De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemanalyse Lars Hulzebos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemanalyse Lars Hulzebos."— Transcript van de presentatie:

1 Systeemanalyse Lars Hulzebos

2 Systeemanalyse Doel Modelleertechnieken om een keten (in huidige of toekomstige situatie) in T&T termen te beschrijven Deze module maakt gebruik van feiten (K codes) en gebeurtenissen (TK codes) uit de pindakaas-case

3 Hoe een keten in kaart te brengen?
Ketenschema Beschrijft de samenhang tussen de schakels in de keten Processchema Beschrijft de samenhang tussen de activiteiten binnen de keten. Kan in verschillende detailniveaus (4) -> (4.1) -> (4.1.1) Operaties Beschrijft een proces in tracking en tracing bouwstenen (primitieven) Metingen Beschrijft de toestand van een proces of produkt

4 Ketenschema (pindakaas K1-K6)
Retailer AHa Pinda Bulkmarkt ItalieOlie KalV Retailer D500 KalV Ter Apel KalV Maastricht AKSO (zout) Retailer Zpar

5 Processchema KalV fabriek Ter Apel (Pindakaas K2-K5)
(8) verpakking transport (6) potjes transport (1) pinda transport (2) olie transport (4) mixing (5) vullen (7) verpakking Let wel dat processen 1en 2 eigenlijk niet binnen KalV plaatsvinden. Deze goederen worden aangeleverd door de pinda- en olieleverancier, vandaar de andere kleur. Officieel zouden ze hier zelfs wegvallen, maar dat werpt meteen vragen op waarschijnlijk…. (3) zout transport (9) transport

6 Processchema detail mixing (4)
(1) pinda transport (4.1) bijvullen pinda voorraad (2) olie transport (4.2) bijvullen olie voorraad (4.4) mixen ingrediënten (5) vullen (3) zout transport (4.3) bijvullen zoutvoorraad

7 Wie registreert wat: registratiepunten
digitale produkt- representaties werkelijke pot pindakaas ID 12 vrachtbrief ID 14 In fysieke wereld: pot pindakaas te herkennen aan streepjescode Registratiepunten In informatiewereld: ident 12 gekoppeld aan streepjescode

8 Registratiepunten in produktieproces
Automatische registratie in en uitgaande idents: Aan produktiemachine een barcodeleespoortje die automatisch voorbijgaande barcodes scant, en dus weet wat wanneer waar was. Handmatige registratie in en uitgaande idents: Aan produktiemachine voert operator het wat, wanneer en waar zelf in.

9 Idents Een ident is een unieke naam die staat voor 1 of meerdere produktieeenheden Pindakaas1: de pindakaas gemaakt in de batch van tussen 10:00-11:00 PindaLading1: de lading met pinda’s geleverd op om 9:00 Een ident kan altijd worden teruggevonden op basis van: produktcode (die uniek is voor die betreffende ident), en/of tijd (Pindakaas1 is terug te vinden obv. de produktieperiode: tussen 10:00-11:00)

10 Operaties: T&T bouwstenen (primitieven)
Elk proces kan worden uitgedrukt in een beperkt aantal begrippen (primitieven). Met deze primitieven kan elke proces in elke keten worden beschreven. Sterk principe: onafhankelijk van keten operatie inputident Output ident

11 Operatie I: ICFS Het ontstaan van nieuwe ident:
Ident Creation From Scratch (ICFS) Het ontstaan van een nieuwe ident uit het niets het oogsten van tarwe ICFS: “het ontstaan van een nieuwe ident uit het niets”. Niets slaat hier op de informatiewereld, nl. Qua registratie is de tarwe in kwestie nog niet geregistreerd, en bestaat dus ook niet in die wereld. In werkelijkheid stond deze tarwe natuurlijk reeds op de akker... ICFS Ident A

12 Operatie II: ICFI Ident Creation From Ident (ICFI) Ident A ICFI
Het ontstaan van een nieuwe ident uit een reeds bestaande ident Het werpen van een kalf Ident A ICFI Ident A Ident B

