De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 14:30 voorganger: ds. K. Harmannij De middagdienst begint om 14.30 uur. Deze dienst is aangepast op mensen met een beperking. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 14:30 voorganger: ds. K. Harmannij De middagdienst begint om 14.30 uur. Deze dienst is aangepast op mensen met een beperking. Mededelingen kerkenraad

3 De collecte is bestemd voor Dorcas, een hulporganisatie die werkt in Oost-Europa, Midden- Oosten en Afrika, met plaatselijke kerken of via christelijke hulpverleningskanalen De tweede collecte is voor noodhulp aan de Filippijnen. De collecte is bestemd voor Dorcas, een hulporganisatie die werkt in Oost-Europa, Midden- Oosten en Afrika, met plaatselijke kerken of via christelijke hulpverleningskanalen De tweede collecte is voor noodhulp aan de Filippijnen. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 27 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Habakuk 3 Inl: Jolanda Smith Bij: Henny Visscher 27 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Habakuk 3 Inl: Jolanda Smith Bij: Henny Visscher 1 december LEF gezamenlijk 1 december LEF gezamenlijk 1&8 december 19:30 Gelegenheidskoor 1&8 december 19:30 Gelegenheidskoor

5 24 november:br Jos de Groot 25 november:Maaike Vonk 26 november:br Hans de Vries 28 november:br Chris van de Kuilen Bas de Ruiter 29 november:zr Marieke Harmannij-ten Cate Rick Koelewijn 30 november:br Erik Gort zr Tiny de Groot-Koelewijn Wouter van Pijkeren 24 november:br Jos de Groot 25 november:Maaike Vonk 26 november:br Hans de Vries 28 november:br Chris van de Kuilen Bas de Ruiter 29 november:zr Marieke Harmannij-ten Cate Rick Koelewijn 30 november:br Erik Gort zr Tiny de Groot-Koelewijn Wouter van Pijkeren Deze week zijn jarig:

6 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

7 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

8 175 C

9 ● Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

10 1 Hemelingen, buigt u neer, geeft de HERE kracht en eer, geeft de HERE heerlijkheid, looft zijn naam en majesteit. Looft Hem om zijn grote daden, dient Hem in uw feestgewaden. Komt u voor de HERE buigen, hulde aan uw God betuigen. Psalm 29: 1, 2

11 2 Machtig is des HEREN stem, wateren weerkaatsen hem. Door de God der heerlijkheid klinkt de donder wereldwijd. Boven het geweld der meren klinkt de sterke stem des HEREN, want des HEREN stem is krachtig, vol van luister, groots en machtig. Psalm 29: 1, 2

12 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

13 Psalm29:1, 2 ● Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

14 5 God, de HERE, troont voorgoed op de grote watervloed. Hij is Koning voor altijd, ja, Hij heerst in eeuwigheid. Want de HERE is almachtig, maakt zijn volk zijn gunst deelachtig. Hij schenkt kracht en op hun bede zegent Hij zijn volk met vrede. Psalm 29: 5

15 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

16 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 ● Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

17 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 ● LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

18 1 Christus, met eer gekroonde, Zoon Gods in eeuwigheid, die bij en in God woonde en uitging in de tijd, Gij zijt de morgensterre die opging van zeer verre, uw licht straalt wijd en zijd. LvdK 158: 1, 2, 3

19 2 Gij zijt als mens geboren, eenmaal de tijd vervuld, opdat geen mens verloren zou gaan in zonde en schuld, Gij hebt de dood gedood en Gods hemel weer ontsloten, het leven ons onthuld. LvdK 158: 1, 2, 3

20 3 Geef dat we in uw genade toenemen meer en meer en gaan met U te rade en U beminnen zeer, opdat wij hier reeds proeven wat wij zozeer behoeven: 't zoet van uw heil, o Heer. LvdK 158: 1, 2, 3

21 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 ● Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

22 De kerk

23 Adam en Eva praatten met en over God

24 De tabernakel

25 De tempel

26 De kerk, iedereen is welkom

27 Kerk = bruid van Christus

28 Bruidsjurk

29 De bruid heeft zich mooi gemaakt

30 Allerlei verschillende mensen.

31 De kerk, iedereen is welkom

32 Zet je hart open!

33 Vriendelijk naar elkaar

34 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 ● Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

35 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 ● Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

36 Psalm 8: 1, 2, 3, 4 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven – machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

37 Psalm 8: 1, 2, 3, 4 2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kindren doet Gij klinken Uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

38 Psalm 8: 1, 2, 3, 4 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

39 Psalm 8: 1, 2, 3, 4 4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land, ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

40 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

41 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

42

43  Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA voeren gezamenlijk actie  Plaatselijke hulporganisaties en lokale kerken bieden medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak

44  De eerste noodhulp is geboden, zoals medische zorg en het uitdelen van voedsel, water, slaapmatjes, zeildoek en kleding aan 12.000 mensen  Noodhulpteams ter plaatse onderzoeken waar en hoe hulp uitgebreid kan worden Zie ook: noodhulpfilipijnen.nl

45  Heel veel meer mensen hebben dringend hulp nodig!  Bid alstublieft voor de slachtoffers  Geef gul aan de collecte

46

47 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 ● Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

48 Gezang 73: 1, 2, 5 1 Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde, want d’eerste schepping was voorbij gegaan, er was geen zee haar dreigen is gedaan, nu onze God het koningschap aanvaarde.

49 Gezang 73: 1, 2, 5 2 En uit de hemel zag ik nederdalen de heil’ge stad, een nieuw Jeruzalem, als bruid getooid voor hare man door Hem, wiens gramschap brandd’in zeven gouden schalen.

50 Gezang 73: 1, 2, 5 5 En Hij, die op de witte troon zit, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.

51 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen

52 182 E 4-stemmig

53 Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Dorcas, hulp voor Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika Noodhulp Filipijnen


Download ppt "Psalm29:1, 2 Psalm29:5 Efeziërs1:3 - 14 LvdK158:1, 2, 3 Efeziërs3:10 Psalm8:1, 2, 3, 4 Gezang73:1, 2, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google