De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

2 Diensten 9:30voorganger: ds. G. Kwakkel uit Kampen. 14:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Diensten 9:30voorganger: ds. G. Kwakkel uit Kampen. 14:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

3 Agenda 8 maart 19:30 Lidwina in concert 8 maart 19:30 Lidwina in concert 9 maart 19:30 LEF gezamenlijk 9 maart 19:30 LEF gezamenlijk

4 4 maart:br Sander Borst br Remko Rop br Mezeker Semere 5 maart:zr Barbera van Leur-Burgers 6 maart:zr Maartje Schot zr Nicole Schot- de Ruijter zr Eva Stigter 7 maart:br Peter Beere 8 maart:zr D.B. Vreman-Daems 4 maart:br Sander Borst br Remko Rop br Mezeker Semere 5 maart:zr Barbera van Leur-Burgers 6 maart:zr Maartje Schot zr Nicole Schot- de Ruijter zr Eva Stigter 7 maart:br Peter Beere 8 maart:zr D.B. Vreman-Daems Deze week zijn jarig:

5 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

6 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

7 175 C

8 ● Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

9 Psalm 72: 1, 6 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

10 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood. Psalm 72: 1, 6

11 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

12 Psalm72:1, 6 ● Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

13 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 ● Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

14 Gezang 169: 1 - 5 1 Van God nooit losgekomen ben ik; Hij nam mijn hand en voerde mij in dromen naar het beloofde land. Hoe hemels dit bedrijf: de avond raakt de morgen, Gods hand raakt aan mijn zorgen, waar ik ook maar verblijf.

15 Gezang 169: 1 - 5 2 Op U kan ik vertrouwen in moeitevolle tijd, ook zonder te aanschouwen, hier in voorlopigheid. Gij keert het leed, ik kan met heel mijn zoekend leven aan U mij overgeven en aan uw reddingsplan.

16 Gezang 169: 1 - 5 3 Genade is verschenen nu God aan mensen denkt, de grote hulpverlener die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon door wie Hij blinden, doven, verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon.

17 Gezang 169: 1 - 5 4 De groten van de aarde, zij vallen in het niet bij Christus' openbaring wanneer elk oog Hem ziet. En dit geheim is groot: het kerkhof hier beneden bloeit als de hof van Eden, God wekt ons uit de dood.

18 Gezang 169: 1 - 5 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs!

19 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: ● Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

20 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 ● Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

21 Psalm 77: 1, 2, 4 1 Roepend om gehoor te vinden, om bij God gehoor te vinden, roep en smeek ik onverpoosd, maar mijn ziel blijft ongetroost. Nu de druk mij overmande, hef ik tot de Heer mijn handen, maar 't gedenken is mij pijn, nu ik zonder God moet zijn.

22 Psalm 77: 1, 2, 4 2 's Nachts doet Gij mijn ogen staren. Denkend aan het spel der snaren, aan de dagen van weleer, vindt mijn hart geen woorden meer. En ik vraag aan mijn gedachten; laat de Heer voor immer smachten? Neemt Hij hen die smekend staan niet meer in genade aan?

23 Psalm 77: 1, 2, 4 4 God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

24 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

25 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 ● Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

26 Psalm 146: 6 6 ’t Is de HEER, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie door leed is neergebogen wordt door Hem weer opgericht. ’t Is de HERE, die bemint elk die Hij oprecht bevindt.

27 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

28 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

29 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 ● LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

30 LvdK 21: 5, 6 5 O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja!

31 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja! LvdK 21: 5, 6

32 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 ● Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

33 182 C

34 Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen

35 Meedoen om een christelijk geluid in Best te laten horen? > Neem de poster achter uit de kerk mee en hang die thuis op > Maak volgende week zondagochtend na de dienst kennis met Aaldert van der Vlies (zie poster) > Vraag aan André Verschelling, David van Harten jr., Henk Pielman, Ilse Herfst, Bert Kamps of Wouter Bond waar we 19 maart voor gaan

36 Zaterdag 8 maart 19.30-20.30 uur Programma op www.lidwinaconcerten.nl Pauline de Snoo, concertina speelster Katrien Verheijden, zang Chris van de Kuilen, piano

37 Evoluon Diner Geniet van een exquise diner bereid door topkoks, geserveerd door onze jongeren. Het belooft een topavond vol verrassingen te worden! Zaterdag 12 april 2014 Reserveer deze datum vast in uw agenda!

38 Beste jeugleiders Toerusting en Inspiratie, Lofprijzing en Aanbidding, Dromen dromen en Plannen maken Zaterdag 29 maart in Pitstop Verdere informatie volgt namens de Jongerencommissie


Download ppt "Psalm72:1, 6 Marcus10:32 - 52 Gezang169: Marcus10: 49 - 52 Psalm77:1, 2, 4 Psalm146:6 LvdK21:5, 6 Gezang 182C:Amen Collecte:de Driehoek Liturgie ds. G."

Verwante presentaties


Ads door Google