13 Operatie III: IR Het verdwijnen van een ident: Ident Removal (IR)
Het aan het ident verbonden produkt in de werkelijkheid bestaat niet meer. De ident veranderd hiermee van status (wordt echter niet verwijderd, omdat de historie wel bekend moet blijven!) Voorbeeld: het weggooien van een kartonnen doos IR Ident A

14 Operatie IV: Processing
Het bewerken van een ident: Processing Het bespuiten van tomaten Het bakken van een pizza De pizza blijft dezelfde ident maar veranderd qua eigenschappen Processing Ident A

15 Operatie V: Join Het samenvoegen van idents: Join
Inputidents verdwijnen of verminderen in hoeveelheid outputident is een nieuwe ident Het mixen van bloem met melk tot deeg Ident A Join Ident C Ident B

16 Operatie VI: Split Het splitsen van idents: Split
Inputident verdwijnt of verminderd in hoeveelheid Outputidents zijn nieuwe idents Het versnijden van een varken Split Ident A Ident B Ident C

17 Processchema detail (4.1) bijvullen pindavoorraad
transport (4.1) bijvullen pindavoorraad (4.4) mixen ingredienten Pindas Insilo1 In den beginne is de ident PindasInSilo1 gelijk aan de eerste PindaInLading ident. Er is dan geen processing operatie maar een transport operatie. De doellocatie (silo) wordt dan gekoppeld aan de ident PindasInSilo. Bij de volgende bijvulactie wordt het voorbeeld op de slide gewoon gevolgd. PindasIn Lading1 Pindas Insilo1 ICFS Processing 4.1 Bijvullen pindavoorraad

18 Processchema detail (4.4) mixen ingredienten
(4.1) bijvullen pindavoorraad (4.2) bijvullen olievoorraad (4.4) mixen ingrediënten (5) vullen (4.3) bijvullen zoutvoorraad 4.4 mixen ingrediënten Pindas Insilo1 OlieIn Tank1 Join Pindakaas1 ZoutIn Opslag1

19 Proces: vullen en dekselen pindakaaspotjes
Opdracht: probeer zowel het proces als de bijbehorende T&T primitieven van TK7 te modelleren.

20 Uitwerking proces (5) vullen
(4) mixen (5.1) vullen potjes (7) verpakken (5.2) bijvullen potjes voorraad (5.3) bijvullen dekseltjes voorraad (6) potjes en deksel transport

21 Uitwerking (5.1) vullen potjes en (5.2) bijwerken potjes voorraad
Pindakaas InPotjes1 Pindakaas1 Join Potjes- voorraad1 Deksel- voorraad1 5.1 vullen potjes

22 Uitwerking (5.2, 5.3) bijwerken voorraad potjes & dekseltjes
PotjesIn lading1 Potjes- voorraad1 ICFS Processing 5.2 bijvullen potjes voorraad Deksel- voorraad1 DekselIn lading1 Deksel- voorraad1 ICFS Processing 5.3 bijvullen dekseltjes voorraad

23 Operaties VII: IIG Ident in een ander ident plaatsen: Insert In Group (IIG) De outputident is 1 van de inputidents waarin de overige inputidents zijn opgenomen. Deze inputidents blijven overigens bestaan, en kunnen weer uit de groep gehaald worden. Potjes jam toevoegen aan een verpakking IIG Ident A Ident B

24 Verschil tussen Join, Processing en IIG
ident Join/Processing/IIG ident ident Join: als ingaande idents niet meer worden gebruikt Processing: als ingaande idents in aantal verminderen doch dat 1 inputident ook de outputident is IIG: als na groeperen de ‘verpakte’ ident later weer gebruikt gaat worden (middels SFG)

25 Operaties VIII: SFG Ident uit een groepsident halen: Separate From Group (SFG) De outputident die niet tot de inputident behoorde wordt uit de inputident gehaald. Potjes jam uit een verpakking halen SFG Ident A Ident B

