De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

2 Agenda 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22

3 Diensten In de morgendienst gaat voor ds. K. Folkersma uit Spakenburg in de middagdienst gaat voor ds. R. ter Beek uit Soest. De middagdiensten van 29 april t/m 20 mei zullen om 14.30 uur beginnen. Diensten In de morgendienst gaat voor ds. K. Folkersma uit Spakenburg in de middagdienst gaat voor ds. R. ter Beek uit Soest. De middagdiensten van 29 april t/m 20 mei zullen om 14.30 uur beginnen. Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

4 De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Mark Smit en Janita van der Tempel van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst aanstaande vrijdag, 27 april, in dit kerkgebouw – in die dienst zal voorgaan ds. G. Hutten uit Arnhem (zie ook kruispunt nr. 8) – de dienst begint om 19.30 uur. Mededelingen kerkenraad

5 De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Arjan Borst, Joost van den Dool, Lourens Heres René van Kleef, Gert-Jan Lenting, Gerrit Oosterhuis, Meint Smit, Klaas Sollie, Theo Treurniet en Sander Vonk; voor het ambt van diaken: de brs. Ard van Harten en Hans Meeske. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 13 mei, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. De kerkenraad met diakenen heeft ter vervulling van de vacatures voor ouderling en diaken, de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor het ambt van ouderling: de brs. Arjan Borst, Joost van den Dool, Lourens Heres René van Kleef, Gert-Jan Lenting, Gerrit Oosterhuis, Meint Smit, Klaas Sollie, Theo Treurniet en Sander Vonk; voor het ambt van diaken: de brs. Ard van Harten en Hans Meeske. De verkiezing zal, zo de Here wil, gehouden worden op zondag 13 mei, in een vergadering van de kerkenraad met de gemeente, aansluitend aan de erediensten. Mededelingen kerkenraad

6 Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag is door de liturgiecommissie na de middagdienst een voorleesoefening gepland met voorlezers en gemeenteleden – info: Marijke Smit. Mocht u verhinderd zijn aan deze verkiezing deel te nemen, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren bij uw wijkouderling, secretaris of scriba – in een gesloten enveloppe met daarop uw naam en handtekening. De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Volgende week zondag is door de liturgiecommissie na de middagdienst een voorleesoefening gepland met voorlezers en gemeenteleden – info: Marijke Smit. Mededelingen kerkenraad

7 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

8 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

9 175 C

10 ● Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

11 Psalm 80: 1, 10 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

12 Psalm 80: 1, 10 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, Dan zullen wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o Heer, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons ‘t lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

13 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

14 Psalm80:1, 10 ● Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

15 Psalm 23: 1 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

16 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

17 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 ● Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

18 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 ● Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

19 Psalm 27: 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

20 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

21 Niet zien, toch geloven!!!!!

22

23

24

25

26 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 ● Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

27 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 ● Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

28 Thema preek: De opgestane Here bereidt Zijn leerlingen verder voor op hun taak in de tijd van het geloven en niet zien

29 1.Een wonderbare visvangst

30 Thema preek: De opgestane Here bereidt Zijn leerlingen verder voor op hun taak in de tijd van het geloven en niet zien 1.Een wonderbare visvangst 2. Een wonderlijke maaltijd

31 Thema preek: De opgestane Here bereidt Zijn leerlingen verder voor op hun taak in de tijd van het geloven en niet zien 1.Een wonderbare visvangst 2. Een wonderlijke maaltijd 3. Een les voor alle eeuwen

32 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 ● Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

33 Psalm 23: 2, 3 2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor ’t oog van wie mij haten en bestrijden.

34 Psalm 23: 2, 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

35 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

36 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 ● LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

37 LvdK 75: 1, 2, 3 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

38 LvdK 75: 1, 2, 3 2 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

39 LvdK 75: 1, 2, 3 3 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

40 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

41 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

42 Inaktelke.

43 Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

44 Inaktelke De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven- Best als in Inaktelke. Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen. We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk. relaties

45 Inaktelke relaties

46 Inaktelke relaties

47 Inaktelke Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn: relatiesondersteuning

48 Inaktelke Met de collecte- opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp relatiesondersteuning

49 Inaktelke We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in relatiesondersteuning

50 Inaktelke Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen relatiesondersteuning

51 Inaktelke We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties. relatiesondersteuning

52 Inaktelke relatiesondersteuning de jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke: zie onze website www.beinaktie.nl

53 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 ● Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

54 1 Dit is de dag, dit is het uur dat liefde oplaait als een vuur en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd. Dit is de dag, door God beloofd! 3 Dit is het uur dat wij verstaan: God vuurt ons met zijn Adem aan. Wat Hem beweegt sinds het begin blaast ons bestaan nieuw leven in. Gezang 104: 1, 3, 8

55 8 Dit is de dag dat groot en klein bezield van Geest en leven zijn. De liefde wordt een lopend vuur. Dit is de dag, dit is het uur! Gezang 104: 1, 3, 8

56 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

57 182 E 4-stemmig

58 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma Spakenburg-Noord Collecte:Inaktelke


Download ppt "Psalm80:1, 10 Psalm23:1 Johannes20:19- 31 Psalm27:7 Johannes21:1- 14 Psalm23:2, 3 LvdK75:1, 2, 3 Gezang104:1, 3, 8 Gezang 182E:Amen Liturgie ds. K. Folkersma."

Verwante presentaties


Ads door Google