De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. Volgende week zondag zullen wij in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. Volgende week zondag zullen wij in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal vieren. Mededelingen kerkenraad

3 De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Mededelingen kerkenraad

4 11 december Bijbelstudieclub Dabar Bij: Henny Visscher 11 december Bijbelstudieclub Dabar Bij: Henny Visscher Agenda 14 december Kinderclub Kerstactiviteit 19:30 Gelegenheidskoor 14 december Kinderclub Kerstactiviteit 19:30 Gelegenheidskoor

5 Agenda 15 december 9:30 Kinderclub 19:30 LEF 15 december 9:30 Kinderclub 19:30 LEF

6 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman Jan de Vries 12 december:Minke Schaaij 14 december:zr Jolanda Meijer 9 december:Koen van Pijkeren zr P. van de Riet-de Boer 10 december:br Luuk de Graaf 11 december:Denise Pielman Jari Pielman Jan de Vries 12 december:Minke Schaaij 14 december:zr Jolanda Meijer Deze week zijn jarig:

7 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

8 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

9 175 C

10 ● LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

11 LvdK 460: 1, 2 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

12 LvdK 460: 1, 2 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

13 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

14 LvdK460:1, 2 ● Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

15 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 ● Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

16 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 ● Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

17 Psalm 148: 1, 2 1 Looft, halleluja, looft de HEER, hoog in de hemel van zijn eer. Looft Hem, die in de hoge troont, gij engelen, die bij Hem woont. Looft Hem, des HEREN legermachten, gij die Hem dient met al uw krachten, Gij zon en maan, looft nu de HEER, gij sterrenlichten, geeft Hem eer.

18 Psalm 148: 1, 2 2 Geef, hoogste hemel, lof en prijs aan God, de HEER, in zijn paleis. Looft Hem, gij wateren, zo hoog verzameld boven 's hemels boog. Dat zij de naam en grootheid eren van God, die schiep en blijft regeren. Zijn hoog bevel bracht hen tot stand, hun plaats en baan zijn in zijn hand.

19 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

20 Preek Engelen en demonen

21 Preek Engelen en demonen - Hofhouding

22 Preek Engelen en demonen - Hofhouding - Boodschappers

23 Preek Engelen en demonen - Hofhouding - Boodschappers - Machten

24 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 ● LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

25 LvdK 90: 9, 10 9 Wat er mij ook gebeure, in eeuwigheid zijt Gij, en wat ter wereld, Here, zou scheiden U en mij? Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd, geen honger of vervolging, niets dat mij van U scheidt.

26 LvdK 90: 9, 10 9 't Zij engelen of machten, Gij maakt mij van hen vrij. Der diepten donk're krachten, der hoogten hovaardij, zij mogen mij verdrukken en doden, Gij houdt stand; zij kunnen mij niet rukken, Heer Jezus, uit uw hand.

27 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

28 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 ● LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

29 LvdK 90: 1 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

30 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

31 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

32 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 ● LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

33 LvdK 460: 3, 4, 5 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

34 LvdK 460: 3, 4, 5 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

35 LvdK 460: 3, 4, 5 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

36 LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 ● Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best

37 182 C

38 Zaterdag 14 december 19.30-20.30 uur Franse klassieke muziek door jonge talenten uit Best Programma op www.lidwinaconcerten.nl Luuk Meeuwis, saxofoon Dimphy Noorman, dwarsfluit Chris van de Kuilen, piano

39 Hé, spaar je mee? Voor DCE!.


Download ppt "LvdK460:1, 2 Hebreeën1:1 - 9 Hebreeën2:5 - 9 Psalm148:1, 2 LvdK90:9, 10 LvdK90: 1 LvdK460:3, 4, 5 Gezang 182C:Amen Collecte: Stichting Present Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google