De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. G. Zomer te Waardhuizen 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor de Diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

4 Agenda 15 maart 19 30 Best Life 18 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Korinthe, schets 7 Inl: Marijke Plaats: kerk 22 maart 9 30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 15 maart:Silke van Dijken zr Heleen Sytsma-van Loo 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscherer ligt een kaart klaar achterin de kerk 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps 20 maart:zr Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije

6 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

7 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

10 1 Hoor Israël, de Here, enig is onze God Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht. Gezang 11: 1, 2

11 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat. Gezang 11: 1, 2

12 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

13 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

15 Psalm 80: 1, 2 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

16 Psalm 80: 1, 2 2 Kom Efraïm uw sterkte tonen, doe Benjamin weer veilig wonen. Bevrijd Manasse, wend ons lot, komt tot ons met uw heil, o God. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

17 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

18 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

19 H.C. Zondag 39 Op God vertrouwen En niet worden als je voorouders... Op God vertrouwen En niet worden als je voorouders...

20 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

21 Psalm 106: 2 - 4 2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. Dat ik met heel mijn volk U dien, met hen van voorspoed mag gewagen, de zegen van uw erfdeel zien.

22 Psalm 106: 2 - 4 3 HEER, wij zijn zondig, wij zijn boos, als onze vaadren goddeloos, die in Egypte U verachtten, en voor uw wondren doof en blind, U bij de Schelfzee niet gedachten, uw gunsten sloegen in de wind.

23 Psalm 106: 2 - 4 4 Maar Hij heeft nochtans hen bevrijd. Hij toonde hun zijn majesteit, om zo zijn naam te doen verhogen. Zijn dreigen dreef de zee uiteen, en Israël ging op het droge als door een vlakke steppe heen.

24 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

25 Psalm 106: 1 1 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zodat elk het hoort?

26 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

28 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

29 LvdK 335 1 Heer van uw kerk Gij hebt het woord genomen en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk 2 Hier zijn wij dan: van U is 't jonge leven het moet U dankend worden weergegeven, wat alles komt uit uwe hand.

30 LvdK 335 8 En laat de mond der kind'ren, die we-U wijden, eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: wij leven vast in uw verbond. 9 Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders die hier stonden, de ganse kerk in één geloof

31 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

32 Gezang 182E 4-stemmig

33 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1, 2, 8, 9 Gezang182E:Amen

34 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk 30 maart 31 maart 1 april 19:30 uur Lidwinakerk

35

36

37 Highway 2 Heaven Najoth 2015 Jeugd van 12 tot 17 jaar maandag 27 april tm vrijdag 1 mei Kampeerboerderij w’tjewel in Eersel Gods Koninkrijk Zonde(n) Verkeerde afslag genomen op Highway 2 Heaven? Volg JEZUS om terug te gaan!

38 Highway 2 Heaven Najoth 2015 Al vele jaren wordt er een christelijk kamp georganiseerd voor jongeren in Zuid Nederland De organisatie gaat uit van een aantal GKV gemeentes uit de regio Dit jaar zal dat ook weer het geval zijn van maandag 27 april tm vrijdag 1 mei

39 Highway 2 Heaven Najoth 2015 Het kampthema van dit jaar is ‘Highway 2 Heaven’ We zullen daarom serieus nadenken over vragen als ´Als jij in de hemel zou willen komen, welke invloed heeft dat op jouw keuzes?’ Maarrr…

40 Highway 2 Heaven Najoth 2015 …we hebben uiteraard ook veel lol met elkaar tijdens deze mooie week! Dus meld je snel aan via de website www.najoth.nl


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang11:1, 2 Lezen Psalm78:1- 11, 54 - 72 Psalm80:1, 2 H.C. Zondag:39 Psalm106:2- 4 Psalm106:1 LvdK335:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google