De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Woensdag aanstaande, dankdag, zal er ’s middags om 16.00 uur een samenkomst zijn met de kinderen. ‘s Avonds begint de dienst om 19.30.

4 Mededelingen kerkenraad Volgende week zondag zullen we in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

5 Deze week zijn jarig: 2 november:br Marc Bruijn 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij 8 november:Arjan Joosse

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

10 LvdK 119: 1, 2, 5 1 Richt op uw macht, o Here der heirscharen en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, wil voor uw aangezicht uw volk bewaren opdat de nacht zal wijken uit het land.

11 LvdK 119: 1, 2, 5 2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, zend uw gerechtigheid als morgendauw, dan zal het land de rijkste vruchten geven: de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

12 LvdK 119: 1, 2, 5 5 Richt over de aarde en haar diepe stromen, de volkeren de sterren, zon en maan, zij zullen allen voor uw aanschijn komen en zingen dat uw woorden niet vergaan.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

16 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 1 Als je de Vader vraagt om een brood Geeft Hij je zeker nooit een steen Al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er niet één.

17 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen Vraag in Mijn naam Ik zal het doen Ik ben met je alle dagen Ik ben dezelfde als toen.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

20 PreekHC Zondag 30 Drie keer een OORDEEL 80. over “de pauselijke mis” 81. over jezelf 82. over elkaar

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

22 Psalm 9: 5 - 7 5 De HERE troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken, als rechter alle onrecht wreken. 6 Daarom zal Hij in nood en pijn een burcht voor de verdrukten zijn. Hij zal Zich aan hun zijde scharen, hun toevlucht wezen in gevaren.

23 Psalm 9: 5 - 7 7 Op U bouwt ieder die U kent, die in zijn angst zich tot U wendt, want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o HERE, nooit begeven.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

26 Psalm 9: 8 8 Psalmzingt de HEER, die eeuwig leeft en Sion tot zijn woning heeft. Laat ook voor aller volken oren de grootheid van zijn daden horen!

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

30 Psalm 36: 2, 3 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven.

31 Psalm 36: 2, 3 Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

32 Psalm 36: 2, 3 3 Bij U, HEER, is de levensbron, uw licht doet, klaarder dan de zon, ons ’t ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid, voor wie op U vertrouwen.

33 Psalm 36: 2, 3 Bewaar mij voor de trotse voet, verhinder dat ik vluchten moet voor goddeloze handen. Maar zie, de bozen storten neer en opstaan kunnen zij niet meer: zij sterven in hun schande.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

35 Gezang 182E 4-stemmig

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen

37

38 Zaterdag 8 november 19.30-20.30 uur Pennings MeLoDie saxofoonkwartet Programma op www.lidwinaconcerten.nl

39 Diaconale reis naar Inaktelke (RoemeniE) Door jongeren, voor jongeren eerste informatiebijeenkomst op Zondag 9 november na de ochtenddienst Gkv Eindhoven-Best Voor wie op zoek is naar avontuur, verbinding en verrassing!!

40


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK119:1, 2, 5 Matteüs7:1- 12 Gezang39: HC Zondag30: Psalm9:5- 7 Psalm9: 8 Psalm36:2,3 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google