De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen Voorlezer: Margriet Toornstra De preek gaat over: Psalm 42 en 43 Votum -Psalm 121: 1- en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 : Vandaag is er kinderkerk “Mazzel”, voor de kinderen van groep 3 en 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Votum = Psalm 121:1 Zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum = Psalm 121:1 Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 . .

3 . Psalm 121: 2, 3, 4 . .

4 . Psalm 121: 2, 3, 4 . .

5 . Psalm 121: 2, 3, 4 . .

6 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

7 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

8 Psalm 86: 4, 5

9 Psalm 86: 4, 5

10 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

11 gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”
Kinderen van groep 3 en 4  gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”

12 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

13 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

14 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

15 Gezang 158

16 Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4
. . Votum - Psalm 121: 1 - en zegengroet Zingen: Psalm 121: 2, 3, 4 Woorden van Leven Zingen: Psalm 86: 4, 5 Gebed Lezen:     Psalm 42 en 43 Kindermoment Zingen: Gezang 158 Verkondiging Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 . .

17 Ik verlang naar God!

18 Ik verlang naar God! Bent u mij vergeten?

19 Ik verlang naar God! Bent u mij vergeten? Eens zal ik u weer ontmoeten…

20 Dankzegging en voorbede Gebed Onze Vader (Gz 181d) Collecte
. . Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Gebed Onze Vader (Gz 181d) Collecte Avondmaalformulier 3 Zingen: Opwekking 737 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Opwekking en uitnodiging Viering PvN 84 Liedboek 90: 2, 3 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) . .

21 . Psalm 43: 3, 4, 5 . .

22 . Psalm 43: 3, 4, 5 . .

23 . Psalm 43: 3, 4, 5 . .

24 Dankzegging en voorbede Gebed Onze Vader (Gz 181d) Collecte
. . Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Gebed Onze Vader (Gz 181d) Collecte Avondmaalformulier 3 Zingen: Opwekking 737 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84 Liedboek 90: 2, 3 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) . .

25 Gezang 181d a

26 Gezang 181d b

27 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag Na de collecte lezen we het avondmaalformulier 3 . .

28 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor diakonie “open doors”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor diakonie “open doors” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag Na de collecte lezen we het avondmaalformulier 3 . .

29 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het . .

30 dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ . .

31 En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. . .

32 Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: . .

33 Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. . .

34 We doen dat in het volle besef dat wij, door
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden . .

35 vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de . .

36 rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend . .

37 heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. . .

38 te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
Opwekking 737: 1, 2, 3, 4 U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. . .

39 U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
. . Opwekking 737: 1, 2, 3, 4 U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: in vertrouwen leg ik alles voor U neer. . .

40 uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Opwekking 737: 1, 2, 3, 4 De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. . .

41 U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Opwekking 737: 1, 2, 3, 4 U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij! . .

42 Door zijn dood heeft Christus ook het recht
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. . .

43 Door die Geest laat hij bij ons vruchten
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in . .

44 liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij . .

45 komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft . .

46 beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus! . .

47 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84
. . Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) Liedboek 90: 2, 3 Dankzegging Zingen: Liedboek 90: 11 Zegen . .

48 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84
. . Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) Liedboek 90: 2, 3 Dankzegging Zingen: Liedboek 90: 11 Zegen . .

49 . PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

50 . PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

51 . PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

52 . PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

53 . PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 . .

54 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28)

55 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28)

56 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28)

57 . Liedboek 90: 2, 3 . .

58 . Liedboek 90: 2, 3 . .

59 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84
. . Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) Liedboek 90: 2, 3 Dankzegging Zingen: Liedboek 90: 11 Zegen . .

60 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84
. . Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) Liedboek 90: 2, 3 Dankzegging Zingen: Liedboek 90: 11 Zegen . .

61 Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84
. . Avondmaalformulier 3 Geloofsbelijdenis Viering PvN 84 Gezang 106: 2, 3, 4 (GK 28) Liedboek 90: 2, 3 Dankzegging Zingen: Liedboek 90: 11 Zegen . .

62 . Liedboek 90: 11 . .

63 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

64 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google