De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIEADVIES ENTREE ONDERWIJS

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIEADVIES ENTREE ONDERWIJS"— Transcript van de presentatie:

1 STUDIEADVIES ENTREE ONDERWIJS

2 STUDIEADVIES ENTREE ONDERWIJS
Binnen 4 maanden van Entree opleiding Positief – (voorlopig)Negatief en “Bindend” Procedure: Instroom-doorstroom-uitstroom Inhoud:Resultaten-Presentie-Overbelasting Servicedocument Onderwijsovereenkomst onderwijsovereenkomst_definitie_ pdf

3 CHECKLIJST PROCEDURE Onderwijsovereenkomst
Afspraken: Beroepshouding op school (presentie/verzuim/schoolgedrag) Afspraken: Studievoortgang op school Afspraken: Beroepshouding in de BPV Studieadviesgesprek trajectplan/contract Studieadviesgesprek bewijzen /evaluatie Studieadviesgesprek bewijzen/evaluatie StudieAdvies

4 HET STUDIEADVIES “JURIDISCH”
Schriftelijk Onderbouwing Ondertekenen Vervolg (voortgangcontract, verwijzing naar LPA………) Bezwaarprocedure (commissie voor beroep voor de examens)

5 VSV preventie / aansluiting en doorgaande lijn vo-mbo bewaken / jeugdwerkloosheid reduceren
Door het studieadvies te professionaliseren Voorsorteren vanuit vo/pro/vso Selectie aan de poort Afspraken ketenpartners “Passend Onderwijs” en dekkend leer-/werklandschap Team professionaliseren op beoordelen (van pedagoog en begeleider naar ook beoordelaar / gesprekstechnieken en durf / procedures kennen / ECBO / masterthese BSA K-Hol)

6 VOORBEELDEN/BENCHMARK
ROC de Leijgraaf totaalprocedure, leidraad, onderbouwing advies, borging ROC DaVinci College checklijsten en criteria, brieven ROC Nova College totaalprocedure, verankering Gemeenten ROC Noorderpoort Alfa-College eenvoudige, transparante communicatie ROC Leeuwenborgh totaalprocedure

7 CASUÏSTIEK STUDIEADVIES ENTREE
INSTROOM en INTAKE (Eigen opleidingsbasiskwaliteit, sprake van risico ?) SCREENING en TRAJECTPLAN (doelstellingen/afspraken) HET “MAATWERK” TRAJECT (vorderingen school/bpv/verzuim/motivatie) COMMUNICATIE (website/OOK/intake/bezwaar) GEVOLGEN STUDIEADVIES (acceptatie advies door student en ouders/ LP/ Gemeenten)(afspraken doorstroom intern en exit) WAT MISSEN WE NOG ? (hoe omgaan met diversiteit/doelgroepen: Pre-Entree?)

8 CASUÏSTIEK STUDIEADVIES ENTREE
Bespreek je casus met de personen aan jouw tafel (max 4) Formuleer actiepunten (voor jezelf of voor het platform Entree), schrijf deze op post-its en plak ze op de 3 grote flappen BELANGRIJK EN URGENT BELANGRIJK NIET URGENT OOK LEUK Korte bespreking


Download ppt "STUDIEADVIES ENTREE ONDERWIJS"

Verwante presentaties


Ads door Google