De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua 1 1-11. 1 Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE tot Jozua...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua 1 1-11. 1 Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE tot Jozua..."— Transcript van de presentatie:

1 Jozua 1 1-11

2 1 Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE tot Jozua...

3 = JAHWEH is Redder zelfde naam als... Jezus eerder in het land geweest, maar werd niet geloofd...

4 1... Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide,

5 2 Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israelieten, geven zal.

6 Elke plaats geef Ik ulieden 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

7 met HemALLE DINGEN SCHENKEN 32 Hoe zal HIJ, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet ALLE DINGEN SCHENKEN? Romeinen 8 met HemALLE DINGEN SCHENKEN 32 Hoe zal HIJ, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet ALLE DINGEN SCHENKEN? Romeinen 8 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

8 wereldleven doodheden toekomst ALLES 22... hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is ALLES het uwe; 1Korinthe 3 wereldleven doodheden toekomst ALLES 22... hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is ALLES het uwe; 1Korinthe 3 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.

9 4 Van de woestijn en de Libanon ginds....

10 de rivier de Eufraat de Grote Zee in het westen 4... tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn.

11 Niemand 5 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven...

12 5 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven... GOD 31 Als GOD vóór ons is, wat kan tegen ons zijn? Romeinen 8 GOD 31 Als GOD vóór ons is, wat kan tegen ons zijn? Romeinen 8

13 5... zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

14 6 Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beerven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.

15 7 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet torah die mijn knecht Mozes u geboden heeft...

16 7... wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

17 22... om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, Kolosse 1 22... om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, Kolosse 1 7... wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

18 WEL GEGRONDSTANDVASTIG HET GELOOF 23... indien gij slechts WEL GEGROND en STANDVASTIG blijft in HET GELOOF... Kolosse 1 WEL GEGRONDSTANDVASTIG HET GELOOF 23... indien gij slechts WEL GEGROND en STANDVASTIG blijft in HET GELOOF... Kolosse 1 7... wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

19 NIET LAAT AFBRENGEN DE HOOP 23... en u NIET LAAT AFBRENGEN van DE HOOP van het Evangelie, dat gij gehoord hebt... Kolosse 1 NIET LAAT AFBRENGEN DE HOOP 23... en u NIET LAAT AFBRENGEN van DE HOOP van het Evangelie, dat gij gehoord hebt... Kolosse 1 7... wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

20 ikPaulus 23... en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Kolosse 1 ikPaulus 23... en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Kolosse 1 7... wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

21 8 Dit wetboek zal niet wijken uit uw mond... = boek van de torah

22 overpeins 8...maar overpeins het dag en nacht.. prevelenmompelenmurmelen

23 overpeins 8...maar overpeins het dag en nacht..

24 8 opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. lett. verstandig handelen

25 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

26 10 Toen beval Jozua de opzieners van het volk: 11 Gaat midden door de legerplaats en beveelt instrueer het volk aldus: bereidt u teerkost...

27 drie dagende Jordaan overtrekken 11... want binnen drie dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken om bezit te gaan nemen van het land, dat de HERE, uw God, u tot een bezitting geven zal.


Download ppt "Jozua 1 1-11. 1 Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE tot Jozua..."

Verwante presentaties


Ads door Google