De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedenk niet zelf hoe God is

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedenk niet zelf hoe God is"— Transcript van de presentatie:

1 Bedenk niet zelf hoe God is
. . veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6  Bedenk niet zelf hoe God is (het tweede gebod) . .

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Openbaring 5 De preek gaat over: Zondag 35  Bedenk niet zelf hoe God is (het tweede gebod) Het eerste lied: Opwekking 366: 1, 2 Alle liederen worden geprojecteerd

3 Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut
In Jesaja 53: 5 staat: "Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing." Om onze zonden concreet voor God te belijden lijkt het mij een mooi beeld om dit op een klein briefje te schrijven en dit in de kieren van de schuilhut te stoppen. (net als bij de klaagmuur in Jeruzalem) Als je schuilt bij Hem, mag je echt ALLES bij Hem brengen. U heeft de hele 40 dagentijd gelegenheid om een briefje te schrijven en in de hut te stoppen. Na Goede Vrijdag gooien we de briefjes weg als beeld van vergeving door Jezus Christus in het geloof dat Gods opstandingskracht ons heeft gered, verlost en bevrijd. Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut zie memobord

4 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Opwekking 366: 1, 2 . .

5 . Opwekking 366: 1, 2 . .

6 . Opwekking 366: 1, 2 . .

7 Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 366: 1, 2 Gebed Zingen: Liedboek 457: 1, 3 Lezen: Openbaring 5 Zingen: Gezang 69 (GK 18) Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 . .

8 Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 366: 1, 2 Gebed Zingen: Liedboek 457: 1, 3 Lezen: Openbaring 5 Zingen: Gezang 69 (GK 18) Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 . .

9 Liedboek 457: 1, 3

10 Liedboek 457: 1, 3

11 Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 366: 1, 2 Gebed Zingen: Liedboek 457: 1, 3 Lezen: Openbaring 5 Zingen: Gezang 69 (GK 18) Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 . .

12 Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 366: 1, 2 Gebed Zingen: Liedboek 457: 1, 3 Lezen: Openbaring 5 Zingen: Gezang 69 (GK 18) Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 . .

13 . Gezang 69: a (GK 18) . .

14 . Gezang 69: b (GK 18) . .

15 Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12
. . Votum en Zegengroet Zingen: Opwekking 366: 1, 2 Gebed Zingen: Liedboek 457: 1, 3 Lezen: Openbaring 5 Zingen: Gezang 69 (GK 18) Preek over tweede gebod (ZD 35) Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 . .

16 zelf bedenken hoe God is en dat vastleggen voorbeelden:
. . Tekst: Zondag 35 Beelden maken: zelf bedenken hoe God is en dat vastleggen voorbeelden: Baäl, jonge stier Moloch, grote gapende mond waarin vuur brandde Vergevingsautomaat . .

17 Welke menselijke beelden over God kom je vandaag in Nederland tegen?
. . Tekst: Zondag 35 Welke menselijke beelden over God kom je vandaag in Nederland tegen? . .

18 Welke menselijke beelden over God kom je vandaag in Nederland tegen?
. . Tekst: Zondag 35 Welke menselijke beelden over God kom je vandaag in Nederland tegen? iets liefde = lievig Allah loser oude man met baard streng, laat je in onzekerheid EHBO - god Vader / Zoon / Geest Koning / Vriend Onbereikbare Algeest . .

19 Geef het goede (voor)beeld!
. . Tekst: Zondag 35 Als je wilt dat iemand geen eigen beeld / voorstelling maakt, wat moet je dan doen? Geef het goede (voor)beeld! . .

20 . . Tekst: Zondag 35 . .

21 God geeft beelden, welke ken je?
. . Tekst: Zondag 35 God geeft beelden, welke ken je? . .

22 . . Tekst: Zondag 35 Bruidegom / bruid Jezus . .

23 Kolossenzen 1:15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij
. . Tekst: Zondag 35 Kolossenzen 1:15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij . .

24 Beelden zoeken = Bijbellezen
. . Tekst: Zondag 35 Beelden zoeken = Bijbellezen . .

25 . . Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol. Toen zei een van de oudsten: ‘De leeuw uit de stam Juda, de telg van David, mag de boekrol openen.’ Midden voor de troon zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden. Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid en dank toe.' . .

26 . . Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol. Toen zei een van de oudsten: ‘De leeuw uit de stam Juda, de telg van David, mag de boekrol openen.’ Midden voor de troon zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden. Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid en dank toe.' . .

27 Beelden uit Openbaring 5 1. troon & boekrol
Tekst: Zondag 35 Beelden uit Openbaring 5 1. troon & boekrol → God is machtiger dan je denkt . .

28 Beelden uit Openbaring 5 2. leeuw en lam
Tekst: Zondag 35 Beelden uit Openbaring 5 2. leeuw en lam → God is machtiger én liefdevoller dan je denkt . .

29 Beelden uit Openbaring 5 3. Hoorder van gebed
Tekst: Zondag 35 Beelden uit Openbaring 5 3. Hoorder van gebed → God is meer op jou betrokken dan je denkt . .

30 Beelden uit Openbaring 5 4. overvloedige aanbidding
Tekst: Zondag 35 Beelden uit Openbaring 5 4. overvloedige aanbidding → God is groter dan je denkt . .

31 Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 Gebed Geloofsbelijdenis
. . Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165 (NG 85) Collecte Zingen: Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

32 . Psalm 135: 8, 10, 12 . .

33 . Psalm 135: 8, 10, 12 . .

34 . Psalm 135: 8, 10, 12 . .

35 Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 Gebed Geloofsbelijdenis
. . Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165 (NG 85) Collecte Zingen: Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

36 Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 Gebed Geloofsbelijdenis
. . Zingen: Psalm 135: 8, 10, 12 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 165 (NG 85) Collecte Zingen: Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 Zegen . .

37 . Gezang 165: a (NG 85) . .

38 . Gezang 165: b (NG 85) . .

39 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 . .

40 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 . .

41 . Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 . .

42 . Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 . .

43 . Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 . .

44 . Liedboek 281: 1, 2, 3, 4 . .

45 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

46 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 maart
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 maart om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Bedenk niet zelf hoe God is"

Verwante presentaties


Ads door Google