De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds. A. H. van der Velden uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. U wordt herinnerd aan de dienst op oudejaarsdag (a.s. dinsdag). Deze dienst begint om 17.00 uur. Diensten 9:30voorganger: ds. A. H. van der Velden uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. U wordt herinnerd aan de dienst op oudejaarsdag (a.s. dinsdag). Deze dienst begint om 17.00 uur. Mededelingen kerkenraad

3 De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 5 Januari 2014 Nieuwjaarsreceptie 5 Januari 2014 Nieuwjaarsreceptie Agenda

5 30 december:zr Jannet Wisselink-de Vries 1 januari:Sabine van den Berg Luuk van den Dool 2 januari:br Tim de Putter br Anne Schipper 3 januari:zr Ytie Dijkstra-Kamminga zr J.A. Rupke-Lenting Martijn Ypma 4 januari:br Klaas Sollie 30 december:zr Jannet Wisselink-de Vries 1 januari:Sabine van den Berg Luuk van den Dool 2 januari:br Tim de Putter br Anne Schipper 3 januari:zr Ytie Dijkstra-Kamminga zr J.A. Rupke-Lenting Martijn Ypma 4 januari:br Klaas Sollie Deze week zijn jarig:

6 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

7 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

8 175 C

9 ● Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

10 Psalm 103: 8, 9 8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, Hij heerst als koning over al het leven. Looft engelen, zijn hoge majesteit, krachtige helden, die aan alle oorden als boden meldt zijn goddelijke woorden, Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

11 9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. Psalm 103: 8, 9

12 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

13 Psalm103:8, 9 ● Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

14 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 ● Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

15 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 ● Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

16 Psalm 79: 1, 4, 5 1 O God, nu zijn de heidenen gekomen, zij hebben heel uw erfdeel ingenomen, uw heilig huis ontwijd en afgebroken, Jeruzalem, uw stad, in brand gestoken. Uw knechten zijn geveld, gevallen door geweld, tot voedsel voor de gieren. Zij liggen wijd en zijd rondom uw stad verspreid, een prooi voor wilde dieren.

17 Psalm 79: 1, 4, 5 4 Wil voor ons oog nog onze zaak beslechten en wreek het bloed van uw verslagen knechten. O Here, hoor gevangenen die zuchten, red wie tot U in doodsgevaren vluchten. Die smaad, U aangedaan, het kwaad dat werd begaan, vergeld het zevenvuldig. Aan U de wraak, o Heer! Hoe schonden zijn uw eer. Houd hen toch niet onschuldig.

18 Psalm 79: 1, 4, 5 5 Dan zullen wij, de schapen van uw weide, In eeuwigheid uw roem, uw eer verbreiden. Geslachten lang klinkt dan het lied naar boven Van hen die blij uw naam en grootheid loven.

19 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

20 Preek God roept het kwaad op! - de Farao - Gog van Magog - Satan losgelaten - het kruis van Christus Waarom? 1. Satan mag zichzelf veroordelen 2. Alle kwade machten moeten weg

21 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 ● Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

22 Gezang 143, Gz 34: 3, 4 3 Laat duizend duivels om ons staan, belust om te verslinden, geen vrees mag ons terneder slaan, wij mogen het toch winnen. De overste der aard', brutaal en onvervaard, hij overheerst ons niet, behoudt geen rijksgebied: één woord reeds kan hem binden.

23 Gezang 143, Gz 34: 3, 4 4 Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. Al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN.

24 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

25 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 ● Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

26 Gezang 143, Gz 34: 2 2 Wij hebben zelf geen tegenweer, 't gevecht was gauw verloren. Doch voor ons strijdt een sterke Heer, tot redder uitverkoren. Vraagt gij zijn naam? Weet dan dat Christus is die Man, de HERE Zebaoth, Hij is de Zoon van God: slechts Hij kan triomferen.

27 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

28 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

29 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 ● Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

30 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. Psalm 18: 1, 5

31 5 God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden toen mij de waatren aan de lippen stonden. Hij redde mij, toen 's vijands overmacht mij totterdood in d' engte had gebracht. Te kwader ure traden zij mij tegen, maar God geleidde mij op goede wegen, maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. Hij is het die in liefde mij behoudt.

32 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 ● Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

33 Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

34 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Psalm103:8, 9 Ezechiël38: 14 - 23 Openbaring20:1 - 10 Psalm79:1, 4, 5 Gezang143: 3, 4 Gezang143:2 Psalm18:1, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present."

Verwante presentaties


Ads door Google