De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2014 - PLENAIR -

Verwante presentaties


Presentatie over: "K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2014 - PLENAIR -"— Transcript van de presentatie:

1 K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2014 - PLENAIR -

2 W ELKOM !

3 PROGRAMMA dhr. P. van Adrichem, locatiedirecteur mw. H.Scholten, teamleider onderbouw-havo dhr. R. Klokman, teamleider onderbouw-mavo dhr. E. Hoogelander, namens de ouderraad kennismaking met de mentoren

4 DHR. P. VAN A DRICHEM, LOCATIEDIRECTEUR Stanislascollege Ignatiaanse Pedagogiek Ouderbetrokkenheid Ouderraad

5 MW. H.S CHOLTEN, TEAMLEIDER ONDERBOUW - HAVO Structuur van de school: onderbouw-mavo dhr. R. Klokman → klas 1+2 mavo onderbouw-havo mw. H. Scholten → klas 1 havo en havo- kansklas (mw. M.Gremmen) → klas 2 + 3 havo bovenbouw-mavo mw. T. Essens → klas 3 + 4 mavo+

6 TAAKVERDELING Mentor: eerste aanspreekpunt in de leerlingbegeleiding Teamleider: onderwijs en docenten

7 COMMUNICATIE Oudernieuwsbrief per mail met een link en op site Uitnodigingen e.d. via oudernieuwsbrief of de mail

8 NIEUWE OVERGANGSNORMEN Huidige overgangsnormen worden in de loop van het jaar, maar vóór 1 december aangescherpt; Gelijktrekking andere Stanislaslocaties; Anticiperend op aangescherpte examennormen; Verminderen van de “6-jes-cultuur”; Let op oudernieuwsbrief.

9 D HR. R.K LOKMAN, TEAMLEIDER ONDERBOUW - MAVO Brugklaskamp: o Waarom een kamp o De ambiance o Begeleiding o Afscheid o Mobieltjes o Indeling kamers o Site o Vragen

10 OUDERRAAD Voorstellen Wie zijn dat en wat doen zij? Doelen Raadpleging: ouderraadscr@stanislascollege.nl Versterking

11 K ENNISMAKING MET DE MENTOREN : 1A MW. M ARIONLOK. 021 1B MW. G ELDERMANLOK. 023 1C MW. V AN DER L AANLOK. 025 1D MW. M EIJERLOK. 047 1 E MW. V AN DER E NDEN LOK. 027 1F DHR. S TOLKLOK. 045 1G DHR. P OSTMALOK. 048

12 K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2014 - MENTOREN -

13 WELKOM o Naam en e-mailadres van de mentoren: o 1A: Corinne Marion – c.marion@stanislascollege.nlc.marion@stanislascollege.nl o 1B: Jantienke Gelderman – j.gelderman@stanislascollege.nlj.gelderman@stanislascollege.nl o 1C: Jelly van der Laan – j.vanderlaan@stanislascollege.nlj.vanderlaan@stanislascollege.nl o 1D: Liesbeth Meijer- l.meijer@stanislascollege.nll.meijer@stanislascollege.nl o 1 E:Laura van der Enden- l.vanderenden@stanislascollege.nll.vanderenden@stanislascollege.nl o 1 F:Michel Stolk – m.stolk@stanislascollege.nlm.stolk@stanislascollege.nl o 1G: Wouter Postma- w.postma@stanislascollege.nlw.postma@stanislascollege.nl o Mail naar docenten met cc naar mentor o Mail naar mentor met cc naar teamleider

14 Mentor is: eerste aanspreekpunt in de leerlingbegeleiding Mentor verzorgt: Mentorles Studievaardighedenles Vakles, nl….. Voorstellen ouders: Namen, ouders van…. Telefoonnummer correct? E-mailadres correct? (oudernieuwsbrief / brief over kamp ontvangen?) Zelf aanpassen in Magister.

15 STANISLASSITE www.stanislascollege.nl Magister: o Huiswerk o Absentie o Cijfers o Elo Rooster Jaargids Verlofaanvraag

16 ABSENTIE EN LESUITVAL Absentie (onvoorzien) o Telefonisch / per mail (scr-absentie@stanislascollege.nl)scr-absentie@stanislascollege.nl o Groene verzuimkaart Absentie (voorzien) o Zoveel mogelijk voorkomen o Wisselende lesuren o Verlofaanvraag (dag(en) of dagdeel) o Groene kaart (uur) Lesuitval : o OA/docent o Mail via Magister Te laat/eruit

17 ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN Kluisjes : boeken mee naar huis Huiswerk tussen 1,5 à 2 uur per dag Doorlopend gemiddelde: 3 perioderapporten, eindrapport afronding periode 3 Advisering n.a.v. rapport 2 (maart 2015): a.d.h.v. rapporten maar ook: motivatie, inzet, houding t.o.v. lesstof, e.d. en Cito-VAS

18 OVERGANG NAAR KLAS 2 voorlopige “advisering” in maart 2015 overgang in juni 2015 (zelfde uitgangspunten) 1 mavo →2 mavo (of kansklas 2) kansklas 1 → 2 havo of 2 mavo (of kansklas2) 1 havo →2 havo of 2 mavo doubleren

19 ONDERSTEUNING RT voor leerlingen met dyslexie of een andere indicatie Beperkt huiswerkbegeleiding Beperkt steunles Engels, Frans, Duits en wiskunde Samenwerking met Studiehuis Delft op gebied van huiswerkbegeleiding en bijlessen

20

21 KUNSTVAKKEN 1 (CKV) Kunstvakken 1 geen vak op het rooster van SCR, wel examenonderdeel Portfolio wordt gevormd door Verslagen van activiteiten (voorstellingen en workshops) Meedoen aan culturele activiteit op school

22 MAATSCHAPPELIJKE STAGE (M A S): totaal 30 uur waarvan: 15 uur op school (schoolwacht in klas 3 en 4) 15 uur zelf invullen (vrijwilligerswerk) contactpersonen: mw. Leenaers, mw. Piroe en mw. Meijer voor aanvang stageformulier bij hen ophalen en toestemming vragen voor wat je gaat doen na afloop inleveren en handtekening halen volbrachte uren worden in Magister genoteerd

23 VRAGEN OVER BRUGKLASKAMP

24 Dank u voor uw komst!


Download ppt "K ENNISMAKINGSAVOND KLAS 1 25 SEPTEMBER 2014 - PLENAIR -"

Verwante presentaties


Ads door Google