De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suppleties Effecten op duinen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suppleties Effecten op duinen"— Transcript van de presentatie:

1 Suppleties Effecten op duinen
Bas Arens Suppleties Effecten op duinen ARENS BUREAU VOOR STRAND- EN DUINONDERZOEK

2 Kenmerken oorspronkelijke kust
Gevormd tijdens zeespiegelstijging Kust verplaatst zich landwaarts bij stijgende zeespiegel Overwegend afslagkust met lokaal aangroei Transgressieve duinontwikkeling, soms tot ver landinwaarts Natuurwaarden aangepast aan transgressief karakter

3 Kenmerken afslagkust Nieuwvorming van mobiele duinen die over achterland lopen Dynamiek begint aan de kust maar kan ver landinwaarts doordringen Permanente verjonging door secundaire verstuiving

4 Zeereep schakel Vóór 1850 de motor achter dynamische ontwikkeling
150 jaar kunstmatige zeereep door intensief beheer Kustverdedigingsfunctie Geen functie als natuur Daardoor ontbrekende schakel in belangrijke gradiënt Tot 1990 blokkade Nu: plaatselijke herstart

5

6 De hypotheses Verandering aanzanding door zandbron
Aangroei Beperken afslagschade Doorstuiving? Verandering doorstuiving door dynamisch zeereepbeheer Ophoging Overstuiving achterland

7 De feiten Trendbreuken aanzanding

8

9

10 Resultaten studielocaties
Trendbreuk vóór suppleren: 7 Trendbreuk, geen suppleren: 8 Suppleren, geen trendbreuk: 9 Suppleren, trendbreuk: 41 Geen suppletie, geen trendbreuk: 5

11

12 De feiten Trendbreuken aanzanding
Op veel plaatsen meer ruimte voor dynamiek Enige afslag voor op gang komen Ontwikkeling stuifkuilen, kerven, parabolisering Betere randvoorwaarden voor Grijze duinen Meer zand in het duin -> veiligheid Op veel plaatsen minder dynamiek Embryonale duinen Versnelde verruiging Stadium Grijze Duinen lijkt overgeslagen Ander zand? Suppletiezand herkenbaar Grootste verschil in kalkgehalte

13

14

15

16

17 Omslag naar aangroeikust
Enorme trendbreuk naar aangroei Fundamenteel anders dan de laatste 1000 jaar Levert soms conflict met huidige natuurwaarden nieuwe duinen vangen dynamiek voor zeereep weg Winst voor pionierstadia alleen in nieuwe gebieden beperkt oppervlak en voor hoe lang (gezien de huidige omstandigheden)? Achterliggende (grijze) duinen -> struweelgroei aldaar enorme afname van biodiversiteit doelstellingen Natura 2000 (behoud en verbetering) niet haalbaar??

18 Type 1

19 Type 2

20 Type 3a

21 Type 3b

22 Someting about processes
dune building Type 4 © RWS Abel Spanninga

23

24 Enkele antwoorden Indirect bewijs: meer aanzanding
Veel resultaten dynamisch kustbeheer Veel locaties waar meer mogelijk zou zijn Aanzanding en blokkade treedt op Embryonaal duin veel uitgestrekter dan uit bestaande documenten blijkt

25 Maar ook meervragen Wat is link onderwater-bovenwater?
Hoe ver reikt effect van suppleties ruimtelijk? Wat is effect op ecologie? Wat is geochemische variatie? Kan suppletie een beheer-tool worden?

26 Texel

27 Bergen-Egmond

28

29 Conclusies Enorme toename aanzanding
Grootste veranderingen op plekken met enige afslag Of op plekken met een enorme zandaanvoer Enorme toename embryonale en witte duinen Maar ook vaak stagnatie van dynamiek in oorspronkelijke zeereep

30 Mogelijkheden Suppleties bieden dus risico en kans
Hoe hierop in te spelen? Belangrijkste winst: kustverdediging en natuur kunnen elkaar versterken, hoeven elkaar niet tegen te werken Gezamenlijke aanpak kust- en natuurbeheerders!

31 En verder? Resultaten, zie: Ecologie (al gestart)
kies voor OBN rapporten Ecologie (al gestart) Uitbreiding geochemie (al gestart) Link onderwater-bovenwater Ruimtelijke verspreiding Experimenteren met suppleties Hoe en wat???


Download ppt "Suppleties Effecten op duinen"

Verwante presentaties


Ads door Google