De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel

2 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezing van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

3 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezing van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

4 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezing van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

5 Ps. 111: 1 en 5 Looft, Hallelujah, looft den HEER! Mijn ganse hart verheft Zijn eer; Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 'k Zal, met d' oprechten onderling Vereend, in hun vergadering En raad, Hem plechtig eer bewijzen.

6 Ps. 111: 1 en 5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; Het staat op recht en waarheid pal, Als op onwrikb're steunpilaren; Hij is het, die verlossing zond Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond Met hen in eeuwigheid bewaren.

7 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezing van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

8 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezing van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

9 Psalm 103: 1 en 7 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

10 Psalm 103: 1 en 7 Geen vader sloeg met groter mededogen Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

11 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

12 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

13 Ps. 119: 2 NB Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, opdat wij die met ijver onderhouden. Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

14 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

15 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

16 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

17 Psalm 78: 3 NB O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, ontrouw van geest, van harte onstandvastig is het geslacht dat zich op U niet richtte, dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte, uw daden en uw tekenen vergat die Gij de vaderen bewezen had.

18 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

19 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

20 Psalm 78: 13 NB Hij was genadig en Hij bleef hen dulden, Hij hield zijn toorn terug, vergaf hun schulden. Hij was hun broze menslijkheid indachtig, hoe sterfelijk ze zijn en hoe onmachtig, een ademtocht, voortvluchtig als de wind. Hij zag zijn volk als een weerspannig kind.

21 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

22 Preek HERE redt wie ziet op Jezus, de Redder! >>> LvK 440: 1, 2, 3 en 4 Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 1 Kor. 10: 1 - 13

23 LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

24 LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft.

25 LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan! O diep geheim van Christus' wonden, het oordeel is te niet gedaan! O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid!

26 LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

27 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

30 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

31 Schriftberijming 26: 3 en 5 In 't huis waar God zijn volk ontmoet, heeft Hij de troon bestegen. Daar is Hij priester, groot en goed, ons biddend toegenegen. Laat ons in vast geloof dan gaan, gereinigd, zuiver voor God staan, zijn vrijspraak klinkt ons tegen.

32 Schriftberijming 26: 3 en 5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

33 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 111: 1 en 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1 en 7 Lezen van Gods wet Ps. 119: 2 NB Gebeden Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9 Ps. 78: 3 NB Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 - 13 Ps. 78: 13 NB Preek LvK. 440: 1, 2, 3 en 4 Collecte Dankgebed SB 26: 3 en 5 Zegen

34 Aanvangstijd middagdienst 17.00 uur Ds. H. van den Heuvel


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel."

Verwante presentaties


Ads door Google