De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen... 2

3 Hebreeën 6 19 Haar (= de hoop) hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden... 3

4 Hebreeën 4 DE TROON DER GENADE 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot DE TROON DER GENADE, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 4

5 Hebreeën 2 8... Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. 5

6 6

7 Romeinen 5 20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam zou toenemen; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 7

8 Romeinen 5 DE GENADE ZOU HEERSEN 21 opdat, gelijk de zonde als koning - heerste in de dood, zo ook DE GENADE ZOU HEERSEN door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here. 8

9 Romeinen 6 WANT 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, WANT gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 9

10 Romeinen 6 dood voor de zonde LEVEND 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar LEVEND voor God IN CHRISTUS JEZUS. 10


Download ppt "Hebreeën 8 1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de."

Verwante presentaties


Ads door Google