De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze leesdienst is Br. R. de Kok Thema: De Naam des Heren zij geprezen van nu aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze leesdienst is Br. R. de Kok Thema: De Naam des Heren zij geprezen van nu aan."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze leesdienst is Br. R. de Kok Thema: De Naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid

2 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

3 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

4 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

5 Psalm 434: 1, 2, 5 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige Naam, looft al wat ademt de Here.

6 Psalm 434: 1, 2, 5 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

7 Psalm 434: 1, 2, 5 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

8 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

9 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

10 Psalm 149: 1, 2, 3 NB 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

11 Psalm 149: 1, 2, 3 NB 2 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heren wordt geprezen met het aloude lied der vaad'ren. De heil'ge reien naad'ren. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's Heren heiligdom.

12 Psalm 149: 1, 2, 3 NB 3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den Heer verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

13 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

14 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

15 Ps. 119: 1 NB 53 OB 1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

16 Ps. 119: 1 NB 53 OB 53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen, in al mijn levensjaren, Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

17 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

18 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

19 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

20 Psalm 116: 1, 10, 11 1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

21 Psalm 116: 1, 10, 11 10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis Verheffen, U al mijn geloften brengen; 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

22 Psalm 116: 1, 10, 11 11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, Om daar met lof Uw groten naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

23 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

24 Preek Schriftlezing: Psalm 113 Openbaring 5: 11-13 Tekst: Psalm 113: 2 De Naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid >>> L.v.K. 460: 1, 2, 3

25 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

26 L.v.K 460: 1, 2, 3 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

27 L.v.K 460: 1, 2, 3 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

28 L.v.K 460: 1, 2, 3 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

29 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

30 Collecte 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud Vandaag bestemd voor:

31 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

32 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

33 L.v.K. 21: 1, 7 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

34 L.v.K. 21: 1, 7 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja!

35 Liturgie zondag 4 januari Mededelingen L.v.K. 434: 1, 2, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 149: 1, 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 119: 1 NB, 53 OB Gebed Schriftlezing: Psalm 113 Openb. 5: 11-13 Ps. 116: 1, 10, 11 Tekst Psalm 113: 2 Preek L.v.K. 460: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 21: 1, 7 Zegen

36 Vanavond 19.00 uur hoopt Ds. K. Groeneveld voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze leesdienst is Br. R. de Kok Thema: De Naam des Heren zij geprezen van nu aan."

Verwante presentaties


Ads door Google