De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. G. Roorda uit Zeist 16:30 voorganger: ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten Kruispunt ligt vanmiddag in de postvakjes. De collecte is bestemd voor het christelijke centrum De Hoop te Dordrecht. De Hoop biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of een combinatie van die middelen en die deze verslaving willen doorbreken. Diensten 09:30 voorganger: ds. G. Roorda uit Zeist 16:30 voorganger: ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten Kruispunt ligt vanmiddag in de postvakjes. De collecte is bestemd voor het christelijke centrum De Hoop te Dordrecht. De Hoop biedt hulp aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of een combinatie van die middelen en die deze verslaving willen doorbreken. Mededelingen kerkenraad

3 Vandaag hebben we een extra collecte. Via onze zusterkerk in India, waar we als Kerken in het Zuiden en de classis Dordrecht/Gorinchem aan verbonden zijn, kwam er een noodoproep binnen waarin om extra steun gevraagd werd. Het heeft het wereldnieuws niet gehaald, maar in Churachandpur in Noordoost India is bij onze zusterkerken een hevige hagelstorm geweest welke gevolgd werd door regen waardoor veel schade aan huizen en oogst is ontstaan. Vandaag hebben we een extra collecte. Via onze zusterkerk in India, waar we als Kerken in het Zuiden en de classis Dordrecht/Gorinchem aan verbonden zijn, kwam er een noodoproep binnen waarin om extra steun gevraagd werd. Het heeft het wereldnieuws niet gehaald, maar in Churachandpur in Noordoost India is bij onze zusterkerken een hevige hagelstorm geweest welke gevolgd werd door regen waardoor veel schade aan huizen en oogst is ontstaan. Mededelingen kerkenraad

4 Morgenavond vergaderd de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het pandje. In deze vergadering zullen o.a. de nieuw bevestigde broeders het ondertekeningsformulier ondertekenen. Mededelingen kerkenraad

5 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst 23 juni Gezamenlijk eten na intrededienst 23 juni LEF gezamenlijke afsluitende avond 23 juni LEF gezamenlijke afsluitende avond Agenda 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 26 juni 19:00 Start leegruimen Pandje 29 juni Welkomstmiddag 29 juni Welkomstmiddag

6 Deze week zijn jarig: 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni: Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni: Sanne Bareman 22 juni: zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni: Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni: Sanne Bareman 22 juni: zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk

7 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

8 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

9 175 C

10 ● Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

11 Psalm 108: 1 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

12 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

13 Psalm108:1 ● Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

14 Psalm 32: 1, 2 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor ’t heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

15 Psalm 32: 1, 2 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, mijn merg verdroogde als in zomerbrand. Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En toen ik dit beleed voor uw gezicht, sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.

16 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

17 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 ● Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

18 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 ● Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

19 Psalm 38: 2, 5, 11 2 Heel mijn lichaam is gebroken en ontstoken door uw zware toorn, o HEER. Al mijn zonden, die als golven mij bedolven, drukken door hun last mij neer.

20 Psalm 38: 2, 5, 11 5 Heer, mijn hart ligt voor U open: al mijn hopen, mijn verlangen en mijn leed. Voor uw oog zijn al mijn zorgen niet verborgen, daar U alles ziet en weet.

21 Psalm 38: 2, 5, 11 11 Wil mij, HERE, niet begeven, red mijn leven, blijf toch niet van verre staan. Haast U, kom mij uit mijn lijden snel bevrijden, Heer, mijn heil, ik roep U aan.

22 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

23 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 ● Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

24 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 ● Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

25 1. Het wachtwoord Man, je zonden zijn je vergeven!

26 2. Man! Jezus roept je als Adam die het paradijs kwijt is tevoorschijn.

27 3. Het koninkrijk van God opent zich Leven uit vergeving draagt genezende kracht in zich.

28 4. Goud in handen Moet je horen... ‘Man, je zonden zijn je vergeven!’

29 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 ● LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

30 LvdK 460: 1, 2, 3 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

31 LvdK 460: 1, 2, 3 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

32 LvdK 460: 1, 2, 3 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

33 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

34 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 ● Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

35 7 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt Hem God de HEER, die veilig hem geleidt. Psalm 34: 7, 8

36 8 Gods kind kan veilig gaan, wordt voor verbrijzeling behoed, terwijl de goddeloze boet voor wat hij heeft gedaan. Verlossing is bereid voor hem die op de HEER vertrouwt, zodat hij straks zijn God aanschouwt, van schuld en straf bevrijd. Psalm 34: 7, 8

37 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

38 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

39 Zondag 16 juni extra collecte Noodhulp voor onze zusterkerk (de RPCNEI) in Churanchandpur in Noordoost-India

40 Hagelstorm en cycloon trof honderden mensen in district Churachandpur

41 Tijdelijke opvang van de slachtoffers in kampen Meer dan 100 huizen verwoest. Scholen en kerken ernstig beschadigd. Grote schade aan gewassen, waardoor honderden boeren getroffen zijn.

42 Wat kunt u doen? Bid mee voor de mensen die getroffen zijn Bid mee voor de mensen die hulp verlenen Geef een gift voor noodhulp tijdens de collecte.

43 Help onze partnerkerk in India om de mensen daar te helpen!

44 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 ● Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

45 Gezang 140, Gz 36: 2, 3 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d’ ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd’, o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

46 Gezang 140, Gz 36: 2, 3 3 Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't goddlijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

47 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India

48 182 E 4-stemmig

49 Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist Collecte:-De Hoop. Verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht. -Noodcollecte India


Download ppt "Psalm108:1 Psalm32:1, 2 Lucas5:17 - 32 Psalm38:2, 5, 11 Lucas5:20 LvdK460:1, 2, 3 Psalm34:7, 8 Gezang140:2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Roorda Zeist."

Verwante presentaties


Ads door Google