De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

2 Diensten 09:30 voorganger: br. E. Gort, preeklezen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west De collecte is bestemd voor Compassion: Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Diensten 09:30 voorganger: br. E. Gort, preeklezen 16:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west De collecte is bestemd voor Compassion: Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Mededelingen kerkenraad

3 Deze week zijn jarig: 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus:Kim Bareman 15 augustus:Tamara van Middelkoop 16 augustus:Marta Wisselink 17 augustus:Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus:Kim Bareman 15 augustus:Tamara van Middelkoop 16 augustus:Marta Wisselink 17 augustus:Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis

4 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

5 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

6 175 C

7 ● Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

8 Psalm 92: 1, 2 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

9 Psalm 92: 1, 2 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

10 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

11 Psalm92:1, 2 ● Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

12 Psalm 103: 1, 2 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

13 Psalm 103: 1, 2 2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

14 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

15 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 ● 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

16 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 ● Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

17 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 ● Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

18 Psalm 110: 1a,2v,3m,4v,5m,6a 1 allen Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 vrouwen De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

19 Psalm 110: 1a,2v,3m,4v,5m,6a 3 mannen Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad. 4 vrouwen De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

20 Psalm 110: 1a,2v,3m,4v,5m,6a 5 mannen De HEER, die op uw wegen u bewaarde, is in de strijd steeds aan uw rechterhand. Zijn arm verplettert koningen der aarde, wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt. 6 allen Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken, hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet. Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken en heft het hoofd, de zege tegemoet!

21 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

22 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 ● LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

23 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

24 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

25 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

26 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

27 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

28 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

29 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 ● Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

30 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

31 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

32 Gezang 118, Gz31: 1, 2, 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus‘ kerk van land tot land met vaste hand.

33 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 ● Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion

34 182 D

35 Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort preeklezen Collecte:Compassion


Download ppt "Psalm92:1, 2 Psalm103:1, 2 1 Koningen19:19 - 21 Lucas9:18 - 21 Psalm110:1 - 6 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang118:1, 2, 3 Gezang182D:Amen Liturgie br. E. Gort."

Verwante presentaties


Ads door Google