De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeemanalyse Lars Hulzebos. Systeemanalyse Doel –Modelleertechnieken om een keten (in huidige of toekomstige situatie) in T&T termen te beschrijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeemanalyse Lars Hulzebos. Systeemanalyse Doel –Modelleertechnieken om een keten (in huidige of toekomstige situatie) in T&T termen te beschrijven."— Transcript van de presentatie:

1 Systeemanalyse Lars Hulzebos

2 Systeemanalyse Doel –Modelleertechnieken om een keten (in huidige of toekomstige situatie) in T&T termen te beschrijven Deze module maakt gebruik van feiten (K codes) en gebeurtenissen (TK codes) uit de pindakaas- case

3 Hoe een keten in kaart te brengen? Ketenschema –Beschrijft de samenhang tussen de schakels in de keten Processchema –Beschrijft de samenhang tussen de activiteiten binnen de keten. –Kan in verschillende detailniveaus (4) -> (4.1) -> (4.1.1) Operaties –Beschrijft een proces in tracking en tracing bouwstenen (primitieven) Metingen –Beschrijft de toestand van een proces of produkt

4 Ketenschema (pindakaas K1-K6) Pinda Bulkmarkt ItalieOlie AKSO (zout) KalV Retailer AHa Retailer D500 Retailer Zpar KalV Ter Apel KalV Maastricht

5 Processchema KalV fabriek Ter Apel (Pindakaas K2-K5) (2) olie transport (1) pinda transport (3) zout transport (4) mixing(5) vullen (7) verpakking (9) transport (6) potjes transport (8) verpakking transport

6 Processchema detail mixing (4) (2) olie transport (1) pinda transport (3) zout transport (4.1) bijvullen pinda voorraad (4.2) bijvullen olie voorraad (4.3) bijvullen zoutvoorraad (4.4) mixen ingrediënten (5) vullen

7 Wie registreert wat: registratiepunten ID 14 ID 12 werkelijke pot pindakaas Registratiepunten digitale produkt- representaties vrachtbrief In fysieke wereld: pot pindakaas te herkennen aan streepjescode In informatiewereld: ident 12 gekoppeld aan streepjescode

8 Registratiepunten in produktieproces Automatische registratie in en uitgaande idents: –Aan produktiemachine een barcodeleespoortje die automatisch voorbijgaande barcodes scant, en dus weet wat wanneer waar was. Handmatige registratie in en uitgaande idents: –Aan produktiemachine voert operator het wat, wanneer en waar zelf in.

9 Idents Een ident is een unieke naam die staat voor 1 of meerdere produktieeenheden –Pindakaas1: de pindakaas gemaakt in de batch van 10- 10-2004 tussen 10:00-11:00 –PindaLading1: de lading met pinda’s geleverd op 10-10- 2004 om 9:00 Een ident kan altijd worden teruggevonden op basis van: –produktcode (die uniek is voor die betreffende ident), en/of –tijd (Pindakaas1 is terug te vinden obv. de produktieperiode: 10-10-2004 tussen 10:00-11:00)

10 Operaties: T&T bouwstenen (primitieven) operatieinputident Output ident Elk proces kan worden uitgedrukt in een beperkt aantal begrippen (primitieven). Met deze primitieven kan elke proces in elke keten worden beschreven. Sterk principe: onafhankelijk van keten

11 Operatie I: ICFS Het ontstaan van nieuwe ident: –Ident Creation From Scratch (ICFS)  Het ontstaan van een nieuwe ident uit het niets –het oogsten van tarwe ICFS Ident A

12 Operatie II: ICFI –Ident Creation From Ident (ICFI)  Het ontstaan van een nieuwe ident uit een reeds bestaande ident –Het werpen van een kalf ICFIIdent A Ident B

13 Operatie III: IR Het verdwijnen van een ident: Ident Removal (IR)  Het aan het ident verbonden produkt in de werkelijkheid bestaat niet meer.  De ident veranderd hiermee van status (wordt echter niet verwijderd, omdat de historie wel bekend moet blijven!)  Voorbeeld: –het weggooien van een kartonnen doos IR Ident A

14 Operatie IV: Processing Het bewerken van een ident: Processing –Het bespuiten van tomaten –Het bakken van een pizza  De pizza blijft dezelfde ident maar veranderd qua eigenschappen ProcessingIdent A

15 Operatie V: Join Het samenvoegen van idents: Join –Inputidents verdwijnen of verminderen in hoeveelheid –outputident is een nieuwe ident  Het mixen van bloem met melk tot deeg JoinIdent AIdent C Ident B

16 Operatie VI: Split Het splitsen van idents: Split –Inputident verdwijnt of verminderd in hoeveelheid –Outputidents zijn nieuwe idents  Het versnijden van een varken SplitIdent A Ident B Ident C

17 Processchema detail (4.1) bijvullen pindavoorraad ICFS PindasIn Lading1 Processing Pindas Insilo1 (1) pinda transport (4.1) bijvullen pindavoorraad (4.4) mixen ingredienten 4.1 Bijvullen pindavoorraad Pindas Insilo1

18 Processchema detail (4.4) mixen ingredienten ZoutIn Opslag1 Join Pindakaas1 (4.1) bijvullen pindavoorraad (4.2) bijvullen olievoorraad (4.3) bijvullen zoutvoorraad (5) vullen (4.4) mixen ingrediënten 4.4 mixen ingrediënten Pindas Insilo1 OlieIn Tank1

19 Proces: vullen en dekselen pindakaaspotjes Opdracht: probeer zowel het proces als de bijbehorende T&T primitieven van TK7 te modelleren.

