De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyslexie op onze school. Enkele cijfers 41 nieuwe inschrijvingen 41 nieuwe inschrijvingen – 27 eerstejaars (11 %) – 14 andere 74 gekend van vorig schooljaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyslexie op onze school. Enkele cijfers 41 nieuwe inschrijvingen 41 nieuwe inschrijvingen – 27 eerstejaars (11 %) – 14 andere 74 gekend van vorig schooljaar."— Transcript van de presentatie:

1 Dyslexie op onze school

2 Enkele cijfers 41 nieuwe inschrijvingen 41 nieuwe inschrijvingen – 27 eerstejaars (11 %) – 14 andere 74 gekend van vorig schooljaar 74 gekend van vorig schooljaar 115 dyslectici op 1495 lln : 7,5 % 115 dyslectici op 1495 lln : 7,5 %

3 Is dit veel ? Vertekend beeld : pas 3 jaar individuele begeleiding  op termijn 10% Vertekend beeld : pas 3 jaar individuele begeleiding  op termijn 10% Vlaams gemiddelde 5 %, VTI 10 % maar : Vlaams gemiddelde 5 %, VTI 10 % maar : –meer jongens –watervalsysteem

4 Wat is dyslexie ? Een cognitieve, Een cognitieve, levenslange, levenslange, op biologische wijze aan een individu gebonden stoornis op biologische wijze aan een individu gebonden stoornis die belet binnen een gemiddelde termijn die belet binnen een gemiddelde termijn

5 tot het voldoende vlot automatiseren te komen van de teken-klank- koppelingen van elke aan te leren taal tot het voldoende vlot automatiseren te komen van de teken-klank- koppelingen van elke aan te leren taal en die het noodzakelijk maakt terug te vallen op spontane en/of onderwezen compensatietechnieken. en die het noodzakelijk maakt terug te vallen op spontane en/of onderwezen compensatietechnieken.

6 Een dyslectisch sprookje Dev os, qedeer en het beir qatmen sheet. Dev os, qedeer en het beir qatmen sheet. In petijd qat beqeiren nog konbendraten,waren ze pe deste vreinqen. Pas later is bat veranqerb. In petijd qat beqeiren nog konbendraten,waren ze pe deste vreinqen. Pas later is bat veranqerb. Op een pag stuurben ze qe vos naar het dalies van pe leeuw om hem te vragen een onberkoning te penoemen. Toen de vos het qalies verleit, stonb pe deer hem op te wachten. Op een pag stuurben ze qe vos naar het dalies van pe leeuw om hem te vragen een onberkoning te penoemen. Toen de vos het qalies verleit, stonb pe deer hem op te wachten.

7 ‘En?’ vroeg be qeer. De vos begreed bat pe deer onqerkoning hoodte te worqen. ‘Er is neits beslist’, zie hij. ‘De koning weet nog niet wei hij moet benoemen. We hedpen het over je gehaq, maar hij vroeg zich af wat je waarp was. Als er geen gevaar aan te das komt, is de peer van de dartij, waren zijn woorben, maar als het menens worqt, is hij in geen velben of wegen te bekennen.’ ‘En?’ vroeg be qeer. De vos begreed bat pe deer onqerkoning hoodte te worqen. ‘Er is neits beslist’, zie hij. ‘De koning weet nog niet wei hij moet benoemen. We hedpen het over je gehaq, maar hij vroeg zich af wat je waarp was. Als er geen gevaar aan te das komt, is de peer van de dartij, waren zijn woorben, maar als het menens worqt, is hij in geen velben of wegen te bekennen.’

8 Waarom een dyslexiebeleid? Leerlingen alle kansen geven die ze verdienen Leerlingen alle kansen geven die ze verdienen Motiverende kracht van individuele begeleiding Motiverende kracht van individuele begeleiding Vanuit ons taalbeleid Vanuit ons taalbeleid

9 Vanuit taalbeleid? Cfr. Jean Jacobs : Cfr. Jean Jacobs : ‘Een school heeft een taalbeleid als alle leraren doelgericht en systematisch werken om talige hindernissen uit de weg te ruimen. Door de taalvaardigheid van de leerlingen te verhogen gaat ook het leerrendement van de leerling er op vooruit. Dat moet de ware reden zijn om aan taalbeleid te doen.’

10 Actieplan dyslexie Traceren van leerlingen met dyslexie Traceren van leerlingen met dyslexie - signaleren - opsporen via tests: spelling – lezen  foutenanalyse spelling – lezen  foutenanalyse Verzamelen van gegevens en attesten Verzamelen van gegevens en attesten Begeleiding van leerlingen Begeleiding van leerlingen

11 Begeleiding van dyslectici Algemene begeleiding : van 4 tot 7 Algemene begeleiding : van 4 tot 7 - info aan leerkrachten - klassenraad oktober : aanpak bespreken bespreken - volgende klassenraden : evaluatie - evaluatiegesprekken - proefwerkenkaart

12 Begeleiding van dyslectici Individuele begeleiding : van 1 tot 3 Individuele begeleiding : van 1 tot 3 - info aan leerkrachten - intakegesprekken + verzamelen gegevens gegevens - klassenraden oktober - voorstel individueel begeleidingsplan + bespreking CLB + bespreking CLB

13 - oudercontact/opsturen oktober - kopieën voor alle leerkrachten - opvolging en evaluatiegesprekken - wisselwerking school – leerling – ouders - eventueel bijsturen - gesprek einde schooljaar - proefwerkenkaart

14 Werkgroep dyslexie Uitstippelen beleid Uitstippelen beleid Gesprekken Gesprekken Klassenraden Klassenraden Verzamelen gegevens Verzamelen gegevens Versterking gevraagd : tweede en derde graad Versterking gevraagd : tweede en derde graad

15 Medewerking leerkrachten Titularissen eerstejaars Titularissen eerstejaars Vooraf maatregelen bekijken Vooraf maatregelen bekijken Aandacht hebben voor het probleem en rekening houden met afgesproken maatregelen Aandacht hebben voor het probleem en rekening houden met afgesproken maatregelen Cfr. Jean Jacobs Cfr. Jean Jacobs

16 Jean Jacobs ‘Van belang blijft dat deze initiatieven niet beperkt blijven tot een kleine groep leraars, maar dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen. Zo moet iedere leraar die in contact komt met een dyslectische leerling weten welke visie de school op dyslexie heeft en op welke manier hij daarmee dient om te gaan.’ ‘Van belang blijft dat deze initiatieven niet beperkt blijven tot een kleine groep leraars, maar dat zoveel mogelijk mensen zich betrokken voelen. Zo moet iedere leraar die in contact komt met een dyslectische leerling weten welke visie de school op dyslexie heeft en op welke manier hij daarmee dient om te gaan.’

17 Is begeleiding zinvol ? Eerste en tweede jaar : Eerste en tweede jaar : 4,8 % B tgo 11,2 % VTI Derde t.e.m. zevende jaar : Derde t.e.m. zevende jaar : 2,6 % B tgo 6,5 % VTI


Download ppt "Dyslexie op onze school. Enkele cijfers 41 nieuwe inschrijvingen 41 nieuwe inschrijvingen – 27 eerstejaars (11 %) – 14 andere 74 gekend van vorig schooljaar."

Verwante presentaties


Ads door Google