De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiele telefoon GSM en UMTS- masten Gemaakt door: Layla Smulders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiele telefoon GSM en UMTS- masten Gemaakt door: Layla Smulders"— Transcript van de presentatie:

1 Mobiele telefoon GSM en UMTS- masten Gemaakt door: Layla Smulders
Aemilia van Passel Mobiele telefoon GSM en UMTS- masten

2 Inhoud GSM-masten UMTS-masten De werking van je mobieltje
Straling ontvangen en verzenden Het effect van straling op je gezondheid De kooi van Faraday

3 GSM-masten Gsm staat voor Global System for Mobile Communications en wordt ook wel de tweede generatie mobiele communicatie genoemd (2G). Het is wereldwijd de meest gebruikte draadloze communicatietechnologie. Eerste GSM-netwerken in Nederland In 1992 werden in Nederland de eerste gsm-netwerken in gebruik genomen. Gsm wordt vooral gebruikt om te telefoneren en korte tekstberichten (sms) te verzenden. Voor snelle overdracht van grote bestanden is het netwerk, ondanks de introductie van nieuwe technieken zoals GPRS, veel minder geschikt. Frequenties Gsm maakt gebruik van 900 MHz en 1800 MHz-frequenties. Doordat 900 MHz golven verder reiken dan 1800 MHz golven, is de 900 MHz frequentie erg geschikt om bereik te generen. De 1800 MHz-band is vooral geschikt voor het vergroten van de capaciteit van het netwerk. De vergunningen voor het gebruik van gsm zijn afgelopen in Toen werden de 900 en 1800 MHz-frequentiebanden opnieuw verdeeld in een veiling. Operators in Nederland Na enkele overnames op de telecommunicatiemarkt zijn er in Nederland drie mobiele operators die gsm exploiteren. Dat zijn KPN, T-Mobile en Vodafone. Elk van deze bedrijven beschikt over een goed dekkend gsm-netwerk.

4 UMTS-masten UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications System en wordt ook wel de derde generatie mobiele communicatie (3G) genoemd. UMTS is de opvolger van de gsm-technologie. Het UMTS-netwerk heeft meer capaciteit en kan grote hoeveelheden data verwerken en versturen, waardoor het geschikt is voor breedband internet en andere vormen van datacommunicatie. Ontwikkeling technieken UMTS Om het systeem nog sneller te kunnen laten werken, kan het softwarematig worden ge-upgraded naar HSDPA. Dit is een techniek die de bestaande UMTS-standaard efficiënter maakt. Daardoor kunnen meerdere mensen tegelijkertijd van een grotere bandbreedte gebruik maken. HSDPA maakt het mogelijk om mobiel op internet te surfen en televisie te kijken met een snelheid die overeenkomt met een kabel- of een ADSL-verbinding. In feite is HSDPA een nieuwe versie van de bestaande standaard. Providers UMTS is sinds 2001 in Nederland aanwezig op de 2100 MHz-frequentieband. Na enkele overnames op de telecommunicatiemarkt zijn er in Nederland drie mobiele operators die UMTS exploiteren. Dat zijn KPN, T-Mobile en Vodafone. Elk van deze bedrijven beschikt over een dekkend UMTS-netwerk.

5 De werking van je mobieltje
Met je mobiel kan je bijna overal bellen. Dit komt doordat een mobiel het elektrische signaal als radiogolf de lucht in stuurt, in plaats van door een telefoonkabel. Het signaal wordt vervolgens opgevangen door een zendmast. Vanuit deze zendmast wordt het signaal naar de telefooncentrale gestuurd. De computer in de telefooncentrale stuurt het weer door naar een mast in de buurt van degene die je wilt bellen. En die mast stuurt het weer door naar die mobiele telefoon. Microfoon Op het moment dat je iemand opbelt, zet de mobiel jouw stem om in een elektrisch signaal door middel van een microfoon: als je in de microfoon praat, laat het geluid van je stem een plaatje trillen. Dat plaatje zit vast aan een spoel, de spoel trilt met het plaatje mee. In de spoel zit een magneet. Doordat de spoel heen en weer beweegt over de magneet, gaat er elektriciteit lopen in de spoel en in de kabel.

6 De werking van je mobieltje
Luidspreker Als de elektriciteit via de kabel aankomt bij de spoel van de luidspreker, wordt deze spoel ook magnetisch. Hierdoor gaat de spoel bewegen. De spoel zit weer vast aan een plaat en die gaat meebewegen. Als de plaat beweegt, trilt de lucht in de luidspreker. Dan hoor je wat aan de andere kant is gezegd.

