De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via of bellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via of bellen."— Transcript van de presentatie:

1 Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via beamteam.oost@gmail.com of bellen met Johannes Nijman 06-28152666

2 Beamteam.oost Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe beamteam leden. Helaas tot nu toe met weinig succes! Wij willen ons team op 8 – 10 personen, maar zitten nog maar op 4 ! Kom ons team versterken! Man / Vrouw maakt niet uit. Alleen handig met Powerpoint. Heeft niet bijna iedereen dat op het C.V. staan… Opgeven kan op beamteam.oost@gmail.com Of bellen met Johannes Nijman 06-28152666

3 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Organist: Anneke Nijman Voor de dienst zingen we Gez. 70 Na de zegen Gez. 146 Schriftlezing: Psalm 111

4  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30 Voor de dienst: Gez. 70 vers 1, 2 en 3

5 Vers 1 Gij dienaars van Hem, die alles regeert verenigt uw stem, verheft en vereert de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht, bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht Voor de dienst: Gez. 70 vers 1, 2 en 3

6 Vers 2 God heerst van zijn troon, in ‘t heilige licht, maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. De heiligen loven reeds hier in hun lied, met d’ engelen boven, het heil, hun geschied. Voor de dienst: Gez. 70 vers 1, 2 en 3

7 Vers 3 Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, die eens uit het niet ‘t heelal heeft bereid, de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, om eeuwige redding de wereld gebracht. Voor de dienst: Gez. 70 vers 1, 2 en 3

8 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

9  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

10  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

11 Vers 1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep; die bloemen, vissen, vogels uit niet tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit; zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. Gez. 146 vers 1, 2 en 3

12 Vers 2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard' betrad; die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem die ook de mensen tot vreugd geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus' wil vergeeft. Gez. 146 vers 1, 2 en 3

13 Vers 3 O God, die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade, nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind'ren leven en spelen in uw hof en met de eng'len zingen Uw glorie en uw lof. Gez. 146 vers 1, 2 en 3

14  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

15  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

16 Vers 1 God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de HERE vrezen. Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, zijn nageslacht is groot op aarde. Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, beërft een overvloed van zegen. Ps. 112 vers 1, 2 en 3

17 Vers 2 Zijn goede naam wordt nooit te schande, zijn recht is veilig in Gods handen. Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, een glans van liefd' en welbehagen. Gods waarheid zal voor al de zijnen als zonlicht in het duister schijnen. Ps. 112 vers 1, 2 en 3

18 Vers 3 Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden. Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer. Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de HEER zal steeds zijn schuilplaats wezen. Ps. 112 vers 1, 2 en 3

19  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

20  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

21 Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Psalm 111

22 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Psalm 111

23 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Psalm 111

24 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd. Noot Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap Psalm 111

25  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

26 Vers 1 Mijn God en Koning, alle vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam zo groot en vol van majesteit zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. Ps. 145 vers 1, 2 en 3

27 Vers 2 Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem, verkondigen uw majesteit en roem, uw wonderdaden die U hebt volbracht, de luister van uw heerlijkheid en macht. Met juichend hart zal ieder uw vermogen, uw goedheid en gerechtigheid verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Ps. 145 vers 1, 2 en 3

28 Vers 3 Genadig is de HEER in wat Hij doet, lankmoedig en voor heel zijn schepping goed. Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit, uw gunstgenoten uw barmhartigheid. Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven. Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven. Uw koningschap zal alle eeuwen duren, uw heerschappij het nageslacht besturen. Ps. 145 vers 1, 2 en 3

29  Votum en zegengroet  Gez.146 vers 1, 2 en 3  Lezen van de wet  Ps.112 vers 1, 2 en 3  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 : 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30

30 Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Psalm 111

31 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Psalm 111

32 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Psalm 111

33 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd. Noot Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap Psalm 111

34 Na de preek: Ps. 119 : 28, 29 en 30

35

36

37

38 Van ervaring naar nadenken over God Van nadenken tot onder de indruk van Gods daden Van Gods daden brengt tot inzicht in Zijn regels Van Gods daden én regels tot ontzag voor God zelf. Halleluja Na de preek: Ps. 119 : 28, 29 en 30

39  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 vers 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30  Gebed  Collecte  Ps.145 vers 4 en 5  Zegen

40 Vers 28 Uw hand, HEER, heeft mijn leven toebereid, geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; zij die U vrezen zijn oprecht verblijd dat ik mijn hoop stel op uw woord, o HERE; ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, trouw is de staf waarmee Gij zult regeren. Ps. 119 vers 28, 29 en 30

41 Vers 29 Laat mij tot troost uw trouw en goedheid zijn en laat uw knecht naar uw belofte vragen! Laat uw ontferming overvloedig zijn, uw wet mijn lieve lust en mijn behagen, maar maak beschaamd wie overmoedig zijn, omdat zij mij verdrukken en belagen. Ps. 119 vers 28, 29 en 30

42 Vers 30 Ik overpeins de diepten van uw wet, laat hen tot mij zich wenden die U vrezen! In alles wat uw geest heeft ingezet moge mijn hart ‚‚n en ondeelbaar wezen! Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet uw naam in heel mijn leven laten lezen. Ps. 119 vers 28, 29 en 30

43  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 vers 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30  Gebed  Collecte  Ps.145 vers 4 en 5  Zegen

44  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e VSE (Vereniging Samenw. Emeritering)  2 e Rente en aflossing  Ps.145 vers 4 en 5

45  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 vers 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30  Gebed  Collecte  Ps.145 vers 4 en 5  Zegen

46 Vers 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen. Ps. 145 vers 4 en 5

47 Vers 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren! Ps. 145 vers 4 en 5

48  Gebed  Lezen:Psalm 111  Ps.145 vers 1, 2 en 3  Tekst:Psalm 111  Preek  Ps.119 vers 28, 29 en 30  Gebed  Collecte  Ps.145 vers 4 en 5  Zegen

49

50 Tot vanmiddag om half 5 Met dominee Prins Met dominee Prins Dit is samen met Baalderveld Zuid Baalderveld Zuid In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "Beamteam.oost Zoekt met spoed hulp voor het maken van presentaties in de erediensten. Wie komt ons helpen? Opgeven via of bellen."

Verwante presentaties


Ads door Google