De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiswerk maken Uw kind helpen bij het maken van schoolopdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiswerk maken Uw kind helpen bij het maken van schoolopdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Huiswerk maken Uw kind helpen bij het maken van schoolopdrachten

2 Even voorstellen Mijn naam is Nathalie Reeders en werk vanaf het begin van dit schooljaar op de Annie als schoolmaatschappeIklijk werker. Ik voer dit werk uit vanuit Altra, onderwijs en jeugdhulp. Altra is ee een grote organisatie welke onderwijs biedt (SO en VSO) en jeugd en opvoedhulp bied. Altra begleid/ behandeld ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 . Schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning aan ouders , kinderen en leerkrachten als er zorgen zijn over de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen/ de groep met kinderen. Ook voor niet school gerelateerde problemematiek kan men terecht bj het school maatschappelijk werk. Voorbeelden geven… Wijzen op folder

3 Agenda Inleiding Een goede voorbereiding hoe doe je dat?
Hoe stimuleer je je kind Als je kind moeite blijft houden Tijd voor vragen

4 Inleiding Steeds meer huiswerk Ouders hebben een actieve rol
Geen stress Gewone en gezellige bezigheid Waarom deze bijeenkomst: Huiswerk maken gaat niet vanzelf en veel kinderen hebben hier moeite mee.. Als ouders is het soms heel lastig om je kind hier bij te helpen en om een balans te vinden tussen je rol al ouder, coach en onderwijzer. Er wordt niet allen van onze kinderen steeds meer verwacht maar ook van ons als ouder Kinderen krijgen steeds meer opdrachten en huiswerk voor school. Het is belangrijk om als ouder te weten wat er van jou kind op school verwacht wordt. U kunt altijd met uw vragen terecht bij de leerkracht , dus schroom niet om een afspraak te maken met de leerkracht van uw zoon of dochter. Ook kunt u natuurlijk altijd met uw vragen terecht bij Audrey, de intern begeleider. Voor het aanleren van goede studie gewoonten en routines is het belangrijk dat ouders een actieve rol spelen. Huiswerk moet geen stress opleveren maar een gewone, ontspannen en gezellige bezigheid. Ouders kunnen dit bereiken door hun kinderen aan te moedigen en te helpen waar nodiig.

5 Huiswerk “problemen” Onderlinge verschillen Problemen met huiswerk:
slechte planning Begrijpen de opdracht niet Geen zin Soms ontstaan er huis werk problemen. Dit kan komen door een slechte planning. Bijvoorbeeld doordat kinderen tot het laatste moment wachten met het maken van hun huiswerk (uitstellen). Andere kinderen hebben moeite met het huiswerk omdat ze de opdrachten niet goed snappen. Soms raffelen kinderen hun huiswerk ook af zodat ze snel weer iets kunnen gaan doen wat ze leuker vinden Kinderen verschillen nu een maal in aanleg van elkaar. Als ouder kun je je erg ergeren aan het feit dat je kind weinig inzet toont. Als dit wordt afgereageerd op de kinderen worden huiswerk problemen vaak alleen maar erger.

6 Een goede voorbereiding hoe doe je dat?
Ontspannen Vragen naar huiswerk Vast tijdstip Vaste plek Het is heel erg belangrijk om kinderen eerst te laten ontspannen na een drukke dag op school. Ook als uw kind naar de naschoolse opvang gaat is het belangrijk om eerst even rustig thuis te komen. Vaak hebben de kinderen ook een beeje honger. Dus even iets eten en een praatje over hoe de dag voor het kind is geweest,. Laat dan je kind ook vertellen wat voor een huiswerk hij of zij heeft en kijk samen wat er moet gebeuren. Stimuleer je kind om vroegtijdig aan het werk te gaan zodat hij aan het einde van de week ook kan genieten van huiswerk vrij. Een vast tijdstip voor het maken van het maken het huiswek werkt rustgevend en leverd minder stress op. Het is belangrijk om goed te bekijken wele tijd/ moment van de dag past bij uw eigen bezigheden, de buitenschoolse activiteiten enz. Een goed moment om huiswerk te maken is direrct na het ontspannen en thuis komen maar nog voor hij mag gaan spelen / televisie kijken enz. Het is goed om kinderne mee te geven dat huiswerk maken belangrijk is . Een vaste plek zorgt ook voor structuur en duidelijk en dus veel rust. Zorg voor een goede plek: een rustge (opgeruimde) plek, goed licht en weinig directe afleiding.

