De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we ‘Wat U hebt beloofd’ Na de zegen Ps. 87: 1,2,3 Schriftlezing: Ruth 1 Tekst: Ruth 1 Welkom in deze eredienst

2

3 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we ‘Wat U hebt beloofd’ Na de zegen Ps. 87: 1,2,3 Schriftlezing: Ruth 1 Tekst: Ruth 1 Welkom in deze eredienst

4 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Voor de dienst: ‘Wat U hebt beloofd’ Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet Gz. 11: 2,3 Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

5 Startdia Klik om naar de volgende dia te gaan.

6 Projectplaat met link naar het verhaal
Klik om naar de volgende dia te gaan.

7 Thema: Is er wel brood in Betlehem?
Het boek Ruth begint met een groot drama. Er is hongersnood in Betlehem. En Betlehem betekent nog wel broodhuis. Noömi gaat met haar man Elimelech weg uit Betlehem in Juda. Naar Moab, een heidens land. Is dat geloof of ongeloof? Goed of fout? God had ze verboden om met moabieten om te gaan. Dit lees je in Deut. 23:3. Als in Betlehem, het broodhuis, hongersnood heerst, wat moet je dan? Noömi gaat weg, misschien geloofde ze wel dat de God van Israël haar ook in Moab brood kon geven. In Moab sterft de man en de zonen sterven ook. Noömi blijft alleen achter met haar twee moabitische schoondochters. Noömi, Orpa en Ruth zijn alle drie weduwe. Maar het verschil is hun afkomst, het verschil tussen Israël en de andere volken. Orpa blijft in Moab en Ruth gaat mee met Noömi. Beide vrouwen beslissen vanuit hun hart en de tekst (in de bijbel) oordeelt daar verder niet over. Maar Gods weg, de Heer is koning (dat betekent ook de naam Elimelech) gaat anders. De HEER regeert de menselijke besluiten. Dat betekent dat de Here erbij is als mensen een besluit nemen. God stuurt de mensen. Einddia

8 Dan begint de gersteoogst in Betlehem. Wat zou die brengen?
Het gaat in dit hoofdstuk over de terugkeer. Terug naar de plek waar je vandaan komt, zoals Jozef en Maria op weg gingen naar hun stad, naar Betlehem. Zo gaat ook Noömi terug naar haar volk en naar haar plaats. Maar Noömi komt wel heel anders terug dan ze gegaan is. Vol is ze gegaan, met een heel gezin, en leeg komt ze terug. Haar man is gestorven, haar zoons zijn gestorven. Ze is leeg en bitter en verdrietig. En Ruth komt als heidense vrouw in een heel ander volk terecht. “Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God,”sprak ze uit. En ze vertrouwde hierop. Maar om dat vol te houden is wel heel moeilijk. Ruth komt eigenlijk leeg mee met Noömi, want ze heeft net zo weinig kansen. Ze is namelijk wees, weduwe en ook nog eens een Moabitische vreemdeling. Dan begint de gersteoogst in Betlehem. Wat zou die brengen?  Voor ons begint vandaag Advent. We verwachten de komst van de Heer. Wat zou die brengen? Nu is het soms nog zo leeg, zijn we bang en de dood bestaat nog steeds. Maar de oogsttijd begint. Als je ergens naar terugkeert heb je bepaalde verwachtingen. Je hoopt dat het beter zal worden en dat de dingen zullen veranderen. Einddia

9 Projectplaat met verhaalbeeld
Klik om naar de volgende dia te gaan.

10 Projectplaten verschijnen op korenaar
Klik om af te sluiten

11 Einddia Projectlied

12 Projectlied Het Lied wordt eerst voorgezongen door het zang groepje.
De tekst en de muziek staan dan op de beamer. Gelijk in de maat gaan we dit lied nog een keer zingen. Nu zingen we als gemeente samen met het zanggroepje met muziekbegeleiding. De tekst staat op de beamer. Einddia

13 Einddia

14 Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
Einddia Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

15 Als je alles hebt verloren, zoals Noömi op een dag
Een lichtje aan de horizon Als je alles hebt verloren, zoals Noömi op een dag En je leven, slechts gevuld lijkt met verdriet en tegenslag, je weer terug wilt naar je wortels weg van eenzaamheid en pijn, blijkt er toch ineens een lichtje aan de horizon te zijn. Einddia

16 Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
Refrein: Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen die wij hier mogen lezen, mogen horen. Onder de vleugels van het oude Betlehem Wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren. Einddia Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

17 Einddia

18 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet Gz. 11: 2,3 Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

19 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

20 Zingen Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

21 Zingen Vers 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,
Psalm 87: 1,2,3 Vers 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

22 Zingen Vers 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen,
Psalm 87: 1,2,3 Vers 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die mij kennen en bezingen.

