere periode geproduceerd. De geproduceerde producten worden niet vervaardigd in afzonderlijk gedefinieerde partijen. In plaats daarvan wordt een totale hoeveelheid geproduceerd gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs per deelperiode. De geproduceerde producten volgen altijd dezelfde weg langs de machines en werkplekken in de productie. De routings zijn eenvoudig en variëren weinig. De methode KANBAN voor het besturen van de productie en de artikelstroom is gebaseerd op de werkelijke voorraadhoeveelheid in productie. Artikelen die regelmatig vereist zijn, worden continu in kleine hoeveelheden geproduceerd en aangeleverd. Aanvulling of de productie van een artikel wordt alleen geactiveerd wanneer het artikel daadwerkelijk op een hoger productieniveau nodig is. Deze aanvulling wordt rechtstreeks in de productie geactiveerd met behulp van eerder ingevoerde stamgegevens. De hoeveelheid gegevens die u in het systeem moet invoeren, wordt tot een minimum teruggebracht. Alle overige acties in het systeem worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Met KANBAN bestuurt het productieproces zichzelf en is handmatig boeken tot een minimum gereduceerd. Het effect hiervan is een kortere doorlooptijd en een kleinere voorraad.

5 Productie met kanbanlevering naar productie (233)
Procesflowdiagram Productie met kanbanlevering naar productie (233) Inkoper Aanschaf van artikelen Productieplanner Geplande onafhankelijke behoeften Operationele materiaalbe-hoefteplanning REM-planningtabel Klassiek KANBAN: Interne productie Klassiek KANBAN met leveringsplannen Classic KANBAN: Magazijntransport (lean WM) Aanvulling van externe verwervings-artikelen is vereist? Aanvulling van magazijn-transport-artikelen is vereist? Aanvulling van serieproductieartikelen is vereist? Klassiek KANBAN met JIT-afroepen Eventgestuurde kanban: interne productie met alerts Classic KANBAN: Magazijntransport (volledig WM) met alerts Eventgestuurde KANBAN met verpakkingsvoor-schriften Klassiek KANBAN: Interne productie met triggerpoint voor hoeveelheids-signaal Productie-specialist Proces beëindigen Nabewerkings-lijst Backflushing voor serieproductie Voorraad-verbruik tegen standaard-kosten Voorraadlijst-verwerking tegen standaard-kosten Herbewerkings-lijst GA/GO-bon Aanvul-lende processen Leveringsplan met inkomende JIT-afroepen (230) Contract in Verkoop (231) Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181) CO-PA =Rentabiliteitsanalyse, MRP = Materiaalbehoefteplanning, GA/GO = Goederenafgifte/Goederenontvangst

6 Externe verwerving met kanban
Procesflowdiagram Externe verwerving met kanban Aanvul-lende processen Leveringsplan met inkomende JIT-afroepen (230) Productieplanner Leverings-plannen? Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" JIT-afroepen? Afhankelijke behoeften controleren Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Kanban vooraf berekenen Voorstel vrijgeven Wijzigingen en berekening controleren Kanbans deblokkeren Alerts Eventge-stuurd/ver-pakkings-voorschrift? Eventgestuurde kanban creëren Kanban instellen op "FULL" Kanban instellen op "EMPTY" Magazijn-medewerker Boeking goederen-ontvangst GO-bon Voorraadlijst-verwerking tegen standaardkosten Kanban ingesteld op "FULL" GO = Goederenontvangst

7 Interne productie en magazijntransport met behulp van kanban
Procesflowdiagram Interne productie en magazijntransport met behulp van kanban Productieplanner Interne productie met triggerpoint voor hoeveel-heidssignaal? Regelkring vrijgeven Kanbans deblokkeren Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Kanbanafname Interne productie (event-gestuurd)? Eventgestuurde kanban creëren Kanbanstatus controleren Kanban instellen op "IN BEWERKING" Kanban instellen op "IN TRANSPORT" Kanban instellen op "FULL" Kanban instellen op "EMPTY" Interne productie Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Magazijn-transport (lean WM)? Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "FULL" Magazijn-transport (volledig WM)? Kanban instellen op "EMPTY" Kanban instellen op "IN TRANSPORT" Kanban instellen op "FULL" Alerts Magazijn-mede-werker Transportorder bevestigen

8 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

9


Download ppt "Productie met kanbanlevering naar productie (233)"

Verwante presentaties


Ads door Google