7 Je kind stimuleren! Help je kind op gang
Prijs je kind dat hij met zijn huiswerk bezig is Wacht tot je kind om hulp vraagt Help je kind te leren om problemen zelf op te lossen Laat zien dat je geïntereseerd bent in het werk van je kind Stimuleer gewenst gedrag Help je kind op gang: door duidelijke afspraken te maken over de tijd wanneer je kind zijn huiswerk moet maken en je kind aanspoort om zijn werk te pakken en aan de slag te gaan zorgen er voor dat je kind werkelijk aan het werk gaat. Je kan als ouders zelf ook aan de tafel zitten en iets gaan doen, behalver het huiswerk vanje kind maken. Prijzen stimuleert gewenst gedrag. Door regelamtig te benoemen wat er goed zal zal je kind meer gemotiveerd zijn huiswerk maken (goed zo, je hebt nu al vijf sommen af) Wacht met helpen tot je kind daadwerkelijk om je hulp vraagt, dit vergroot het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van je kind Stimuleer je kind om het probleem zelf op te lossen en help dan pas als het werkelijk vastloopt. Prijs het kind ook weer als hij het heeft geprobeerd, ongeacht hij het wel of niet goed heeft. De poging is al een compliment waard. Oprechte interesse werk ook motiverend op het huiswrk gedrag. Het werk hoeft niet perv=fect te zijn maar wel van het kind zelf, iets waar het trost op kan zijn, Als je kind heel slordig werkt dan kan je hem stimuleren het werk eerst in het klad te schrijven. Prijs het gewenste gedrag

8 Contact met leerkracht
Als je kind moeite blijft houden Belonen van gewenst gedrag: Punten verdienen voor het huiswerk maken Punten kaart Punten inwisselen Wat als hij het dan niet maakt: passende consequentie Contact met leerkracht Goede manieren en beleefd gedrag aanleren. Hoe doe je dat als ouder? Hiet staan een aantal suggesties: Bedenk je eigen voorbeeld gedrag is heel belangrijk. Dat is wat kinderen als eerste overnemen. Dus wen je zelf aan om anderen personen op een beleefde en respectvolle manier aan te spreken. Denk ook om je onbewuste gedrag in de auto! Als meteen roept kankertrut als iemand je afsnijdt; wat denk je dat kinderen daarvan leren……..? Stimuleer beleefd gedrag bij je kind. Vertel hoe je dingen op een vrinedelijke manietr kjunt vragen of zeggen. Doie het desnods voor. Herinner je kind eraan als hij het vergeet Prijs je kind als hij dat zomaar uit zichzelf doet doet. En zeg wat je fijn vind aan dit gedrag. Wat heb je netjes gevraagd of oma met jou een spelletje wil doen. Heel goed van jou hoor! Herinner je kind aan de regel om iets netjes te vragen, als hij het niet doet. Reageer niet als je kind dingen op een zeurende of eisende toon vraagt! Als het iets is dat je wel goed vindt, vraag dat aan je kind om het met een normnale vriendelijke stem te vragen. En omgekeerd: stel je kind vraagt je iets op een vriendelijke toon dat niet mag van jou. Hoe doe je het dan? Dan kun je toch vriendelijk vragen met een compliment belonen. Bijvoorbeeld: Ik vind dat je heel vriendelijk vraagt of je nog buiten mag spelen. Maar het kan nu niet want we gaan zo eten.

9 Vragen?

10 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Huiswerk maken Uw kind helpen bij het maken van schoolopdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google