De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Dicky Roorda We lezen: Lucas 1: De preek gaat over: Lucas 1: 39 – 56 de eerste reacties op de komst van Jezus Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: U bent het licht van de wereld Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
. . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. . .

3 weg van de kudde naar 't schamel dak.
Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. . .

4 zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
. . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. . .

5 neem onze liefde in genade aan!
. . Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria In excelsis Deo . .

6 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: U bent het licht van de wereld . .

7 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
Band: U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Vrouwen: band Tussenspel

8 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
Mannen: U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Allen:

9 Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed
. . Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed Luisterlied: Zo is het beloofd Lezen: Lucas 1: Zingen: Gezang 47 (GK 7) Preek: Lucas 1: Zingen: Liedboek 135 . .

10 Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed
. . Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed Luisterlied: Zo is het beloofd Lezen: Lucas 1: Zingen: Gezang 47 (GK 7) Preek: Lucas 1: Zingen: Liedboek 135 . .

11 Jezus als kind aan de wereld beloofd,
. . Zo is het beloofd Jezus als kind aan de wereld beloofd, komt bij ons wonen als mens heel dichtbij. Wie had durven dromen, wie had dit geloofd? De Verlosser wordt mens zoals wij. Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een redder is gekomen, brengt iedereen hoop! . .

12 Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Zo is het beloofd Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een lied over vrede aan herders gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor. Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door. Jezus de hoop voor een wereld in nood, komt in ons wonen en blijft voor altijd. Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? Jezus, redder die ons heeft bevrijd. . .

13 Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
. . Zo is het beloofd Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop! Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een boodschap van vrede op aarde gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor; ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft. U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. Leven oneindig is wat U mij geeft; U bent meer dan ik ooit had verwacht. . .

14 Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed
. . Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed Luisterlied: Zo is het beloofd Lezen: Lucas 1: Zingen: Gezang 47 (GK 7) Preek: Lucas 1: Zingen: Liedboek 135 . .

15 Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed
. . Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed Luisterlied: Zo is het beloofd Lezen: Lucas 1: Zingen: Gezang 47 (GK 7) Preek: Lucas 1: Zingen: Liedboek 135 . .

16 Gezang 47: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 7)

17 Gezang 47: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 7)

18 Gezang 47: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 7)

19 Gezang 47: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 7)

20 Gezang 47: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 7)

21 Gezang 47: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (GK 7)

22 Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed
. . Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Votum en Zegengroet Zingen: U bent het licht van de wereld Gebed Luisterlied: Zo is het beloofd Lezen: Lucas 1: Zingen: Gezang 47 (GK 7) Preek: Lucas 1: Zingen: Liedboek 135 . .

23 Met Kerst kun je twee wonderen vieren: 1. God wordt mens
Tekst: Lucas 1: Met Kerst kun je twee wonderen vieren: 1. God wordt mens . .

24 Met Kerst kun je twee wonderen vieren: 1. God wordt mens
Tekst: Lucas 1: Met Kerst kun je twee wonderen vieren: 1. God wordt mens 2. Jij wordt mens! . .

25 De eerste reacties op Jezus' komst 1. Maria reageert met grote haast
Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 1. Maria reageert met grote haast . .

26 De eerste reacties op Jezus' komst 1. Maria reageert met grote haast
Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 1. Maria reageert met grote haast - Elisabeth: 'Gezegend is de vrucht van je schoot!' . .

27 De eerste reacties op Jezus' komst 2. Johannes reageert met vreugde
Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 2. Johannes reageert met vreugde - Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind van vreugde op in haar schoot . .

28 De eerste reacties op Jezus' komst 2. Johannes reageert met vreugde
Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 2. Johannes reageert met vreugde - Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind van vreugde op in haar schoot → Een gelijkenis ... . .

29 De eerste reacties op Jezus' komst
. . Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 3. Elisabeth reageert met een profetie . .

