De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst vieren we het heilig avondmaal. Mededelingen kerkenraad

3 Collecte De reguliere collecte is bestemd voor Siriz voorheen Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. Collecte De reguliere collecte is bestemd voor Siriz voorheen Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.

4 Mededelingen kerkenraad Op maandag 12 mei vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. De vergadering begint om 19.30 uur Verkiezing van ambtsdragers na de ochtend dienst. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 14 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 7 Bij: Henny Visscher 14 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 7 Bij: Henny Visscher 11 mei 19 30 LEF 11 mei 19 30 LEF 22 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 33 22 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 33

6 12 mei:Corné Treurniet 13 mei:zr Margreet van der Tempel 15 mei:Bart van den Aker Heleen de Vries Anna Wisselink Lize Wisselink 16 mei:zr Petra Hoogland-van Vliet 17 mei:br D.S. Anholts zr Marieke Meeske 12 mei:Corné Treurniet 13 mei:zr Margreet van der Tempel 15 mei:Bart van den Aker Heleen de Vries Anna Wisselink Lize Wisselink 16 mei:zr Petra Hoogland-van Vliet 17 mei:br D.S. Anholts zr Marieke Meeske Deze week zijn jarig:

7 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

8 175 C

9 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

10 Psalm 81: 1, 2 1 Jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen. Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht, Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen.

11 Psalm 81: 1, 2 2 Zingt bij harp en luit, slaat de tamboerijnen. Bij bazuingeluid breekt de feestdag aan. Laat bij volle maan heel het volk verschijnen.

12 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

13 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

14 Psalm 81: 4, 8 4 Hoort des HEREN woord door Hemzelf gesproken: Ik heb u verhoord, van uw last bevrijd. 't Juk der dienstbaarheid is door Mij verbroken.

15 Psalm 81: 4, 8 8 Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt schenk Ik, als u 't smeekt, mild en overvloedig

16 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

17 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

18 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

19 Psalm 77: 3 3 Zou de Heer zijn volk verstoten? Heeft de toorn zijn hart gesloten? Is zijn gunst voorgoed voorbij? Blijft niet wat Hij eenmaal zei? Kan God zijn gena vergeten? Heb ik steeds vergeefs geweten, dat des Allerhoogsten kracht stand houdt tot het laatst geslacht?

20 Psalm 77: 4 4 God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

21 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

22 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

23 KERK IN VERVAL? Teleurgesteld in God en kwaad op de kerk of: Des te meer hulp zoeken bij God vertrouwend op het wonder van Christus

24 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

25 Psalm 147: 4, 5 4 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

26 Psalm 147: 4, 5 5 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

27 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

28 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

29 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

30 1 Jezus is mijn toeverlaat. Hij, mijn Heiland, is het leven. Ik zal aan Gods wijze raad mij blijmoedig overgeven. Jaagt de dood nog angsten aan, Hij, mijn Heiland, heeft voldaan. Gezang 114, Gz22: 1 - 3

31 2 Groot is 't heil dat Jezus geeft. 'k Zal als Hij, onsterflijk wezen, zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft. Waarom zou ik dan nog vrezen? 't Heerlijk Hoofd is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt. Gezang 114, Gz22: 1 - 3

32 3 k Weet mij door de nauwste band in die hoop aan Hem verbonden. mijn geloof houdt steeds zijn hand vast tot in de laatsts stonden. En geen macht van dood en graf rukt mij ooit van Jezus af! Gezang 114, Gz22: 1 - 3

33 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

34 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

35 Gezang 114, Gz22: 5, 7 5 In het stralend, hemels licht zullen wij de Heer ontmoeten. Aangezicht tot aangezicht mogen wij Hem blij begroeten. Wij, van alle smet ontdaan, zullen rein voor Jezus staan.

36 Gezang 114, Gz22: 5, 7 7 Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus’ trouw u neder. Juich van harte, vol van vreugd: eenmaal komt Hij tot u weder, die met luid bazuingeschal ’t dodenrijk ontsluiten zal.

37 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

38 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

39 Jaarlijks raken veel tienermeisjes en vrouwen in ons land onbedoeld zwanger. De situatie rondom een onbedoelde zwangerschap is vaak moeilijk en complex. Siriz helpt! Kerk collecte

40 We zijn er voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt: > Hulp bij het maken van een keuze > Opvang voor jonge moeders en hun baby > Hulp na zorgwekkende 20-wekenecho > Hulp bij abortusverwerking en afstand ter adoptie Siriz helpt

41 Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Daarom vragen we aandacht voor vader, moeder en (ongeboren) leven. Alle drie waardevol! Siriz is de werkorganisatie van de VBOK. Iedereen is waardevol

42

43 Met het oog op preventie en bewustwording gaan we het open gesprek met jongeren aan. Jaarlijks praten we met meer dan 20.000 jongeren op scholen over: > Relaties en seksualiteit > Onbedoelde zwangerschap > Ontwikkeling van leven Voorlichting van Siriz

44 Het opvanghuis van Siriz is een veilige plek voor (aanstaande) jonge moeders tot 25 jaar. Voor jonge vrouwen met meervoudige problematiek, zoals schulden, huiselijk geweld, werkloosheid, dakloos. Jaarlijks plaats voor 20 moeders en hun kind. Siriz Opvang

45 Een tussenstap op weg naar een zelfstandige woning. Jonge moeders werken aan een stabiele toekomst. De wachtlijst groeit en we willen graag uitbreiden. 1 week begeleiden naar zelfstandigheid van 1 jonge moeder kost: € 575 Wilt u bijdragen aan hun toekomst? Begeleiding naar zelfstandigheid

46 Met uw gift draagt u bij IBAN NL19INGB 0000 0023 94 www.siriz.nl Bedankt! > 17 hulpposten door hele land > Opvanghuis voor jonge moeders > Jaarlijkse begeleiding van 2.250 hulpvragen > Voorlichting aan 20.000 leerlingen per jaar

47 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

48 Gezang 110, NG57: 4, 5 4 Hoop geeft vleugels aan de mensen; Heer, voorzie in onze wensen als het U, o God, behaagt. Dan gaan ziel en lichaam leven, uit de diepten opgeheven, daar ons uw genade draagt.

49 Gezang 110, NG57: 4, 5 5 Dagen aan het licht gekomen gaan voorbij als waterstromen, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Eens zal dan die dag ontwaken, dat zich alles zal volmaken: God maakt alle dingen nieuw.

50 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

51 182 C

52 Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie


Download ppt "Psalm81:1, 2 2 Petrus12 - 11 Psalm81:4, 8 2 Koningen6:24 - 7: 2 Psalm77:3, 4 2 Koningen7:1 Psalm147:4, 5 Gezang114:1 - 3 Gezang114:5, 7 Gezang110:4, 5."

Verwante presentaties


Ads door Google