23 Zingen Vers 3 De Filistijnen, Tyriërs en Moren
Psalm 87: 1,2,3 Vers 3 De Filistijnen, Tyriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht een zeggen: elk van hen is daar geboren.

24 Zingen Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

25 Zingen Vers 1 Hoor Israël, de Here, enig is onze God –
Gezang 11: 1 Vers 1 Hoor Israël, de Here, enig is onze God – Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht

26 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

27 Zingen Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

28 Zingen Vers 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn,
Gezang 11: 2,3 Vers 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat.

29 Zingen Vers 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand,
Gezang 11: 2,3 Vers 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis – looft God, o gij verlosten, loof God! Hij bracht u thuis!

30 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

31 Lezen Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

32 Zingen Votum en zegengroet Ps. 87: 1,2,3 Gz. 11: 1 Lezen van de wet
Gebed Lezen & tekst: Ruth 1 Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5

33 Zingen Vers 1 Hoe lang, o HEER, vergeet Gij mij?
Psalm 13: 1,4 Vers 1 Hoe lang, o HEER, vergeet Gij mij? En tot hoe lang, mijn God, houdt Gij Uw aangezicht voor mij verborgen, blijf ik nog eenzaam in mijn zorgen? Hoe lang gaat Gij aan mij voorbij?

34 Zingen Vers 4 Toch, HEER, ik zal niet ondergaan,
Psalm 13: 1,4 Vers 4 Toch, HEER, ik zal niet ondergaan, op U blijft mijn vertrouwen staan. Ik wil van uw verlossing zingen en danken voor uw zegeningen: Gij, HERE, hebt mij welgedaan

35 Preek Ruth 1 Na de preek: Ps. 107: 3,5

36

37 Bethlehem

38 Noömi Hongersnood in het broodhuis Sterven van man en zonen Lichtpunt van Gods ontferming Mara

39 Noömi Ruth Zorg Overgave Verwachtingsvol leven

40 Noömi Ruth Lichtstralen van Gods ontferming Omzien naar zijn volk, ondanks…. Ruth’s keuze Advent: oog krijgen voor Gods ontferming in Christus

41 Crèche + Vandaag is de eerste Adventzondag. Wij hebben met de crèche + geluisterd naar en gewerkt over Noömi en Ruth, die na de hongersnood terug gaan naar Bethlehem. Ruth uitte een begin van geloof, ze hoopte op een nieuwe toekomst en de liefde voor Noömi zorgde dat ze meeging naar Bethlehem. Advent is ook gelovig hopen, op de komst van Gods zoon en leven in Gods liefde.

42 Crèche + De kinderen hebben vingerpoppetjes gemaakt. Het zijn Noömi en Ruth die samen op weg zijn naar Bethlehem(broodhuis).

43 Zingen Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5 Gebed Collecte Ps. 87: 4,5 Zegen

44 Zingen Vers 3 Hij deed hen veilig treden op effen, ruime baan.
Psalm 107 Vers 3 Hij deed hen veilig treden op effen, ruime baan. Hij deed hen vaste steden als woonplaats binnengaan. Loof nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die brood in nood bereidt, de dorstigen wil laven.

45 Zingen Vers 5 Hij wilde hen geleiden uit donkerheid en dood,
Psalm 107 Vers 5 Hij wilde hen geleiden uit donkerheid en dood, van banden hen bevrijden en redden uit de nood. Looft nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die bronzen deuren splijt, verbreekt de ijzren staven.

46 Liturgie Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5 Gebed Collecte Ps. 87: 4,5
Zegen

47 Collecte Vandaag 1e VSE 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Diaconie Ps. 107: 3,5

48 Zingen Ps. 13: 1,4 Preek Ps. 107: 3,5 Gebed Collecte Ps. 87: 4,5 Zegen

49 Zingen Vers 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen
Psalm 87: 4,5 Vers 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd. en doen de naam van Sions kindren dragen.

50 Zingen Vers 5 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen,
Psalm 87: 4,5 Vers 5 Dan wordt de lof van 's HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: Zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

51 Zegen

52

53 Tot vanmiddag om uur Met Ds. De Vries In het Morgenlicht


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google