De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. van Hijum De collecte is bestemd voor de Diaconie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Nieuwe locatie voor de catechisatie LET OP!!! Vanaf deze week zijn alle catechisaties in de uitbouw van de Lidwinakerk Groep 4 start om 19.45 Tijden van andere groepen zijn niet veranderd Zie ook Kruispunt van 1 februari 2015

5 Agenda 1 februari 9:30 Kinderclub 10:30 Bijeenkomst Inaktelkereis 19:30 Best Life 4 februari Bijbelstudieclub Dabar, Ond: Korinthe, schets 5, deel 2 Inl: Petra Plaats: aanbouw 5 februari 20:30 B.V. “Ichtus”, Ond: Namaakgoden, H1 Bij: Theo en Petra Sytsma

6 Deze week zijn jarig: 1 februari:br R.P.G. van de Riet 2 februari:br Willem Sonneveld 3 februari:zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari:br Henk van Middelkoop 6 februari:Maureen van Harten br René van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling 7 februari:br Arnold van den Berg br Leo Parren Daan van Wolfswinkel

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

11 LvdK 328: 1 - 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

12 LvdK 328: 1 - 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

13 LvdK 328: 1 - 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

16 LvdK 473: 2 - 4 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

17 LvdK 473: 2 - 4 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

22 Psalm 122: 1 - 3 1 Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar 't huis des HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom ga, met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is hecht gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt zal haar als stad van vrede groeten.

23 Psalm 122: 1 - 3 2 De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, naar zijn bevel. Een voorschrift is voor Israël, dat elk des HEREN naam daar roemt. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Uw vrede moge ons geleiden. Want ook de zetels van het recht van 't huis van David, 's HEREN knecht, staan daar om onrecht te bestrijden.

24 Psalm 122: 1 - 3 3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. Dat wie u liefheeft en bemint, binnen uw muren vrede vindt. Rust zij er in uw burcht voor hem. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Gods vrede moge u bezoeken: om vriend en broeder spreek ik nu. Om 's HEREN tempel binnen u wil ik het goede voor u zoeken.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

27 PreekHC Zondag 38 Het leven is één O.T.: alle kalenders vallen samen N.T.: vreemdelingen houden elkaar vast - Leef ook doordeweeks dicht bij God - Zoek elkaar ook buiten de zondag op

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

29 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

30 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen een te zijn, in aanbidding voor U.

31 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U. (3x)

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

35 Psalm 150: 1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

36 Psalm 150: 1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

38 Gezang 182C

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen

40

41 Nieuwe locatie voor de catechisatie LET OP!!! Vanaf deze week zijn alle catechisaties in de uitbouw van de Lidwinakerk Groep 4 start om 19.45 Tijden van andere groepen zijn niet veranderd Zie ook Kruispunt van 1 februari 2015

42 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! Er zijn tot nu toe 22 usb-sticks ingeleverd. Dat betekent: 22 bijbels voor Noord-Korea! Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Inleveren kan tot zondag 15 februari. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

43 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.

44 www.naast.nu Het januari / februari nummer van Naast/ is uit! In dit nummer o.a.: Boos en verontwaardigd om Russische broeder die leugens gelooft Over heerlijk, helder Heineken en samenwerken in Indonesië Ik leerde Jezus kennen: mijn familie dacht dat het me naar het hoofd was gestegen!

45 Aanmelden kan via: Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK328: LvdK473:2 - 4 Deut.16:5 - 17 Handelingen2:44 - 47 Psalm122: Opwekking462: Psalm150: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google