De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede."— Transcript van de presentatie:

1 Armoede

2 Inhoudstafel Wat is armoede?
Spanningsvelden in de studie van de armoede Perspectieven en verklaringsmodellen voor armoede Ongelijkheid en kloof tussen arm en rijk: de nieuwe context?

3 Wat is armoede? ‘Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen. Het strekt zich uit over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, dermate dat de armen gescheiden worden van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. Armoede is het gevolg van de manier waarop onze samenleving ingericht is. Niet alleen de armoede op zich is een probleem, maar ook de samenleving die armoede produceert.’ Bron: Dewilde, C. (2004). Armoededynamieken in België en Groot-Brittannië: de impact van demografische en arbeidsmarktgebeurtenissen. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2004,

4 Spanningsvelden in de studie van de armoede
De grootste spanningsvelden bij de studie die ze hebben ontdekt: Tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek Tussen beschrijvend en verklarend onderzoek Tussen kenmerken van mensen in armoede en de situatie van armoede Tussen situationele en culturele analyses …. Men heeft bij het onderzoek gekeken naar verschillende invalshoeken. Men weet ook dat men het onderzoek moet voeren zodat het voor iedereen verstaanbaar is en men keek dan ook naar het feit dat armoede multidimensionaal is en gradueel.

5 Perspectieven en verklaringsmodellen voor armoede
Grootste armoede onderzoeker: Peter Townsed.  onderzocht armoede en ging verschillende perspectieven gaan formuleren. De perspectieven bepalen onze waarneming Verschillene factoren belangrijk om ons daarvan bewust te maken: Materiele beperking Waarneming gebeurt vanuit informatie waarover we al beschikken. Waarneming wordt ook beinvloedt door onze afkeer voor personen of toestanden.

6 Perspectieven en verklaringsmodellen voor armoede
Er zijn nu zes perspectieven maar oorspronkelijk waren er vier perspectieven: Het individuele schuldmodel Het individuele ongevalmodel Het maatschappelijke ongevalmodel Het maatschappelijke schuldmodel. Deze vier perspectieven zijn oorspronkelijk van Vranken.

7 Perspectieven en verklaringsmodellen voor armoede
Perspectieven ook gelinkt met beleid door Danielle Dierckx Structureel armoedebeleid Residueel armoedebeleid Micro: het individu Sanctioneringsbeleid Gebaseerd op het individueel schuldmodel Voorbeeld: straffen van profiteurs Opvangbeleid Gebaseerd op het individueel ongevalmodel Voorbeeld: tijdelijke hulp aan personen met tegenslag Meso: groepen en voorziening Toegankelijkheidsbeleid Gebaseerd op het institutioneel schuldmodel Voorbeeld: toegankelijkheid van voorzieningen Sensibiliseringsbeleid Gebaseerd op het institutioneel ongevalmodel Voorbeeld: sensibiliseren en informatieverspreiding Maso: ‘de’ samenleving Grondrechtenbeleid Gebaseerd op maatschappelijk schuldmodel Voorbeeld: sociale grondrechten afdwingbaar maken Conjunctureel beleid Gebaseerd op maatschappelijk ongevalmodel Voorbeeld: tijdelijke maatregelen om economie op te krikken

8 Perspectieven en verklaringsmodellen voor armoede
Armoede is niet gelijk aan ongelijkheid! Vaak denken we dat dit hetzelfde is, fout! Ongelijkheid is wel nodig om armoede te kunnen begrijpen. Niet alleen rond inkomensongelijkheid maar ook over ongelijke bestedingsmogelijkheden. Armoede mag niet herleid worden tot een extreme vorm van ongelijkheid, dit is niet zo. Het is belangrijk om te kijken hoe armoede er komt dit heeft te maken met het inkomen, het onderwijsniveau maar ook welke beroepspositie die wordt ingenomen.

9 Ongelijkheid en kloof tussen arm en rijk: de nieuwe context?
De kloof wordt steeds groter! Door de ongelijke samenleving zal positie van de arme mensen steeds verzwakken. Ook gebrek aan middelen om alle mensen in armoede te helpen. Armoede leidt onrechtstreeks ook meer tot criminaliteit.

10 Ongelijkheid en kloof tussen arm en rijk: de nieuwe context?
Armoede aanpakken? Kijken naar het inkomen: zelf belangrijk voor licht te hebben, ruimte, water,… Niet enkel om de armoede aan te pakken: collectiviteit van basisbronnen behouden is belangrijk! Armoede hangt vast met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat


Download ppt "Armoede."

Verwante presentaties


Ads door Google