De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 18 januari 2015 Middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 18 januari 2015 Middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 18 januari 2015 Middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Organist:Krijn van Veen

3 Psalm 122: 1,2 en 3 Gezang 285: 1,2 en3 Gezang 114: 1 en 3 Psalm 48: 1, 3 en 4 Opwekking 670:2,3 en 4 Gezang 453: 1 en 3 Openbaring 21:9 – 22: 5

4 1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: “Gord u aan om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!” Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in, u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Psalm 122:1,2 en 3

5 Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten. Psalm 122:1,2 en 3

6 2 Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor der pelgrims, die de HEER verkoor, hier, waar uw heilge muren staan! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! Psalm 122:1,2 en 3

7 Zo is het Israël gezegd: hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren! Psalm 122:1,2 en 3

8 3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, gezegend zij uw muur en poort! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten! Psalm 122:1,2 en 3

9 Om al mijn broeders binnen u, om 's HEREN tempel wil ik u, o stad van God, met vrede groeten. Psalm 122:1,2 en 3

10 Stil gebed Votum en groet

11 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. Gezang 285: 1, 2 en 3

12 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! Gezang 285: 1, 2 en 3

13 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Gezang 285: 1, 2 en 3

14 Gebed

15

16 Schriftlezing: Openbaring 21:9 – 22:5

17 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) 9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods

18 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elkepoort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden

19 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) drie en vanuit het westen drie. 14 De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam. 15 Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. 16 De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel

20 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 17 Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. 18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. 19 De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de

21 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20 de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21 De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 22 Maar een

22 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet

23 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boekvan het lam. 22 1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal

24 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn

25 Openbaring 21:9 – 22:5 (NBV) dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

26 Gezang 114: 1 en 3 1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aard’ ontstond om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest.

27 Gezang 114: 1 en 3 3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn, de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn.

28 Preek n.a.v. Openbaring 21:10 Thema: I have a dream…..!

29 I have a dream … Openbaring 21:10

30 Waar droom jij van? “Huisje, boompje, beestje” “Huisje, boompje, beestje” –Goede dingen van het leven –Beperkt tot hier en nu –Kwetsbaar

31

32 Marco Borsato De Dromer ‘k Open mijn ogen naar een wereld die me niets meer biedt ‘k Probeer het elke morgen weer maar het verandert niet Haar warme handen, lieve lach Haar alles wat ik mis Ik wil het terug Dus ik ga vlug naar waar zij is Laat mij maar dromen - Laat me dromen Ik wil niet weten dat er iets veranderd is Zo anders is Laat me dromen - Laat mij maar dromen Al wordt het licht - Ik hou gewoon mijn ogen dicht ‘k Open mijn ogen naar een wereld die me niets meer biedt ‘k Probeer het elke morgen weer maar het verandert niet Haar warme handen, lieve lach Haar alles wat ik mis Ik wil het terug Dus ik ga vlug naar waar zij is Laat mij maar dromen - Laat me dromen Ik wil niet weten dat er iets veranderd is Zo anders is Laat me dromen - Laat mij maar dromen Al wordt het licht - Ik hou gewoon mijn ogen dicht

33 Johannes Apostel Apostel Verbannen Verbannen Patmos Patmos Openbaring Openbaring –Macht –Geschiedenis TOEKOMST TOEKOMST

34 Nieuw Jeruzalem Uit de hemel Uit de hemel Schitterend Schitterend Groot Groot Sterk Sterk Open Open

35 Vol leven en licht

36 Tot ziens In Jeruzalem

37 Psalm 48: 1, 3 en 4 1 De HEER is groot, zijn lof weerklinkt waar op de berg de Godsstad blinkt. Hoe schoon is Sion, hoe verheven, een vreugd voor wie op aarde leven. Hier wordt paal en perk gesteld aan der wereld bruut geweld,

38 Psalm 48: 1, 3 en 4 want hier staat de hoge woning waar God zelf regeert als Koning. En Hij toont zich t' allen tijde de beschermer van wie lijden.

39 Psalm 48: 1, 3 en 4 3 Wij loven, Heer, U in uw huis, ons hart is in uw liefde thuis. Gij die uw naam ons openbaarde, uw lof is tot het eind der aarde. Recht is in uw hand, o Heer, Sion jubelt U ter eer.

40 Psalm 48: 1, 3 en 4 Hoor hoe Juda' s dochters zingen bij de grootse rechtsgedingen, waar Gij vonnis hebt gewezen. Ja, uw oordeel zij geprezen.

41 Psalm 48: 1, 3 en 4 4 Komt, trekt verheugd om Sion heen, en telt haar torens één voor één, ziet hoe de bastions daar rijzen, gaat door de zalen der paleizen. Meldt het aan het nageslacht, wat God heerlijk heeft volbracht;

42 Psalm 48: 1, 3 en 4 ja, gij zult uw kindren leren: deze God is onze Here; nimmer zal Hij van ons scheiden, tot de dood blijft Hij ons leiden.

43 Dankgebed en voorbeden

44

45 Er zal nu gecollecteerd worden voor: 1) Diaconie – Mercy Ships 2) Kerk

46 Opwekking 670: 2,3 en 4 2 Verbonden als Uw volk, verenigd in Uw naam, één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. Aanbiddend in Uw huis zien wij Uw heerlijkheid en raakt Uw Heilige Geest ons allen aan.

47 Opwekking 670: 2,3 en 4 Laten we opstaan. vol van Gods liefde, laat ons op weg gaan naar mensen in nood. Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

48 Opwekking 670: 2,3 en 4 3 En worden wij beproefd help ons om in ons land te strijden voor gerechtigheid en eer. Geen angst weerhoudt ons meer als wij de wedloop gaan; ons leven is gekruisigd met de Heer!

49 Opwekking 670: 2,3 en 4 Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; wie kan bestrijden dit machtige vuur? Wij blijven belijden in moeilijke tijden: ‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt Zijn Kerk!’

50 Opwekking 670: 2,3 en 4 4 En op die grote dag daalt neer bij God vandaan de heil'ge stad, het nieuw Jeruzalem. Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon, één volk gevormd uit elke stam en taal.

51 Opwekking 670: 2,3 en 4 Wat een bevrijding, machtige tijding: de Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus' komst!

52 Opwekking 670: 2,3 en 4 Wat een bevrijding, machtige tijding: de Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! Wat een vervulling voor heel de schepping van al wat is beloofd door Jezus' komst!

53 Gesproken geloofsbelijdenis

54 Gezang 453: 1 1 Ik weet waar mijn geloven onwrikbaar vast in staat, als alles wordt verstoven, tot zand en stof vergaat; ik weet wat nooit zal falen, wat blijft in eeuwigheid, wanneer de wijzen dwalen door eigen waan misleid.

55 Gezang 453: 1 3 Rotsvast staat ons vertrouwen, de hoeksteen is gelegd. Wij zullen Hem aanschouwen, Hij heeft het zelf gezegd. Ons hart blijft op Hem hopen die ons heeft liefgehad. Straks gaan de poorten open der grote gouden stad.

56 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Zondag 18 januari 2015 Middagdienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J.C. Wessels (Veenendaal) Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google