De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wisselstroom 24/02.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wisselstroom 24/02."— Transcript van de presentatie:

1 Wisselstroom 24/02

2 1800 seconden Preventie – interventie Onderzoek Link met vandaag
Zittenblijven Talis zorgbeleid Link met vandaag

3 Preventie - interventie

4 onderzoek Gadeyne, Onghena, & Ghesquière, 2008
Alexander, Entwisle, & Dauber, 2003; Jimerson, 2001 Goos, Van Damme, Onghena, & Petry, 2010 Mieke Goos, Barbara Belfi, Carl Lamote, & Jan Van Damme Centrum voor Onderwijseffectiveit en – Evaluatie Teaching and Learning International Survey Eindrapport OBPWO (maart 2012) Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten

5 Zittenblijven

6 Schoolse vorderingen in het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs

7 Wie doet een jaar over? leerlingen die zwakker presteren voor taal en wiskunde leerlingen die gedrags- en emotionele moeilijkheden vertonen leerlingen geboren in november – december allochtone leerlingen Leerlingen van wie de moeder geen diploma hoger onderwijs heeft behaald

8 “uit onderzoek blijkt ook dat leerkrachten niet goed in
staat zijn te expliciteren in hoeverre deze verschillende factoren hun beslissingen beïnvloeden. Veel leerkrachten geven aan dat ze bij het adviseren hun ‘buikgevoel’ volgen. Bovendien zeggen leerkrachten dat bepaalde kenmerken van deliberatievergaderingen een weerslag hebben op de beslissing om een leerling al dan niet te laten zittenblijven, zoals het tijdstip van de vergadering, de sfeer tijdens de vergadering en sympathie/antipathie voor de voorzitter of andere deelnemers aan de vergadering”

9 Effect van zittenblijven op jonge leeftijd
zittenblijvers presteren relatief beter tijdens het bisjaar in vergelijking met hun nieuwe, jongere klasgenoten. Deze voorsprong verkleint, verdwijnt en kan zelfs omkeren naarmate de ll. ouder wordt. Bij doorstroming zou de zittenblijver op termijn beter gepresteerd hebben voor rekenen en lezen Zittenblijvers zijn in hun bisjaar zelfstandiger, minder hyperactief, even gemotiveerd als klasgenoten Bij het beëindigen van de basisschool hebben ze op psychosociaal vlak een achterstand op hun klasgenoten, ze zijn minder gemotiveerd, minder zelfstandig, hyperactiever en ze hebben minder zelfvertrouwen!

10 Effecten op langere termijn
Zittenblijvers verlaten opvallend vaker het secundair onderwijs zonder kwalificatie dan niet- zittenblijvers Zittenblijvers die alsnog een kwalificatie behalen (getuigschrift/diploma) hebben 4 keer minder kans op succesvolle hogere studies en gaan twee maal vaker een professionele bachelor volgen dan een academische bachelor. 1x blijven zitten -> tot 50% meer kans op ongekwalificeerde uitstroom 2x blijven zitten -> 90% meer kans op ongekwalificeerde uitstroom

11 WAT HELPT? positieve lkr – ll. Interactie klasdoorbrekend werken
kleinere klassen feedback nascholing van leerkrachten Ouderbetrokkenheid ...

12 TALIS Teaching and Learning International Survey

13 (HBSC-studie, 2012) min. 2x door iemand gepest /laatste 2 maanden

14 (HBSC-studie, 2012) min. 2x iemand gepest/laatste 2 maanden

15

16 Eindrapport OBPWO 09.05 (maart 2012)
Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten Promotor-coördinator: Elke Struyf (Universiteit Antwerpen) Promotoren: Karine Verschueren (Katholieke Universiteit Leuven) Pieter Verachtert (Karel de Grote Hogeschool)

17 Overzicht van zorgtaken

18 Klasorganisatie in het secundair onderwijs

19 Individuele zorgnoden

20 Individuele zorgnoden

21

22 Aanwezigheid CLB

23 Aanwezigheid CLB

24 Wat betekent dit voor ons
Inzetten op: Professionalisering van leerkrachten Nascholingsbeleid op school(groep)niveau Lerende netwerken-intervisie Werkplekbezoeken samen in de klas Thema’s: Verschuiving naar zorg binnen de klasmuren Verhogen van de handelingsbekwaamheid Verlagen van de handelingsverlegenheid Zittenblijven / motivatie Ouderbetrokkenheid Klasmanagement / gespreksvoering

25 Handelings- bekwaamheid

26


Download ppt "Wisselstroom 24/02."

Verwante presentaties


Ads door Google