De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Problemen bij de voedselbank Handelingen 6:1-7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Problemen bij de voedselbank Handelingen 6:1-7"— Transcript van de presentatie:

1 Problemen bij de voedselbank Handelingen 6:1-7

2 1 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. 2 En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. 3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.

3 4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. 5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. 7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.

4 Achtergrond 1. In die dagen...

5 Achtergrond 1. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden.

6 Achtergrond Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren. (Handelingen 2:9-11)

7 Achtergrond ...en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had (Handelingen 2:45)

8 Achtergrond Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had (Handelingen 4:34-35)

9 Aanpak van het probleem
2 En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. 3 Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. 4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.

10 Oplossing 5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië.

11 Oplossing 6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op.

12 Gevolg 7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.

13 Praktische lessen Dreigende conflicten niet wegstoppen maar aanpakken.
Oog hebben voor elke (sub)groepen en hen betrekken bij besluiten en uitvoering. Te veel taken op te weinig schouders leidt tot spanningen. Delegeren van verantwoordelijkheid. Speciale zorg voor kwetsbare mensen/groepen.

14 Praktische lessen Mensen inzetten naar hun gaven en talenten.
Elke taak is een geestelijke taak Als gemeente een heldere visie hebben ,met duidelijke doelen en prioriteiten. Gebed en verkondiging zijn basisvoorwaarden voor gemeentegroei.

15 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Raamsdonksveer en omgeving nam sterk toe...


Download ppt "Problemen bij de voedselbank Handelingen 6:1-7"

Verwante presentaties


Ads door Google