20 Uitwerking proces (5) vullen (5.1) vullen potjes (5.2) bijvullen potjes voorraad (4) mixen (6) potjes en deksel transport (7) verpakken (5.3) bijvullen dekseltjes voorraad

21 Uitwerking (5.1) vullen potjes en (5.2) bijwerken potjes voorraad Join Pindakaas InPotjes1 5.1 vullen potjes Pindakaas1 Potjes- voorraad1 Deksel- voorraad1

22 ICFS DekselIn lading1 Processing Deksel- voorraad1 5.3 bijvullen dekseltjes voorraad Deksel- voorraad1 ICFS PotjesIn lading1 Processing Potjes- voorraad1 5.2 bijvullen potjes voorraad Potjes- voorraad1 Uitwerking (5.2, 5.3) bijwerken voorraad potjes & dekseltjes

23 Operaties VII: IIG Ident in een ander ident plaatsen: Insert In Group (IIG) –De outputident is 1 van de inputidents waarin de overige inputidents zijn opgenomen. Deze inputidents blijven overigens bestaan, en kunnen weer uit de groep gehaald worden.  Potjes jam toevoegen aan een verpakking IIGIdent A Ident B

24 Verschil tussen Join, Processing en IIG Join: als ingaande idents niet meer worden gebruikt Processing: als ingaande idents in aantal verminderen doch dat 1 inputident ook de outputident is IIG: als na groeperen de ‘verpakte’ ident later weer gebruikt gaat worden (middels SFG) Join/Processing/IIG ident

25 Operaties VIII: SFG Ident uit een groepsident halen: Separate From Group (SFG) –De outputident die niet tot de inputident behoorde wordt uit de inputident gehaald.  Potjes jam uit een verpakking halen SFGIdent A Ident B

26 Verschil tussen Split en SFG Split: als ingaande ident ophoudt te bestaan SFG: als ingaande ident blijft bestaan Split/SFGident

27 Operaties IX: Transport Het verplaatsen van een ident: Transport –Tijdens deze operatie verandert de locatie. De eindlocatie kan echter wel dezelfde zijn als de beginlocatie (rit vrachtauto)  Het vervoeren van een doos pindakaas van A naar B TransportIdent A

28 Operaties X: Transfer Het overdragen van verantwoordelijkheid/ eigenaarschap: Transfer –Als er iets fout gaat is de verantwoordelijke partij aansprakelijk -> erg belangrijk bij tracing! –Er is meestal een formeel stuk die deze overdracht bevestigd (getekende vrachtbrief enz.) –Het accepteren van een lading pindakaas door het DC TransferIdent A

29 Verschil tussen processing, transport en transfer Processing: Als ident van kwaliteit verandert (oven) Transport: Als ident van locatie verandert Transfer: Als ident van eigendom verandert Processing/Transport/Transferident

30 Proces: Het verpakken van potjes pindakaas Opdracht: probeer zowel het proces als de bijbehorende T&T primitieven van TK8 te modelleren.

31 Uitwerking: Proces (7) verpakken obv. TK8 (7.1) verpakken (7.2) bijvullen dozenvoorraad (5) vullen (9) transport (8) dozen transport

32 Uitwerking (7.1) verpakken en (7.2) bijwerken verpakkingsvoorraad IIG PPotjesIn dozen1 7.1 package pindakaas InPotjes1 ICFS potjesIn lading1 Processing potjes- voorraad1 7.2 bijvullen verpakkingsvooraad potjes- voorraad1

33 Proces: het vervoeren van pindakaas naar DCs Opdracht: probeer zowel het proces als de bijbehorende T&T primitieven van TK9 en TK10 te modelleren.

34 Uitwerking: Proces (9) het vervoeren van pindakaas naar DCs (9.1) samenstellen vracht (9.2) transport (10) intake (7) verpakken (9.3) leveren (9.4) overdracht eigendom

35 Uitwerking (9.1…9.4) transport IIG Vracht lading1 9.1 samenstellen vracht Transport 9.2 transport SFG 9.3 leveren Transfer 9.4 overdracht eigendom PPotjesIn dozen1 Vracht lading1 Vracht lading1 Vracht lading1 PPotjesIn dozen1 PPotjesIn dozen1

36 Metingen tijdens tracken (I) –Tijdens het tracken kunnen ook observaties (metingen) worden bijgehouden die gekoppeld zijn aan een subject  Observatie: –grootheid: Temperatuur, Gewicht –hoeveelheid: 10, 5.23 –eenheid: °C, kg –observator: Piet, registratiepunt23  Subject: –ident: ID34, ID23 –proces: mixen –device: oven

37 Metingen tijdens tracken (II) Metingen waarom? –Factoren bijhouden die van invloed zijn op de kwaliteit van je idents  bewaartemperatuur  oventemperatuur  bacteriële besmetting  keuring varkens door dierenartsen –Dit kunnen dus metingen zijn aan je ident (directe koppeling ident met meting) of aan je proces (indirecte koppeling van meting via proces met ident)

38 Samengevat 1 of meerdere produkten in de werkelijkheid staan voor 1 ident in de ‘informatieruimte’ Via registratiepunten is bekend wanneer welke idents waar zijn (geweest) Elke ident kent maximaal 10 verschillende operaties (primitieven) waarmee de hele life-cycle van het tracken (downstream) van een ident Metingen voegen extra (kwaliteits)informatie toe die direct of indirect gekoppeld zijn aan de idents


Download ppt "Systeemanalyse Lars Hulzebos. Systeemanalyse Doel –Modelleertechnieken om een keten (in huidige of toekomstige situatie) in T&T termen te beschrijven."

Verwante presentaties


Ads door Google