26 Verschil tussen Split en SFG
Split: als ingaande ident ophoudt te bestaan SFG: als ingaande ident blijft bestaan ident Split/SFG ident ident

27 Operaties IX: Transport
Het verplaatsen van een ident: Transport Tijdens deze operatie verandert de locatie. De eindlocatie kan echter wel dezelfde zijn als de beginlocatie (rit vrachtauto) Het vervoeren van een doos pindakaas van A naar B Transport Ident A

28 Operaties X: Transfer Het overdragen van verantwoordelijkheid/ eigenaarschap: Transfer Als er iets fout gaat is de verantwoordelijke partij aansprakelijk -> erg belangrijk bij tracing! Er is meestal een formeel stuk die deze overdracht bevestigd (getekende vrachtbrief enz.) Het accepteren van een lading pindakaas door het DC Transfer Ident A

29 Verschil tussen processing, transport en transfer
Processing: Als ident van kwaliteit verandert (oven) Transport: Als ident van locatie verandert Transfer: Als ident van eigendom verandert ident Processing/Transport/Transfer ident

30 Proces: Het verpakken van potjes pindakaas
Opdracht: probeer zowel het proces als de bijbehorende T&T primitieven van TK8 te modelleren.

31 Uitwerking: Proces (7) verpakken obv. TK8
(5) vullen (7.1) verpakken (9) transport (7.2) bijvullen dozenvoorraad (8) dozen transport

32 Uitwerking (7.1) verpakken en (7.2) bijwerken verpakkingsvoorraad
PPotjesIn dozen1 pindakaas InPotjes1 IIG 7.1 package potjes- voorraad1 potjesIn lading1 potjes- voorraad1 ICFS Processing 7.2 bijvullen verpakkingsvooraad

33 Proces: het vervoeren van pindakaas naar DCs
Opdracht: probeer zowel het proces als de bijbehorende T&T primitieven van TK9 en TK10 te modelleren.

34 Uitwerking: Proces (9) het vervoeren van pindakaas naar DCs
(7) verpakken (9.1) samenstellen vracht (10) intake (9.4) overdracht eigendom (9.2) transport (9.3) leveren

35 Uitwerking (9.1…9.4) transport
9.1 samenstellen vracht 9.2 transport PPotjesIn dozen1 Vracht lading1 Vracht lading1 IIG Transport Vracht lading1 Vracht lading1 SFG PPotjesIn dozen1 PPotjesIn dozen1 Transfer 9.3 leveren 9.4 overdracht eigendom

36 Metingen tijdens tracken (I)
Tijdens het tracken kunnen ook observaties (metingen) worden bijgehouden die gekoppeld zijn aan een subject Observatie: grootheid: Temperatuur, Gewicht hoeveelheid: 10, 5.23 eenheid: °C, kg observator: Piet , registratiepunt23 Subject: ident: ID34, ID23 proces: mixen device: oven

37 Metingen tijdens tracken (II)
Metingen waarom? Factoren bijhouden die van invloed zijn op de kwaliteit van je idents bewaartemperatuur oventemperatuur bacteriële besmetting keuring varkens door dierenartsen Dit kunnen dus metingen zijn aan je ident (directe koppeling ident met meting) of aan je proces (indirecte koppeling van meting via proces met ident)

38 Samengevat 1 of meerdere produkten in de werkelijkheid staan voor 1 ident in de ‘informatieruimte’ Via registratiepunten is bekend wanneer welke idents waar zijn (geweest) Elke ident kent maximaal 10 verschillende operaties (primitieven) waarmee de hele life-cycle van het tracken (downstream) van een ident Metingen voegen extra (kwaliteits)informatie toe die direct of indirect gekoppeld zijn aan de idents


Download ppt "Systeemanalyse Lars Hulzebos."

Verwante presentaties


Ads door Google