30 De eerste reacties op Jezus' komst
. . Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 3. Elisabeth reageert met een profetie De betekenis van Kerst in één zin: Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? . .

31 De eerste reacties op Jezus' komst
. . Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 3. Elisabeth reageert met een profetie 'Maria, de meest gezegende ben je van alle vrouwen!' . .

32 De eerste reacties op Jezus' komst 4. Maria reageert met een lied
Tekst: Lucas 1: De eerste reacties op Jezus' komst 4. Maria reageert met een lied Magnificat – Groot is God! → want met Jezus vervult Hij beloften uit het verleden en verandert Hij de toekomst . .

33 Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg
. . Zingen: Liedboek 135 Gebed Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg Collecte Zingen: Gezang 50 (GK11) Zegen . .

34 . Liedboek 135: 1a, 2a, 3a band . .

35 . Liedboek 135: 1b, 2a, 3a . .

36 . Liedboek 135: 1b, 2a, 3a . .

37 . Liedboek 135: 1b, 2b, 3a . .

38 . Liedboek 135: 1b, 2a, 3a . .

39 . Liedboek 135: 1b, 2a, 3b . .

40 Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg
. . Zingen: Liedboek 135 Gebed Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg Collecte Zingen: Gezang 50 (GK11) Zegen . .

41 Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg
. . Zingen: Liedboek 135 Gebed Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg Collecte Zingen: Gezang 50 (GK11) Zegen . .

42 Al wat ademt moet nu zwijgen Om het wonder te verstaan
. . Al wat ademt moet nu zwijgen Band Al wat ademt moet nu zwijgen Om het wonder te verstaan Alle zorgen overstijgen Van het-alledaags bestaan Want met zegenen-de handen Draagt de Heer zijn lief-de aan . .

43 Hij gaf zich aan ons verloren Hij, die engelen gebood
. . Al wat ademt moet nu zwijgen Band Hij gaf zich aan ons verloren Hij, die engelen gebood Onder ons als mens geboren Uit Maria’s-moederschoot Geeft zich nu aan zijn getrouwen Deelt zich uit als he-mels brood . .

44 Alles moet zich voor Hem buigen Nu God onder mensen woont
. . Al wat ademt moet nu zwijgen Band Alles moet zich voor Hem buigen Nu God onder mensen woont Met de engelen getuigen Zingen op-verhoogde toon Halleluja, Ha- leluja Halleluja, e-re zij God Halleluja, Ha- leluja, Halleluja, e-re zij God Allen . .

45 Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg
. . Zingen: Liedboek 135 Gebed Luisterlied: Al wat ademt moet nu zwijgen Zingen: Jezus ging Gods weg Collecte Zingen: Gezang 50 (GK11) Zegen . .

46 komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld
Jezus ging Gods weg Jezus ging Gods weg en wie Hem daar wil volgen Komt de wereld tegen, komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld Worden klemgezet vanwege Jezus’ naam Toch blijven zij hopen, toch blijven zij zingen:

47 Wie kan ons scheiden van Gods liefde?
Jezus ging Gods weg Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

48 Onder zware druk ontstaan de diamanten
Jezus ging Gods weg Onder zware druk ontstaan de diamanten Kale, droge aarde brengt taaie planten voort Als ellende komt, Heer, help ons vol te houden Maak dat ons geloof ook taai en stevig wordt. Dan blijven wij hopen, dan blijven wij zingen:

49 Wie kan ons scheiden van Gods liefde?
Jezus ging Gods weg Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

50 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk En de 2de collecte voor de zending Na de collecte zingen we: Gezang 50 (GK11) . .

51 COLLECTE a.s Zondag 29 december Is de collecte voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Gezang 50 (GK11) . .

52 . Nnnn nnnnn Nnnn nnnnn Gezang 50 a (GK11) . .

53 . Gezang 50 b (GK11) Nnnn nnnnn . .

54 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

55 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 29 december
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 29 december om uur. Graag 9.15 aanwezig i.v.m. radio -opname Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google