De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

2 Agenda 8 September Lidwina in concert

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. H. van Hemmen uit Ede - Noord 16:30 voorganger: ds. D. Ensing uit Doornspijk In verband met deze ontheffingen roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 09 september aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos.

4 Mededelingen kerkenraad
De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Marjolein de Ruiter en Bram van de Groep van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 14 september in de Noorderkerk te Bunschoten – Spakenburg. In die dienst zal voorgaan ds. H. Wiersma - De dienst begint om uur. Attestatie is aangevraagd door Marjolein de Ruiter in verband met haar aanstaande vertrek naar Bunschoten - Spakenburg

5 Mededelingen kerkenraad
Vandaag zal in de middagdienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen.

6 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

7 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

8 175 C

9 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
● Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Psalm 135: 3, 4 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

10 Opwekking 638 Wie is als Hij? de Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

11 Opwekking 638 Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij onder gaat. alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

12 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: ● Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

13 Opwekking 518: 1,2,3,4 1 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond , o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

14 Opwekking 518: 1,2,3,4 2 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

15 Opwekking 518: 1,2,3,4 3 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

16 Opwekking 518: 1,2,3,4 4 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

17 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

18 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: ● Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

19 Psalm 145: 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid,
zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

20 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

21 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 ● Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: ● Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

35 Gods passie voor ’n boot - vol zeelui

36 Gods passie voor ’n stad - vol mensen

37 Vergissen is menselijk

38 Matteus 5:43-45  Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

39 Handelingen 14:15-17  ‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft.

40 Handelingen 14:15-17 16 Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, 17 maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’

41 Handelingen 17:24-25 Hand 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25 Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.

42 Handelingen 17:27, 30 27 Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. 30 God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen.

43 1 Timoteüs 2:3 + Johannes 3:16 1 Timoteüs 2:3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

44 Vergissen is niet Goddelijk

45

46 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 ● Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

47 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

48 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

49 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

50 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: ● Gezang 168: Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

51 Gezang 168, NG88 Canon: 1 2 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

52 Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord
Opwekking 638: Opwekking 518: Psalm 145: 5 Jeremia 18: Jona 4: 1 - 2 Gezang 164: Gezang 168: ● Gezang 182D: Amen Collecte: De Driehoek

53 182 D

54 Jeugdwerk Inspiratiedag
Wanneer: zaterdag 29 september, 09:30 – 16:30 Wie: Iedereen die met jeugdwerk te maken heeft of geïnteresseerd is Doel: * Samen over het jeugdwerk van gedachten wisselen * Beter weten waar iedereen mee bezig is * Betere aansluiting van verschillende leeftijdsgroepen bereiken * Van elkaar leren en elkaar stimuleren Hoe: * Workshops met korte presentaties en open discussies * Gezellige afsluiting Vragen, suggesties, info: Wouter Bondt en/of Hans Meeske Meld je nu aan:


Download ppt "Liturgie ds. H. van Hemmen Ede - Noord"

Verwante presentaties


Ads door Google