7 Straling ontvangen en verzenden
Gsm’s zenden een straling uit met een hoge frequentie om contact te houden met het netwerk. Zelfs als men de GSM niet gebruikt, in stand-by dus, zal de straling blijven. Overal op aarde wordt men blootgesteld aan straling. Deze straling komt vanuit de ruimte, voornamelijk onder gamma- en bèta straling. Het zijn geladen deeltjes van de zon en de sterren die interactie vertonen met onze atmosfeer en het magnetisch veld van de aarde. Deze straling, kosmische straling genaamd, kan verschillen van plaats tot plaats naargelang de hoogte waar men zich bevindt en naargelang het magnetische veld van de aarde. Welke apparaten verzenden straling… Alle apparaten die een batterij hebben of op het stroomnet zijn aangesloten, zijn verspreiders van elektromagnetische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, internet modems, zendmasten voor mobiele telefonie (UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz. …en door welke apparaten wordt die ontvangen? Heel veel netwerken ontvangen straling: Bluetooth-netwerk Wi-Fi GPRS Al deze netwerken gebruiken elektromagnetische straling. Ook deze apparaten ontvangen straling: mobiele telefoon Wii-controller radio

8 Het effect van straling op je gezondheid
Is GSM straling nu echt schadelijk voor de menselijke gezondheid? Is het echt zo dat de hersenen onder invloed van de straling gaan koken? Schadelijk voor de menselijke gezondheid? De afgelopen twintig jaar is het steeds duidelijker geworden dat elektromagnetische straling de oorzaak kan zijn van een groeiend aantal gezondheidsproblemen. Een breder maatschappelijk bewustzijn hierover heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld. Pas de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling waar te nemen voor de schadelijke invloed op de gezondheid als gevolg van het gebruik van de mobiele telefoon. Hoewel de discussie nog steeds als controversieel wordt gezien zijn de meningen verdeeld. Talloze studies hebben echter aangetoond dat er reden is tot zorg. Het wordt niet meer bestreden dat elektromagnetische straling invloed heeft op het menselijk lichaam, maar de vraag spitst zich toe op de relatie tussen straling en het ontstaan van problemen met de gezondheid. Een bepaald percentage van de mensen is overgevoelig voor elektromagnetische straling. Het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor onderzoek naar kanker (IARC) is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend kan zijn voor de mens.

9 Het effect van straling op je gezondheid
Onderzoek invloed straling op de hersenen Er werden reeds verschillende studies gedaan met laboratoriumratten en op synthetische poppen. Deze werden aan hoge dosissen straling blootgesteld. Hierbij werd vastgesteld dat de straling van een GSM wel degelijk schadelijk was voor deze proefdieren. Het effect zou gaan van hoofdpijn tot hersentumoren. Bij deze studies werden echter met veel hogere straling gewerkt dan die van een GSM toestel. Dit resultaat werd ook bereikt door een Belgische studie waarbij 2 groepen ratten vergeleken werden. De ene groep werd blootgesteld aan GSM-straling en Wi-Fi-straling, de andere niet. De groep die aan de straling was blootgesteld bleek een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben als de groep die niet blootgesteld was. De oorzaak was een tumor. Een Duits onderzoek dat op dezelfde manier werkte, kon geen duidelijk verhoogd risico op een hersentumor vaststellen. In een studie die werkte met een stralingsgraad die overeenkwam met die van een GSM, kon men bij de laboratoriummuizen een verhoogde kans op bloedkanker vaststellen. Het is echter wel belangrijk te weten dat deze muizen eerst kankergevoelig werden gemaakt. Het staat vast dat door het bellen met een GSM, elektromagnetische golven ons lichaam binnen dringen. Ook weet men dat kinderen, van wie de hersenen nog niet volgroeid zijn, meer gevoelig zijn voor deze straling. Vooral kinderen onder de 12 jaar kunnen hier best tegen beschermd worden.

10 5 jaar oud 10 jaar oud volwassene
Op de afbeelding wordt de de hitte weergegeven voor en na het telefoneren. Zoals je ziet heeft straling negatieve effecten op je gezondheid. voor straling na straling

11 De kooi van Faraday De kooi van Faraday is genoemd naar Michael Faraday, is de benaming voor een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal, zoals koper of ijzer, die er voor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi is wel doordringbaar voor statische magnetische velden zoals het aardmagnetisch veld. De kooi biedt bescherming tegen statische ontladingen zoals bliksem.


Download ppt "Mobiele telefoon GSM en UMTS- masten Gemaakt door: Layla Smulders"

Verwante presentaties


Ads door Google